TIN MUNG CN 6 PS, B web

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT VI MÙA PHỤC SINH, B TIN MỪNG Ga 15, 9-17 TÌNH THƯƠNG CAO CẢ

PowerPoint Presentation:

Sith Sunday of Easter, B Gospel Jn 15, 9-17 THE GREATEST LOVE

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, B TIN MỪNG : Ga 15, 9-17

PowerPoint Presentation:

Sith Sunday of Easter, B Gospel : Jn 15, 9-17

PowerPoint Presentation:

"Các con hãy yêu thương nhau"

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người.

PowerPoint Presentation:

Gospel of Jesus Christ of John Jesus said to his disciples: "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father"s Commandments and remain in his love."

PowerPoint Presentation:

Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

PowerPoint Presentation:

"I have told you this so that my joy may be in you and your joy might be complete. This is my commandment : love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you.

PowerPoint Presentation:

.Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con,

PowerPoint Presentation:

I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father.It was not you who chose me, but I who chose you

PowerPoint Presentation:

và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau". Đó là Lời Chúa

PowerPoint Presentation:

and appointed you to go and bear fruit that will remain,so that whatever you ask the Father in my name he may give you. This I command you: love one another." It is the Word of God

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG : Ga 15, 9-17 LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG God's Word is the Living Word

PowerPoint Presentation:

CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

PowerPoint Presentation:

Nguồn Internet : Simon hoadalat&40 giây Lời Chúa Biên soạn lại: Mt Lê thanh Xuyến Mùa Phục Sinh,B PLEASE CONTINUE COMMUNICATION MORE GOD'S WORD TRUTH XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA

authorStream Live Help