ALUYAH- KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN DALAM ORGANISASI

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

LEADERSHIP IN AN ORGANIZATION

Comments

Presentation Transcript

KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN DALAM ORGANISASI:

KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN DALAM ORGANISASI HJH. SITI ALUYAH HJ.MOHD ALI KAUNSELOR INTEC

Saya boleh dihubungi:

Saya boleh dihubungi Hajjah Siti Aluyah Hj Mohd Ali 013-392 -1334 [email protected] FB: SITI ALUYAH MOHD ALI

PowerPoint Presentation:

BERILMU 4. AMAL 5. AJAR ORANG LAIN 1. NIAT 2. DIAM, DENGAR &CATIT 3. BERFIKIR

PENGENALAN:

PENGENALAN Kejayaan sebuah organisasi adalah bertitik tolak daripada keupayaan kepimpinan dan kecekapan pengurusan pentadbiran organisasi tersebut .

APAKAH KEPIMPINAN?:

APAKAH KEPIMPINAN? Mempunyai KUASA untuk mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka .

3 FAKTOR PENTING DALAM ELEMEN KEPIMPINAN:

3 FAKTOR PENTING DALAM ELEMEN KEPIMPINAN Kepimpinan mestilah melibatkan orang lain. Pemimpin mestilah mempunyai autoriti untuk memberi arahan . Pemimpin perlu mempunyai daya mempengaruhi yang efektif .

PowerPoint Presentation:

Dalam Islam kepimpinan amat ditekankan seperti sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud : “ jika tiga orang keluar bermusafir , hendaklah salah seorang daripada mereka dilantik menjadi ketua ”

CIRI CIRI SEORANG PEMIMPIN YANG BAIK:

CIRI CIRI SEORANG PEMIMPIN YANG BAIK BerIMAN Berkarisma Berwibawa Berkomunikasi dengan efektif Berfikiran kritikal Berilmu Berpengalaman Jujur Tegas dan bersemangat kental Berfikiran kreatif

EMPAT PERKARA PENTING DALAM KEPIMPINAN:

EMPAT PERKARA PENTING DALAM KEPIMPINAN Satu untuk semua , semua untuk satu . Pengukuran sebenar kejayaan pemimpin apabila seseorang tidak berkuasa lagi . Kepimpinan yang baik dapat mencungkil kebolehan ahli pasukan dia Menyempurnakan amanah .

PEMIMIPIN YANG TIDAK EFEKTIF DAN BERMASAALAH:

PEMIMIPIN YANG TIDAK EFEKTIF DAN BERMASAALAH Tidak berkongsi visi dan misi . Tidak ada strategi perancangan . Tindakan yang diambil tidak selaras dengan visi dan misi organisasi . Tidak berfikiran terbuka Tidak mempercayai satu sama lain. Tidak ada integriti Tidak ada kemahiran

APAKAH ITU PENGURUSAN?:

APAKAH ITU PENGURUSAN? Pengurusan adalah satu pemahaman dalam mentadbir organisasi . Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan .

ELEMEN PENTING DALAM PENGURUSAN:

ELEMEN PENTING DALAM PENGURUSAN Merancang Mengatur Memimpin Menyelaras Mengawal Menghadapi sesuatu yang ‘Ad Hoc’ ( tidak ada dalam perancangan )

HUBUNGAN ORGANISASI DENGAN PENGURUSAN:

HUBUNGAN ORGANISASI DENGAN PENGURUSAN Organisasi dan pengurusan tidak dapat dipisahkan ini adalah kerana wujudnya sesebuah organisasi itu memerlukan pengurusan dan pengendalian .

DEFINISI ORGANISASI:

DEFINISI ORGANISASI Organisasi adalah satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung di antara satu sama lain bagi mencapai matlamat unggul organisasi .

PERBEZAAN DI ANTARA KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN:

PERBEZAAN DI ANTARA KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN Kepimpinan = kuasa mengikut pengaruh Pengurusan = kuasa mengikut pangkat .

Sambungan….:

Sambungan …. Memimpin dan mengurus ke arah matlamat yang sama .

MATLAMAT:

MATLAMAT Hasil atau keputusan yang dijangka dapat dicapai oleh sebuat organisasi . Matlamat perlu ada tempoh masa . Matlamat perlu ada nilai seperti kualiti dan kuantiti

PENGURUS PERLU ADA KEMAHIRAN:

Kemahiran Konsepsi – kemampuan melihat gambaran keseluruhan . Kemampuan mengurus untuk menganalisis dan mengdiagnosis sesuatu situasi yang kompleks . Kemahiran Kemanusiaan – kemampuan berkerjasama dengan insan lain dalam satu pasukan . Kemahiran Teknikal – keupayaan mengaplikasi kepakaran khusus dalam PENGURUS PERLU ADA KEMAHIRAN

PowerPoint Presentation:

SAMBUNGAN…… khusus dalam melaksanakan tugas . Kemahiran Masa – bagaimana menguruskan masa dalam melaksanakan tugas . Kemahiran Menguruskan Tugas – Keupayaan memilih alternatif yang terbaik dalam melaksanakan tugas .

PowerPoint Presentation:

PROSES PENGURUSAN 3 elemen utama – idea, benda , manusia . Pengurusan ketiga tiga elemen ini melibatkan pemikiran konseptual , pentadbiran dan kepimpinan . Semua pengurus terlibat dengan perancangan , pengorganisasian , kepimpinan dan kawalan . Menganalisis masalah , membuat keputusan dan berkomunikasi secara berterusan .

PowerPoint Presentation:

PERANCANGAN Usaha pengurusan untuk mengenalpasti MATLAMAT dan menentukan TINDAKAN yang bakal diambil .

PENTINGNYA PERANCANGAN:

PENTINGNYA PERANCANGAN Persediaan penggunaan sumber . Mengawasi perbelanjaan . Menyelaras kerja . Menangani masalah yang bakal ditempuh . Mengenal pasti peluang .

CABARAN DALAM PENGURUSAN:

CABARAN DALAM PENGURUSAN Mengurusan perubahan dalam organisasi Mengurus kepelbagaian . Globalisasi Pengurusan kualiti menyeluruh PERLU BERSEDIA MEMBUAT ANJAKAN PARADIGMA

PENGURUSAN PERUBAHAN:

PENGURUSAN PERUBAHAN Mengubah budaya organisasi . Reengineering Rightsizing/Downsizing Inovasi .

PowerPoint Presentation:

SEMOGA BERJAYA DAN BERTEMU LAGI TERIMA KASIH

authorStream Live Help