цар Симеон Велики

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Приказки от историята:

Приказки о т историята Цар Симеон Велики

PowerPoint Presentation:

Българската държава е създадена през 681г. о т : ДА СИ ПРИПОМНИМ! хан Кубрат хан Аспарух

PowerPoint Presentation:

Кой владетел е създал първите писани закони? х ан Крум хан Кубрат

PowerPoint Presentation:

Българите са покръстени по времето на: княз Борис I хан Крум

PowerPoint Presentation:

След Борис I българите имали друг славен владетел – неговия син Симеон . Смятали го за “ син на мира ”, защото бил роден, когато българите приели християнството . Цариградският патриарх полага царската корона на Симеон

PowerPoint Presentation:

Цар Симеон водил продължителни войни с Византия за разширяване на българската държава. През 917 г. в битката край река Ахелой Симеон разгромил византийските войски. България се разпростряла между три морета – Черно, Бяло и Адриатическо. “Цар на всички българи и гърци”

PowerPoint Presentation:

Голямата мечта “ Цар Симеон пред стените на Цариград” худ. Д. Гюдженов

PowerPoint Presentation:

“ Цар Симеон” худ. Д. Гюдженов “В единството е силата, в знанието – мъдростта”

PowerPoint Presentation:

Страници от съчинението на Йоан Екзарх - “Шестоднев” Йоан Екзарх описал цар Симеон така: “той седял на своя трон, облечен в обшита с бисери мантия, със златен наниз на шията и гривни на ръцете, препасан с кадифен пояс и увиснал на бедрото златен меч”.

PowerPoint Presentation:

Времето на Симеон Велики е “ Златен век ” за българската книжнина и култура. Цар Симеон сред книжовници в Преслав

PowerPoint Presentation:

с ред книжовниците

PowerPoint Presentation:

Славянският език окончателно изместил гръцкия в богослужението и управлението. Насърчавани от владетеля и църквата, славянските книжовници с вдъхновение превеждали, преписвали и създавали нови книги. Художник Д. Гюдженов

PowerPoint Presentation:

“Златната църква” във Велики Преслав

PowerPoint Presentation:

Накити от Преславското съкровище

PowerPoint Presentation:

Паметник на цар Симеон в село Ахелой Царски печати

PowerPoint Presentation:

Да запомним! 1. Симеон Велики е първият цар в българската история. 2. Границите на България опирали в бреговете на три морета - Черно , и Адриатическо. 3. Времето на неговото царуване е наречено “ ЗЛАТЕН ВЕК ”. Бяло

PowerPoint Presentation:

Кои са символите на царската власт? к _ р _ на с _ _п _ _ р п _ _щ т _ _ н пръ_ _ _ н о о о к и т ъ л а р с т е

authorStream Live Help