atatürkün ilkeleri

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

:

HOŞ GELDİNİZ

PowerPoint Presentation:

ADI=>SALİH SOYADI=>BİNİCİ SINIF=>8/F NO=>563 OKUL=>KUBİLAY İ.Ö.O. ÖĞRETMEN=>İSMAİL ERDOĞAN KONU=>ATATÜRK İLKELERİ TARİH=>11/04/2012

ATATÜRK İLKELERİ:

ATATÜRK İLKELERİ Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri’ne temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir. Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve Devrimleri, Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır. Bu nedenle Atatürk ilke ve devrimlerinin temelinde yapıcı olup doğruya ve yararlıya yönelmek vardır.

PowerPoint Presentation:

Atatürk İlkeleri, başlangıcından beri Türk Devrimi içinden doğmuş ve onun uygulamalarına yön vermiştir. Atatürkçülük konularını araştıran bilim adamları bu ilkeleri Temel İlkeler ve Bütünleyici İlkeler olarak iki başlıkta toplarlar. Bu ilkeler, Atatürk 'ün devlet anlayışına hakim olan ulus devlet , , ulusal egemenlik ve hedefinden kaynaklanmaktadır.

PowerPoint Presentation:

DEVLETÇİLİK İLKESİ Ekonomik kalkınmanın üzerinde duran Atatürk, kısa zamanda yurdun kalkınabilmesi için çalışmalara hız vermiş, bu program dahilinde de Devletçilik ilkesini benimsemiştir.

:

İNKLAP İLKELERİ Atatürk her zaman yenilikçi bir insandı, onun istediği ülkenin sürekli ilerlemesi ve kalkınmasıydı. İşte bu yüzden Atatürk, her zaman yenilikçi bir yol izlenmesini isterdi. LAİKLİK İLKELERİ Din tamamen insanla Allah arasında olan bir konudur. Bu yüzden herkes istediği gibi dinini yaşayabilme özgürlüğüne laiklik ilkesi ile kavuşmuş, olmaktadır.

PowerPoint Presentation:

HALKÇILIK İLKESİ İşte bu yüzden Kurtuluş Savaşı ulusal bir nitelik taşır. Halkımız da kurtuluş mücadelesinde hiç bir tereddüde gerek bırakmadan, kendisini hiç bir kimseden farklı görmeden, kendisine yakışır bir vaziyette kol kola savaşı kazanmayı bilmiştir.

:

Atatürk ilkelerinden milliyetçilik ilkesinin ne manaya geldiğini inceleyelim.Atatürk milliyetçiliği anlam bakımından tamamen, Türk vatanını ve milletini sevmek ve sahip çıkmakla beraber, diğer ulusların da bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek demektir MİLLİYETÇİLİK İLKESİ

PowerPoint Presentation:

CUMHURİYETÇİLİK İLKELERİ Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi , yeni Türk Devleti’nin en temel özelliklerinden birisi olup, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusunun söylediği şu söz cumhuriyetçiliğin anlamını en iyi şekilde ifade etmektedir “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”.

KAYNAKÇA:

KAYNAKÇA http://www.ataturkdevrimleri.com/kategori-2-ataturk-ilkeleri THE END

authorStream Live Help