Pazar Kaymakamlığı Brifing

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

T.C. PAZAR KAYMAKAMLIĞI:

T.C. PAZAR KAYMAKAMLIĞI PAZAR 2012

İLÇENİN GENEL TANITIMI :

İLÇENİN GENEL TANITIMI TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI: Pazar M.Ö. 64 yılında Pompeius tarafından “Athena“ adıyla kurulmuştur. Grekçe bir sözcük olan “Athena” Latincede Minerva akıl, güzellik ve hikmet anlamındadır. Roma konsülü Pompeius tarafından kurulan Athena uzun bir süre Roma’ya bağlı olarak kalmıştır. Athena dağları geçit vermeyen bir güzelliğe sahip olduğundan, zamanın istilacılarından kaçan Grekler, Gürcüler, Mergeller ve Ermenilerin de sığınak yeri olmuştur. Yeryüzünde Müslümanlığın doğuşundan sonra, Emeviler döneminde Anadolu’ nun, özellikle güney bölümlerinde büyük kuşatmalar olmasına karşın, Athena bölgesine Müslümanların geldiğine ilişkin hiçbir belgeye rastlanmamıştır. İlçenin Müslümanlıkla doğrudan temasa geçmesi Türklerin Müslümanlığı kabulü ile başlar. Pazar ve bölgesi 1054 yılında da Müslümanlığı tamamen kabul eder.

PowerPoint Presentation:

Trabzon’un Rum Pontus İmparatorluğundan kurtarılması Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında gerçekleşince Rize sahilleri tamamen Osmanlı’ların eline geçmiştir. Athena bölgesi de Türk egemenliğine katılınca Pazar, Ali Paşa’nın emrindeki komutanlara tımar olarak verilmiştir. Erzurum halkının bir bölümü Yavuz Sultan Selim döneminde Rize’ye yerleştirilmiştir. Pazar Osmanlı döneminde, uzun bir süre tımar olarak yönetilmiştir. İlçemiz 1864 yılında çıkan Vilayetler Nizamnamesine göre Rize’ye bağlı İlçe durumuna getirilmiştir. İlçemiz 1916 yılında Rus işgaline uğramış, 1918 de Rus işgalinden kurtulmuştur. Cumhuriyet döneminde 1928 yılında Athena adı Pazar adıyla değiştirilmiştir. Pazar’ da ‘’Pazar yeri’’ anlamında kullanılmıştır. Pazar Rize’nin doğusunda Hopa – Rize devlet yolu üzerinde doğu batı istikametinde kurulmuştur. Doğusunda Ardeşen, batısında Çayeli, güneyinde Hemşin ve Çamlıhemşin ilçeleri, kuzeyinde de Karadeniz yer alır. Yüzölçümü 315 km 2 dir. Pazar arazisi engebeli bir yapıya sahiptir. Arazi derin vadilerle yaratılmıştır. Yılın her mevsiminde düzenli olarak yağış alır. Yazları serin geçmesine karşın, kış aylarının yoğun yağışlı olması nem oranını yükseltmektedir. Akarsuların rejimi düzensizdir. İlçenin en büyük akarsuyu, Hemşin deresidir. Diğerleri Bodasarı, Melyat ve Hunarsu dereleridir.

PowerPoint Presentation:

Nüfus Durumu: 2007 Yılında yapılan ve halen devam eden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yapılan Nüfus sayımında İlçe Merkezinde 15.698 ve köylerde 14.775 olmak üzere toplam Nüfus 30.433 olarak belirlenmiştir. İdari Durum: İlçemiz 1 belediye, 10 mahalle ve 50 köyden oluşmaktadır. Ayrıca 4 köyün(Ocak, Hamidiye , Kocaköprü , Sahil) bazı kesimleri Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer almaktadır. Mahalle ve köyler arazi yapısına bağlı olarak dağınıktır. Mahalle ve köylerin tamamına ulaşım, telefon ve elektrik mevcuttur. Mahalle ve köy yollarımızın büyük bir kısmı beton olmakla birlikte yolların standart olmaması,uygun sanat altyapılarının yapılamaması ve dökülen betonun standart olmaması gibi nedenlerle beton yollar bozulmuştur.Yeni açılan yolların çalışmaları halen devam etmektedir. Çalışmalar genel olarak devlet-vatandaş işbirliği ile yapılmaktadır.

PowerPoint Presentation:

Sosyal Durum: Pazar, bölgenin en eski yerleşim birimidir. Kültürel özellikleri itibarıyla geleneksel Türk örf ve adetlerini taşımaktadır. Örf ve adetlerine bağlı olmanın yanı sıra, medeni ve sosyal ilişkileri zengindir. Ataerkil aile tipi egemendir. Özellikle köylerde, imece yaygındır. Köylerin müşterek ihtiyaçlarına halk katkısı oldukça iyidir. İlçe dışında yaşayan vatandaşların tamamına yakınının yörede geleneksel konutu bulunmaktadır. Geleneksel konutlar, yörenin doğa ve iklim yapısına paralel olarak şekillendirilmiştir. “Serender” tipik bir örnektir.

PowerPoint Presentation:

İlçemizin geçmişte en önemli geçim kaynağı mısır tarımı ve hayvancılık iken, bugün bunların yerini çay tarımı almıştır. Ekonomik hayatın temeli çay olmakla birlikte bu gün çayın karşılaştığı maliyet ve pazarlama sorunlarından dolayı, çaya alternatif ürün arayışlarına başlanmıştır. Kivi üretimi bölge genelinde olduğu gibi Pazar’ da yaygınlaşmış olup, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının desteğini almaktadır. Çay-Kur Genel Müdürlüğü kivi üretimine yönelik fidan desteğinin yanı sıra, İl Tarım Müdürlüğü’ nün İlçemizdeki kivi bahçesi ve serası bu çalışmalara örnek teşkil etmektedir. Ekonomik Durum: İlçemizde Çay- Kur’a ait 3 adet ve Özel Sektöre ait 11 adet olmak üzere toplam 14 adet çay f abrikası bulunmaktadır. İlçemizde yaklaşık 14.500 civarında çay üreticisi bulunmaktadır.İlçemizde diğer gelir kaynağı olan puroluk tütün üretimi, son yıllarda ortaya çıkan maviküf hastalığı sebebiyle yok olmuştur. Yine bölgenin en önemli geçim kaynağı arasında bulunan balıkçılık, Karadeniz’in kirlenmesi ve kıyı tahribatı sonucu darboğaza girmiştir . Ulaştırma ve Altyapı Durumu: İlçemizde bütün Mahalle ve Köy yollarına ulaşım, elektrik, su, telefon, TV hizmetleri gibi hizmetler kesintisiz olarak sağlanmaktadır. Belediye ve Mücavir alan sınırlarının büyük bir kesiminde alt yapı kanalizasyon hizmetleri tamamlanmıştır.

EĞİTİM – ÖĞRETİM Ve KÜLTÜR HİZMETLERİ :

EĞİTİM – ÖĞRETİM Ve KÜLTÜR HİZMETLERİ Okul Öncesi Eğitim : İlçemizde 1 bağımsız Anaokulu, 1 Kız Meslek Lisesi bünyesinde okul öncesi bölüm, 8 ilköğretim okulu bünyesinde anasınıfı açık olup, her geçen gün ilgi ve katılım artmaktadır. Okul Öncesi Çağ Nüfusa Göre Kayıt Durumu 3 YAŞ 4 YAŞ 5 YAŞ (Öğrenim Çağı) Nüfus Kayıtlı Kayıtsız Nüfus Kayıtlı Kayıtsız Nüfus Kayıtlı Kayıtsız 353 17 336 341 92 249 380 354 26

PowerPoint Presentation:

İlköğretim Okulları : İlçemizde 10 ilköğretim okulunda 8 yıllık zorunlu eğitim verilmektedir. Toplam 164 dersliği bulunan bu okullarımızda 257 anasınıfı öğrencisi 13 özel eğitim öğrencisi ve 3.205 ilköğretim öğrencisi olmak üzere toplam 3.475 öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca okullarımızda toplam 210 öğretmen görev yapmaktadır. İLKÖĞRETİM OKULLARI BİLGİLERİ Sıra No Okul Adı Ana Sınıfı Özel Eğitim Toplam Derslik Sayısı Şube Sayısı Öğretmen Sayısı 1 A.Mesut Yılmaz İ.Ö.O. 61 13 724 27 35 34 2 A.Tahtakılıç İ.ÖO. - - 645 25 25 35 3 Veysel Vardal İÖ.O 30 - 275 19 18 10 4 Y.Medine Haberal İ. Ö.O - - 418 14 15 14 5 Aktepe İ. Ö.O 12 - 118 9 9 20 6 Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö.O 43 - 300 18 13 14 7 Hamidiye İ .Ö.O 13 - 156 9 9 20 8 Fuat Ergenç İ.Ö.O 18 - 193 12 10 23 9 Vali Erdal Ata İ. Ö.O 24 - 225 13 11 15 10 Toki İ.Ö.O 56 - 421 18 18 25 TOPLAM 257 13 3475 164 163 210

PowerPoint Presentation:

Ortaöğretim Okulları : Ortaöğretim kurumu olarak ilçede toplam 11 lise bulunmaktadır. Toplam 100 derslikte 2.014 öğrenci eğitim görmekte, 152 öğretmen ve idareci görev yapmaktadır. 2011-2012 EĞİTİM ÖĞERETİM YILI ORTAÖĞRETİM İSTATİSTİK BİLGİLERİ S. NO OKULUN ADI Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı Erkek Kız Toplam 1 Atatürk Lisesi 144 178 322 17 32 2 Anadolu Öğretmen Lisesi 57 91 148 14 10 3 Necat Sağbaş Anadolu Lisesi 181 232 413 27 21 4 Teknik ve Endi Mes. Lisesi 299 - 299 25 9 5 Anadolu Deniz. Bölümü 71 - 71 6 Toplam (Tek. Ve Eml. Ana. Den. M) 370 - 370 7 Kız Teknik ve Meslek Lisesi - 344 344 34 7 8 Anadolu İmam-Hatip Lisesi 59 21 80 22 12 9 Anadolu İmam-Hatip Bölümü 93 47 140 10 Toplam (İmam-Hatip Lisesi) 152 68 220 11 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 64 133 197 13 9 Genel Toplam 968 1046 2014 152 100

PowerPoint Presentation:

Sıra No Okul Adı Taşınan Okul Sayısı 1,5 ve 2 Km. Uzaklıktan Kendi İmkanları ile taşınan Öğr. Kız Erkek TOPLAM Taşınan Yerleşim Yeri Kız Erkek TOPLAM Taşınan Toplam Öğr. Yemek veril. Öğr. Say. 1 A.Mesut Yılmaz İ.Ö.O 1 48 4 7 11 7 48 45 93 104 152 2 A.Tahtakılıç İ.Ö.O - - - - - 2 18 15 33 33 33 3 Y. M. Haberal İ.Ö.O 4 11 17 23 40 4 23 32 55 95 106 4 V.Vardal İ.Ö.O 1 28 15 14 29 6 39 47 86 115 143 5 Aktepe İ.Ö.O 5 3 33 25 58 4 27 18 45 103 106 6 Hamidiye İ.Ö.O - 5 - - - 3 31 35 66 66 71 7 Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö.O 5 25 37 34 71 6 49 53 102 173 198 8 F.Ergenç İ.Ö.O 9 8 81 69 150 2 12 10 22 172 180 9 Vali Erdal Ata İ.Ö.O 8 2 85 63 148 3 23 20 43 191 193 10 TOKİ İ.Ö.O 15 13 92 102 194 10 50 71 121 315 328 TOPLAM 48 143 364 337 701 47 320 346 666 1367 1510 2011 / 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUL VE YERLEŞİM BİRİMLERİNDE KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ SAYILARI

Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu :

Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu Pazar Meslek Yüksekokulu: Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu, 31.03.2008 tarih ve Yükseköğretim Kurulunun 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanundaki değişiklikle 7/d-2 maddesi uyarında kurulmuştur. Pazar Meslek Yüksekokulu katılımcı yönetim anlayışı, araştırma ve uygulamayı öne çıkaran ve öğrenci odaklı eğitimi benimseyen genç - dinamik güçlü bir öğretim kadrosuna sahiptir. Yüksekokul bünyesinde 5 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi olmak üzere 9 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca 6’sı idari, 8’i hizmet ve 6’sıda güvenlik personeli olmak üzere toplam 20 çalışanı mevcuttur. Unvanı/Adı Soyadı İdari Görevi Doç. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU Müdür Doç. Dr. Turan YÜKSEK Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKBULUT Yrd. Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Müdür Yardımcısı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mine ÇİLLİ Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nurdan DEĞİRMENCİ Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hüseyin BAYKAL Öğr. Gör. Emel TUHAN Pazar Meslek Yüksekokulu Akademik Kadro

PowerPoint Presentation:

ÖĞRENCİ SAYILARI Birim / Bölüm Adı 1. Öğretim 2. Öğretim Toplam Genel Toplam E K TOPLAM E K TOPLAM K E Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve Süs Bitkileri Prog. 1 6 7 - - - 6 1 7 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Prog. 17 42 59 - - - 42 17 59 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı - - - - - - - - - Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Prog 10 15 25 - - - 15 10 25 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı Prog 4 4 8 - - - 4 4 8 Yönetim ve Organizasyon Bölümü Kooperatifçilik Prog. 2 3 5 - - - 3 2 5 Toplam 34 70 104 - - - 70 34 104

PowerPoint Presentation:

Pazar Meslek Yüksekokulu 2008 tarihinde açılmış olup, 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde Arıcılık, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği programlarında 54 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2010-2011 eğitim öğretim döneminde ise Organik Tarım programı ve ek yerleştirmelerde Kooperatifçilik programlarında da öğrenci alarak 94 öğrencisi ile eğitim öğretimini yürütmüştür. 2010-2011 eğitim öğretim yılında Arıcılık, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Kooperatifçilik tercih eden öğrenci sayısı 10’un altında olduğundan dolayı 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde YÖK tarafından bu bölümlere öğrenci alımı durdurulmuştur. 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde var olan programlara ek olarak Bahçe Tarımı programı açılmıştır. Üç programda öğrenci alımının durdurulması sonucu 70’i bayan olmak üzere toplamda 104 öğrenci ile eğitim öğretimine devam etmektedir. Bitki Analiz, Toprak ve Moleküler Genetik ve Suni Tohumlama Laboratuarları

PowerPoint Presentation:

Fiziki İmkânlar: Pazar Meslek Yüksekokulu, 11.000 m 2 ‘ si okul yerleşkesi, 18.000 m 2 ‘si araştırma ve uygulama bahçesi olmak üzere toplam 29.000 m 2 ‘lik yerleşim alanına sahiptir. Okul yerleşkesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü ana bina (2.000m²), çok amaçlı kapalı salonu (700 m²), yemekhane binası (1200 m²) ile toplam 3900 m²’lik kapalı alan ile birlikte 11.000 m² lik alanda kuruludur. Ayrıca ana eğitim binasının çatı, dış cephe yalıtım ve iç mekan onarımları yapılmış olup 1 tanesi anfi olmak üzere 22 adet derslik , mobilyaları ve bir kısım cihazları tamamlanmış 5 adet laboratuar , yönetici ve öğretim elemanı odaları ile 1250 öğrenci kapasiteli eğitim binası hizmet vermektedir. Eğitim ve öğretimin sürdürüldüğü standart dersliklerde beyaz tahta ve projeksiyon cihazları mevcut olup, öğrencilerin ders saatlerinde ve araştırmalarında kullanılmak üzere 30 kişilik teknoloji sınıfı bulunmaktadır. Yine ana bina içerisinde Bitki Analiz, Toprak, Moleküler Genetik ve Suni Tohumlama Laboratuarlarının fiziki alt yapıları tamamlanmış olup, gerekli cihazların temini devam etmektedir. Ayrıca fiziki alt yapısı yetersiz olan kapalı spor salonu onarımdan geçirilerek, 210 kişilik çok amaçlı salona dönüştürülmüştür. Okul yerleşkesinde bulunan açık alanlar düzenlenerek, farklı amaçlarla ( voleybol, basketbol, hentbol, tenis) akademik ve idari personel ile öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

PowerPoint Presentation:

Yerleşke içerisinde sera, meyve ve süs bitkilerinin bulunduğu 18.000 m² lik Araştırma ve Uygulama Bahçesi yer almaktadır. Uygulama ve Araştırma Bahçesinde bulunan ve atıl durumda olan 500 m2 lik cam sera yenilenerek polikarbon örtülü, ısıtma ve sisleme sistemlerine sahip tam otomasyonlu araştırma ve üretim serası haline dönüştürülmüş ve sera da bitkisel materyal üretimine başlanmıştır. Mevcut seranın yanında 120 m² lik üretim serası inşa edilmiştir. Bahçe içerisinde drenaj ve toprak örtüsü sebebiyle kullanılamayacak durumda olan yaklaşık 2500 m² lik alanda yapılan drenaj çalışmalarını ardından, 70 adet uluslararası normlarda araştırma parselleri oluşturulmuş ve bu parseller üzerinde üretim ve araştırma çalışmaları başlanmıştır. Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu sertifikalı meyve fidanı ve sertifikalı Süs Bitkisi fidesi üretimi ile ilgili olarak Tarım ve Köy İşleri bakanlığı Tarafından düzenlenen “Fidan Üretici Belgesi” ve Süs Bitkisi Üretici” belgeleri almıştır. Bu belgelerin ikisini birlikte alan ülkemizdeki tek üniversitedir. Ayrıca toplam 18 da alanda 27 000 meyve fidanı ve 56 000 süs bitkisi fidesi üretim kapasiteli tesisler kurulmuştur. Bu sayede eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında üretim faaliyetleriyle de kendini kanıtlayan bir araştırma kurumu kimliğine sahip olunacaktır. Mezun olacak öğrencilerimizi teorik bilgiler yanında bu sayede gerçek ticari uygulama bilgilerine de sahip olacaktır.

PowerPoint Presentation:

Pazar Meslek Yüksekokulu Eğitsel Faaliyetler Pazar Meslek Yüksekokulu eğitim faaliyetlerinde sadece okul bünyesindeki öğrencilerle sınırlı kalmayıp yöre insanının da eğitilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Pazar Ziraat Odası ve Pazar Meslek Yüksekokulu işbirliğinde, üreticileri bilgilendirme amacıyla düzenli olarak köy ziyaretleri yapılmaktadır. Bu ziyaretlerde toprak, yetiştiricilik, tarım, organik tarım hakkında bilgiler verilmesinin yanı sıra üreticilerin sorunları tespit edilip çözümler önerilmektedir. 2009-2010 eğitim öğretim döneminde Pazar Meslek Yüksekokulu’nda, Rize İşkur ve Rize Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığında “Süs Bitkisi Yetiştiricilik Kursu” vermiş olup, kurs süresi sonunda 20 kursiyere sertifikaları takdim edilmiştir. 2010-2011 eğitim öğretim döneminde Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında “Köyden Kente Göç Eden Kadınlara Mesleki Eğitim Verilmesi” AB Projesi başlığında Tıbbi ve Aromatik Bitki yetiştiriciliği kursu başlamış olup bu kapsamda okul yerleşkesi içerisinde 60 kursiyere eğitim verilerek sertifikalandırılmıştır.

PowerPoint Presentation:

İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ . Teşkilat Yapısı: 1-Merkez Teşkilatı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Genel Müdürlüğe bağlı 4 adet genel müdür yardımcılığı ile bunlara bağlı Bilgi ve Belge Hizmetleri Daire Başkanlığı, Okuyucu Hizmetleri ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Yatırım ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve İnsan Kaynakları ve İdari İşler Daire Başkanlığı olmak üzere 4 adet şube başkanlığı ile hizmet vermektedir. 2-Taşra Teşkilatı: İlde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olarak İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile İlçelerde İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Görevleri: 1- Danışma Hizmeti, 2- Okur Hizmeti, 3- Eğitici ve Kültürel Etkinlikler. Halk Kütüphanelerinin temel görevi, çevrenin okuma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak ve okuma alışkanlığının kazanılmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla her yıl sayıları değişmekle beraber 44 adet abone olunan dergi (Bakanlıkta oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenir). 10 ana kategoride 13.368 adet kitap ve 4 adet halka açık internet erişimli bilgisayar ile okurlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermektedir .

PowerPoint Presentation:

Kitap Konuları 2010 Yıl Sonu Kitap Sayısı 2011 Yılı Kütüphaneye Giren Kitap Sayısı Kütüphaneden Çıkan Kitap Sayısı 2011 Yıl Sonu Kitap Sayısı Satın Alınan TOPLAM Kaydı Silinen TOPLAM Genel Müdürlük Tarafından Kütüp hane Tarafından Genel 1062 - - - 329 329 733 Felsefe ve psikoloji 395 46 - 46 141 141 300 Din 834 8 - 8 397 397 445 Toplum Bilimleri 2794 223 - 223 1111 1111 1906 Dil ve Dilbilim 311 13 - 13 147 147 177 Doğa Bilimleri ve matematik 308 6 - 6 151 151 163 Uygulamalı Bilimler ve teknoloji 461 9 - 9 199 199 271 Sanatlar 637 25 - 25 142 142 520 Edebiyat ve Retorik 6494 1371 - 1371 586 586 7279 Coğ. Tarih ve Yrd. Disiplinler 2314 100 - 100 840 840 1574 Toplam 15610 1801 - 1801 4043 4043 13368 Konularına Göre Kitap Sayısı

PowerPoint Presentation:

KULLANICI ( OKUYUCU SAYISI) YARARLANMA BİÇİMİ ÇOCUK YETİŞKİN 1- Kütüpha - neden Yararlanan E K E K Kitap 340 725 158 388 Süreli Yayın 23 28 43 60 Bilgisayar – İnternet 98 365 226 403 Kitap Dışı Materyal - - - - Ödünç Materyal Alan 306 565 410 850 2- Gezici Kütüpha - neden Yararlanan Araç İçerisinde Yararlanan - - - - Ödünç Materyal Alan - - - - Kendi Materyalinden Yararlanan 285 506 370 795 Geçici Koleksiyon Hizmetinden Yararlanan 48 235 89 116 Konuşan Kitaplık Hizm. Yararlanan - - - - TOPLAM 1100 2424 1296 2612 GENEL TOPLAM 7432

PowerPoint Presentation:

İLÇEMİZDE SPOR ETKİNLİKLERİ Pazarspor Futbol takımı Spor Toto 3. lig 3. Grupta İlçemizi başarı ile temsil etmektedir. 2004 - 2005 sezonunda 3. ligde şampiyonluk yaşadı ve 4 sezon 2. ligde mücadele etti. Ğ İlçemizde ayrıca Gençlik Spor Kulübü basketbol tekvando, kick boks ve masatenisi branşında faaliyetler yapmakta ayrıca doğa gezileri düzenleyerek gençlik faaliyetlerine devam etmektedir. Atina Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Pazar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü. Ayrıca yeni kurulan Jimnastik Kulübü de ilçemizde jimnastik alanında sporcu yetiştirmeye başlandı. Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen güreş antrenörü ile İlçemizde güreş alt yapısı oluşturulmaya başlandı. 2007 yılında Kaymakamlığımızın başlattığı “Spor Şenlikleri” sayesinde her yıl yaklaşık olarak 1000 sporsever vatandaşımız spor yapmaktadır. Ortalama 24 takımın katılımı ile Köy ve Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, 16 takımın katılımı ile Kurumlar arası futbol, 16 takımın katılımı ile Kurumlar arası voleybol, 6 Lisenin katılımı ile Liseler arası futbol ve basketbol turnuvası, 9 İlköğretim Okulunun katılımı ile İlk Öğretim okullar arası futbol turnuvası, havalı tüfek atış yarışmaları, halk koşusu, bisiklet yarışı, kort tenisi, masa tenisi turnuvası ve yaylalara yapılan doğa gezisi ile halkımızın ve çevre ilçe insanının spor yapması sağlanmaktadır.

PowerPoint Presentation:

Tesisler Seyirci Kapasiteli Ölçüsü Yapılacaklar İlçe Stadı Mülkiyeti: Spor Genel Müdürlüğü 2200 67x104m. Çim yüzeyli Doğu yönündeki 1500 seyirci kapasiteli açık tribünün kapatılması, Trafolu aydınlatma sistemi ve ses yayın sistemi kurularak elektronik skorbort alınması. Mehmet Akif Pirim Spor Salonu Mülkiyeti: Spor Genel Müdürlüğü 1500 20x40m. Olimpik ölçülerde Parke zeminli çok amaçlı spor salonu Çatı sisteminin onarılması, saha betonlarının yenilenmesi, gençlik merkezi binası ve tenis kortu yapılması Sentetik Zeminli Çim Futbol Sahası Mülkiyeti: Milli Emlak - 60-90 Sunni Çim Yüzeyli 4’lü soyunma odaları. Seyirci tribünü yapımı ile trafolu aydınlatma ve ses yayın sistemi kurularak elektronik skorbort alınması.

PowerPoint Presentation:

SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTE ÖZEL Toplum Sağ. Mrk. Aile. Sağ. Mrk. Sağlık Evi Devlet Hast. Ağız Diş Sağl. Mrk. 1 Nolu acil Sağ. Hzm. İst. Tıp Fak. Hast. Diş Hekimi Muayenehane Hastane 1 3 3 1 - 1 - 5 - - İlçemiz Kaçkar Devlet Hastanesi 21 Şubat 2011 tarihinde hizmete başlamıştır. Hastanemiz Bölge Hastanesi niteliğinde olup Pazar ve Ardeşen İlçelerinin yanında Hemşin, Çamlıhemşin, Fındıklı İlçelerine de hizmet vermektedir. Hastanemiz teknik donanım olarak iyi düzeyde olup 150 yataklıdır ve 265 personelle hizmet vermektedir. İlçemizde 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Toplum Sağlığı Merkezinin birinci katında hizmet vermektedir.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİLGİLERİ :

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİLGİLERİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN ADI AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ AİLE HEKİMİ SORUMLU OLDUĞU NÜFUS 1 NOLU ASM 53.03.001 Dr. Muazzez AYARCI 3700 53.03.002 Dr.. Saliha K.KOSANOĞLU 3340 53.03.003 Dr. Nurten ÇIRAK 3370 53.03.004 Dr. Muharrem KARA 4010 2 NOLU ASM 53.03.005 Dr. M. İhsan GÖKERGİL 2925 53.03.007 Dr. T. Erhan BALTA 3338 53.03.008 Dr. Burak FURTUN 2625 3 NOLU ASM 53.03.006 Dr. Şenol KAYA 3504 53.03.009 Dr. Birol ÇIRAK 3450 TOPLAM 30262

PowerPoint Presentation:

EKONOMİK YAPI Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık: Her yıl aşılama kampanyası dâhilinde şap aşılaması yapılmaktadır. 2011 yılında 2795 büyükbaş ve 80 küçükbaş hayvana aşılama yapılmıştır. 43 kişiye buzağı desteklemesi 396 hayvana PPR ile 12 sığır ve 25 küçükbaş hayvana Brucella aşısı ve desteklemesi yapılmıştır. Hayvancılık işletmeleri kayıt altına alınmaktadır. Kuduz gibi insan sağlığı için tehdit oluşturan hastalıklarla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmakta , gerekli tedbirler alınmaktadır bu kapsamda 24 köpeğe kuduz aşısı yapılmıştır. Tarımsal üretimle ilgili konularda (organik tarım, bahçe tesisi, bakım ve budama, gübreleme, hasat, hastalıklarla mücadele v.b.) bilgilendirme ve çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Kivi de kış budaması konusunda bir çok demonstrasyon çalışması yapılmıştır. Fındık bahçelerinin ruhsatlandırılmasına devam edilmektedir. İlçemizde fındık bahçeleri yoğunluklu olarak Kuzayca, Şendere, Tektaş köylerinde bulunmaktadır. İlçemizde faaliyet gösteren gıda üreten,satış yapan ve toplu tüketime açık işyerleri müdürlüğümüz kontrolörlerince rutin olarak denetlenmektedir. Satış noktaları ile toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınması çalışmaları devam etmektedir .

PowerPoint Presentation:

Toptan ve perakende su ürünleri satış noktaları ve üretim tesisleri Su Ürünleri Mühendisleri tarafından rutin olarak denetlenmektedir. İlçemizde faaliyet gösteren gıda üreten,satış yapan ve toplu tüketime açık işyerleri müdürlüğümüz kontrolörlerince rutin olarak denetlenmektedir. Satış noktaları ile toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınması çalışmaları, devam etmektedir. Toptan ve perakende su ürünleri satış noktaları ve üretim tesisleri Su Ürünleri Mühendisleri tarafından rutin olarak denetlenmektedir. Yılda elde edilen çay miktarı 60.676 ton olup elde edilen net gelir 60.030.000,00 TL dir . Yılda elde edilen kivi miktarı 350 ton olup elde edilen net gelir 525.000 TL’dir . Sebze üretimi 62,4 ton/yıl, meyve üretimi 30,8 ton/yıl’dır. Kivi ve çayın dışında üretilen tarımsal ürünler aile ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmakta ilçeye ekonomik girdi sağlamamaktadır. Arazinin engebeli olduğu, çayır ve meranın az olduğu, çay bahçeleri nedeniyle yem bitkilerinin ekilemediği ilçemizde hayvancılık ‘‘ahır hayvancılığı’’ şeklindedir. Bunun dışında yaygın olarak arıcılık ve küçük çapta kümes hayvancılığı yapılmaktadır. İlçemizin gelir getiren kaynaklarından biri de balıkçılık olup; 4 kayıtlı gırgır teknesi ile yaklaşık 400 kişi geçimini balıkçılıktan sağlamaktadır. Balıkçılık gırgır teknelerinin dışında küçük çapta balıkçı tekneleri de yapılmaktadır.

PowerPoint Presentation:

İlçe ekonomisinde en büyük payı çay üretimi alır. Bunun yanında balıkçılık, ticaret ve tarım da ekonomik kaynak yaratıcı işler olarak yapılmaktadır. İlçemizde toplam 188.523 dekar arazinin 60.676 dekarında çay üretimi yapılmakta ve bundan da yaklaşık olarak 60.030.630 TL gelir elde edilmektedir, 510 dekarında sebze üretimi yapılmaktadır. 109 dekar mısır vb. tarımsal ürünler üretmek üzere ayrılmış olup, bölge halkı bu üretimi ticari amaçtan ziyade kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmaktadır. Bölgemizde mevcut arazilerin 110.242 dekarı ormanlık alan ve 533 dekarı da çayır ve otlak yeri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca İlçemizde yıllık kivi üretimi 350 ton olup, çay üretimine alternatif olarak kivi üretimi ilçe halkı tarafında benimsenmiştir. Kivi üretiminden 525.000 TL gelir elde edilmektedir.

PowerPoint Presentation:

PROJELERİMİZ Üretime geçmiş kivi,elma, turunçgil, likapa (yaban mersini),Trabzon hurması,siyah kokulu üzüm v.b bahçelerde üretimin daha verimli hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması için kurulu bahçelerde budama ,hastalıklarla mücadele ile ilgili olarak bilgi verilmiş olup; İlçe Müdürlüğümüzün yönlendirmesiyle kurulacak yeni tarım arazilerinin de bölgemize uyum sorununu aşmış çaydan farklı bu ürünler tercih edilerek birim alandan elde edilecek gelirin artırılması sağlanacaktır. Yerinde budama yapılarak çiftçilerin yanlış budamadan kaynaklanan üretim kaybının oluşmaması sağlanacaktır.Mısır,domates,patlıcan gibi fide ve tohumla üretimi sağlanan tarım ürünlerinde de kaliteli tohum ve aşılı fide kullanılarak verimliliğin artırılmasına çalışılacaktır.Hatalı gübre kullanımını azaltmak amacıyla tarım arazilerinde toprak analizin yaygınlaştırılarak gerekli miktarda ve gereken gübrenin kullanımıyla gereksiz gübre kullanımıyla oluşan maddi kayıpların azaltılması hedeflenmektedir.İleri safhalarda da organik gübrenin kullanımının artırılması düşünülmektedir. DOKAP kapsamında 2011 yılında 23 çiftçimize 1 da alanda kivi bahçeleri kurulması amacıyla her birine 50 adet kivi fidesi ve 60 adet kivi direği dağıtılmış olup, 23 çiftçinin arazileri yerinde görülerek proje hakkında bilgi verilmiştir, dikim periyodu beklenmektedir. 2012 yılında da projenin başarıyla sürdürülmesi hedeflenmektedir.

PowerPoint Presentation:

2011 Yılı Desteklemeleri Her yıl ÇKS&DGD projesi kapsamında çiftçilerimiz kayıt altına alınmakta, mevcut alan bazında destekleme yapılmaktadır. 635 işletmeye 9635 da alan için 81.905 TL destekleme yapılmıştır. 82 işletmeye 314 da alan için 47.134 TL Fındık alan bazlı destekleme yapılmıştır. Yıllık yavru alabalık üretimi 66.000 adet olup 3.947 TL destekleme yapılmıştır. Yıllık kovan desteklemesi 1979 kovana 13.853 TL destekleme yapılmıştır. Yıllık porsiyonluk alabalık üretimi 60,250 ton olup 39.151 TL destekleme yapılmıştır. 2011 yılında 635 çiftçimizin başvuru yaptığı Mazot Gübre Desteği, Aktif Arılık Kovan Desteklemesi ve Su Ürünleri Desteklemeleri 2012 yılında da devam edecektir.

PowerPoint Presentation:

SOSYAL YARDIMLAŞMA Ve DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 2011 YILI PAZAR SYDV BAŞKANLIĞI YARDIM ENVANTER 2011 YARDIMLARI KİŞİ SAYISI YARDIM MİKTARI (TL) NAKDİ 555 136.400,00 TL BARINMA 36 46.554,00 TL NAKDİ GIDA 313 58.800,00 TL KÖMÜR (800 Ton) 800 320.000,00 TL PROJE 1 23.706,00 TL EĞİTİM 229 54.105,00 TL SAĞLIK 25 9.100,00 TL ŞEY (Şartlı Eğitim Yrd.) 4469 165.860,00 TL ŞSY (şartlı Sağlık Yrd.) 359 39.490,00 TL TOPLAM 6787 854.015,00 TL

PowerPoint Presentation:

PROJE DETAYI PROJE TÜRÜ FAYDA SAHİBİ SAYISI MALİYETİ 2. SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ 2 23.706,00 TL TOPLAM 2 23.706,00 TL

PowerPoint Presentation:

PAZAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Pazar Orman İşletme Müdürlüğü 10.06.1967 tarihinde kurulmuş olup, 24.02.1951 yılında teşkilatlanan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Pazar Orman İşletme Müdürlüğü'nün merkezi, Rize İli Pazar İlçesi Kirazlık Mahallesi'dir. İşletmeye Bağlı Şeflikler : Orman İşletme Şeflikleri 4 adet olup, Şeflikler Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Çamlıhemşin şeflikleridir. Hemşin İlçesi Pazar Orman İşletme Şefliği'ne bağlıdır. İşletmeye Bağlı İlçeler : İşletme Müdürlüğü'ne 5 ilçe bağlı olup bunlar, Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Çamlıhemşin ve Hemşin İlçeleri'dir.

PowerPoint Presentation:

Kaymakamlığımıza bağlı 50 köy bulunmaktadır. Köylerimizle ulaşım kısmen beton ve asfalt, kısmen stabilize yollarla sağlanmaktadır. İlçemize bağlı köylerin toplam yol ağı uzunluğu yaklaşık 661 km olup; bunun 11 km.si asfalt, 290 km.si beton (yaklaşık %50’si bozuk beton), 138 km.si stabilize, 142 km.si tesviye, 80 km.si ham yol niteliğindedir. KÖYLER

PowerPoint Presentation:

Su kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilçemiz köylerinde devlet imkânlarıyla yapılan içme suyu tesislerinin yanında, vatandaşlarımızın kendi imkânlarıyla yaptığı tesislerde bulunmaktadır. İlçeye bağlı 50 köyde de içme suyu tesisi bulunmakla birlikte, bir kısmı yetersizdir. Tüm köylerimizin ve bağlılarının elektrik ve telefon şebekeleri mevcuttur. Mevsim koşullarından kaynaklı kısa süreli kesintiler dışında, elektrik ve telefon hatlarından kaynaklı sorun yaşanmamaktadır. Köylerimizin tamamında kadastro çalışmaları tamamlanmıştır.

PowerPoint Presentation:

ASAYİŞ DURUMU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI: Personel Durumu Statü Kadro Mevcut İhtiyaç Karşılama Oranı (%) Subay 1 1 - 100 Astsubay 8 8 - 100 Uzman J. 18 13 3 88 Erb. / Er 59 29 30 57 Toplam 84 61 23 80

PowerPoint Presentation:

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Polis sorumluluk bölgesi nüfusu 15.489 dir. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz sorumluluk Bölgesinde; 1 Yüksek Okul, 2 Lise, 1 İmam Hatip Lisesi, 3 Meslek Lisesi, 5 İlköğretim okulu, 6 Anaokulu, 1 Halk kütüphanesi, 3 Özel dershane ve 2 Öğrenci yurdu bulunmaktadır. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu yerli halktan oluşmakla birlikte, çay hasat zamanlarında ve inşaat sezonunda, özellikle Doğu Anadolu bölgemizden çalışmak amacıyla çok sayıda işçi gelmektedir. Bu kişilerin bu güne kadar herhangi bir siyasi faaliyet yürüttüklerine rastlanmamıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Kadrosunda; Emniyet Müdürü : 1 Baş komiser : 2 Kom.Yrd. : - Polis Memuru : 56 Teknisyen yardımcısı : 2 TOPLAM : 61 Personel ile hizmet yürütülmektedir. Genel Mevcut: 61 Gayri Mevcut:3 Hazır Mevcut: 58 Bay Pol. Memuru: 52 Bayan Pol. Memuru: 4

PowerPoint Presentation:

ÇAY FABRİKALARI İlçemiz sınırları içerisinde Çay-Kur bünyesinde 3 ,özel sektöre ait 11 tane olmak üzere toplam 14 çay fabrikası bulunmaktadır. Çay-Kur: 1-Pazar Çay Fbr. 2-Melyat Çay Fbr. 3-Kirazlık Çay Fbr. Özel Çay Fabrikaları: Arı Çay Fbr. (25 Ton /Gün) Çevik Çay Fbr. (25 Ton /Gün) Dosan Çay Fbr. (25 Ton /Gün) Of Çay Fbr. (200 Ton /Gün) Oksan Gıda Çay Fbr. (25 Ton / Gün) Bey Çay Fbr.(20 Ton /Gün) 7) Ulusoy Çay Fbr.(25 Ton / Gün 8) Sultan Çay Fbr.(25 Ton / Gün) 9) Doğuş Çay Fbr.(550 Ton/Gün) 10) Lipton Çay Fbr.(250 Ton/Gün) 11) Kadir Çay Fbr. (25 Ton/Gün)

PAZAR ÇAY FABRİKASI:

PAZAR ÇAY FABRİKASI Kapasitesi (Ton/Gün) 150 İmalat Sistemi Ortodoks Arsa Alanı ( m²) 44.166 Kapalı Alan ( m²) 22.606 Çaylık Alan (Dekar) 21.980 Ünitemize bağlı 8802 adet üretici, 93 adet alım yeri bulunmaktadır. GENEL BİLGİLER

PowerPoint Presentation:

KİRAZLIK ÇAY FABRİKASI Kapasitesi (Ton/Gün) 135 İmalat Sistemi Ortodoks Arsa Alanı (m²) 12.382 Kapalı Alan (m²) 19.397 Çaylık Alan (Dekar) 20.487 Ünitemize bağlı 7682 adet üretici, 78 adet alım yeri bulunmaktadır.

Melyat Çay Fabrikası:

Melyat Çay Fabrikası Kapasitesi ( Ton / Gün ) 150 İmalat Sistemi Ortodoks Arsa Alanı ( m²) 31.385 Kapalı Alan ( m²) 20.508 Çaylık Alan (Dekar) 21.951 Ünitemize bağlı 7329 adet üretici, 76 adet alım yeri bulunmaktadır. GENEL BİLGİLER

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ :

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına 2010-2011 KÖYDES programı kapsamında 4.924.588,00 TL ve İl özel İdaresince 3.301.995,00 TL olmak üzere 8.226.553,00 TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Tahsis edilen bu ödeneklerle gerek açık ihale usulü gerekse doğrudan temin usulü ile projelere hayata geçirilmiştir. Yukarıda bahsedilen ihaleler ile ilgili çalışmalar program doğrultusunda normal sürelerinde tamamı bitirilmiştir.

PowerPoint Presentation:

KÖYDES 2010-2011 yılı kapsamında ilçemizde mevcut 50 köyümüzünde istifade edeceği 24.580 metre yol betonlaması yapılmış, Bu betonlamalar için 2.580.900,00 TL harcanmıştır.

PowerPoint Presentation:

Yine 2010-2011 yıllarında devlet vatandaş işbirliği çerçevesinde sağlanan köy katkılarıyla 3.675 metre yol betonlaması yapılmıştır.

PowerPoint Presentation:

2010-2011 yıllarında KÖYDES kapsamında 6050 ton köy katkılarıyla 4350 ton olmak üzere toplam 10400 ton yol asfalt kaplama inşası gerçekleştirilmiştir .

PowerPoint Presentation:

İlçemizde içme suyu projeleri kapsamında yeni tesis, tesis geliştirme ve bakım onarım olmak üzere 17 köyümüzün istifade edeceği 4 adet 30 tonluk depo, 11 köyün istifade ettiği grup İçme Suyu kapsamında menba bakım onarım ver iyileştirme inşaatı gerçekleştirilmiştir

PowerPoint Presentation:

2010-2011 yılları içerisinde Taş, Kum ve çimento ihtiyacı Birliğimizce karşılanıp işçiliği vatandaşa ait olmak üzere toplam 22460 m³ taş ve perde beton duvar inşa edilmiştir.

PowerPoint Presentation:

İlçemizin köy yolları dar ve standartların altında olmasından dolayı ulaşımda aksamalar yaşanmakta can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte iken, 3,855,120 TL harcanarak 164 km lik yol ağı genişletilerek standartlara uygun hale getirilmiş ilçemize bağlı 50 köyünde ulaşımında büyük rahatlık sağlamıştır.

PowerPoint Presentation:

2010-2011 yılı KÖYDES yatırımlarında, yatırım yapılan köylerimizden katkı payı olarak 1.468.260,00 TL nakdi ve 336.900,00 TL işçilik olmak üzere 1.805.160,00 TL katkı sağlamışlardır.

PowerPoint Presentation:

YATIRIMLAR VE İHTİYAÇLAR: 1-Hükümet Konağı Projesi : Hali hazırda Hükümet Konağı olarak kullanılmakta olan Özel İdareye ait bina ihtiyaca cevap vermemekte, yeni Hükümet Konağı yapımı 2012 yılı yatırım programına alınarak gerekli ödenek tahsis edilmiş, İl Özel İdaresince proje ve ihale çalışmaları devam ettirilmektedir. 2-Yan Yol Projesi: Pazar ilçe merkezinde şehir içi ulaşımı sağlayan yol ihtiyaca cevap verememektedir, Alınan tüm trafik tedbirlerine rağmen trafik akışı yeterli düzeyde ve güvenlikte sağlanamamaktadır, Sahil yolu ile ilçenin birleştiği noktada ilçe girişinden çıkışına kadar gidiş geliş asgari tek şeritli yan yolun yapılması trafiği rahatlatacağı gibi ilçenin güvenliğine, ticaretine ve kent dokusunu dönüşümüne olumlu katkı sağlayacaktır. Bu amaçla kısmen çalışmalar yapılmış ve tamamlanmış, standart olmasa da bir yan yol oluşturulmuştur. Ancak sağlıklı ve fonksiyonel yolun oluşturulabilmesi için yan yola sahil yolundan giriş verilmesi, askeri gazinonun önündeki imar yolunun açılması ve imara aykırı bazı yapıların kaldırılması gerekmektedir. Bu hususta Kaymakamlığımız ve Belediyece gerekli yazışmalar ve girişimler yapılmaktadır.

PowerPoint Presentation:

3-Sekiz Derslikli Okul Projesi: İlçemizde derslik başına düşen öğrenci sayısı standartlara uygun olmakla birlikte fiiliyatta merkezdeki bazı okullarımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı standartların bir hayli üzerindedir. Nüfusun yoğun olduğu Pazar Mahallesinde eski cezaevinin olduğu yerde 8 derslikli ilköğretim okulunun yapımına başlanmış, 2012-2013 eğitim öğretim döneminde tamamlanarak hizmete girecek ve ilçe merkezindeki ilköğretim okullarındaki derslik sorunu da çözülmüş olacaktır 4-Endüstri Meslek Lisesi Projesi: Kirazlık Mahallesinde Meslek Yüksek Okulunun bitişiğinde bulunan Endüstri Meslek Lisesi derslik ve atölye sayısıyla öğrenci ve bölümlerin ihtiyacını karşılamamakta, hatta bazı bölümler fiziki mekan yetersizliğinden açılamamaktadır. Bu maçla 2012 yatırım programına Endüstri Meslek Lisesinin yapımı alınmış, Kocaköprü Köyünde tahsis edilen arsa da yeni Endüstri Meslek Lisesinin yapımı Rize İl Özel İdaresinde ihale aşamasındadır. 2013-2014 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi düşünülen yeni bina tamamlandığında mevcut eski bina Pazar Meslek Yüksek Okulu ve açılacak olan Doğa Bilimleri ve Ziraat Fakültesinin kampüs alnına katılacaktır.

PowerPoint Presentation:

5-200 Kişi Kapasiteli Erkek Öğrenci Yurdu İnşaatı: Yüksek Öğrenim öğrencileri için ihtiyaç duyulan 200 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdunun yapılması amacıyla Kirazlık Mahallesi Katori mevkiindeki Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisli 6.200 m² alan Rize Üniversitesi tahsis edilerek söz konusu yurdun inşası uygun olacaktır. 6- Meslek Yüksek Okulu Kampus Alanının Genişletilmesi Projesi: Pazar Meslek Yüksek Okulunun bulunduğu kampus alanı bugün için ihtiyaçlara cevap verse de yüksek okulun gelişimi ve açılacak olan yeni Doğa Bilimleri ve Ziraat Fakültesinin kurulabileceği ve gelişebileceği uygun büyüklükte kampus alnının oluşturulması için mevcut yerleşkenin bitişiğindeki son derece elverişli ve bugün için üzerinde bina bulunmayan arazilerin Rize Üniversitesince kamulaştırılarak kampus alnına ilavesi stratejik bir öneme sahiptir.

PowerPoint Presentation:

7-Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri Poliklinikleri İnşaatı: Mevcut Toplum Sağlığı Merkezi ilçe merkezinden kopuk ve ulaşımı güç bir yerdedir. Aile hekimlerinin poliklinikleri de dağınık ve standartlardan uzak bir yapıdadır. Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri Polikliniklerinin A tipi standartlara kavuşturup Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimlerinin aynı binada hizmet vermesine olanak sağlayacak şekilde yapılandırılması için eski belediye hizmet binası Pazar Belediyesince Sağlık bakanlığına süresiz tahsis edilmiş, Pazar Belediye Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında gerekli protokoller imzalanmıştır. Onarım ve tadilat projesi hazır olan binanın ödenek tahsisi ile beraber yapımına başlanacaktır. 8- Köy Altyapısına Yönelik yatırımlar: 2012 yılı İl Genel Meclisince içme suları yılı ilan edilmiş ve köy içme sularının yeterli ve standart hale getirilmesine yönelik çalışmalar önceliğe alınmıştır. Bu kapsamda ilçemizde içme suyu tesislerinin eksikleri ve yapılması gerekenler tespit edilmiş, bu kapsamda 1.750.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Yine 2012 yılı KÖYDES ödenekleri yol genişletme çalışmalarında kullanılacağından yol genişletmeler sonucu ihtiyaç duyulan acil duvar yapımlarında kullanılmak üzere 1.000.000,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

PowerPoint Presentation:

9-Kirazlık ve Pazar Çay Fabrikalarının Taşınması: Pazar ilçe merkezi doğuya, Güzelyalı Mahallesi, Ocak ve Hamidiye köylerine doğru gelişmektedir. İlçe merkezi ile gelişim bölgesinin tam ortasında yer alan ÇAYKUR Pazar ve Kirazlık Çay Fabrikaları ilçenin bütüncül gelişimini engellemekte, ilçe merkeziyle gelişim bölgeleri arasında kopukluğa, trafik sıkışıklığına ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Geçmişte ilçe merkezine uzakta yer almasına karşın şehrin gelişimiyle ilçe merkezinde kalan fabrikaların TOKİ ile yapılacak protokolle Kocaköprü köyündeki ÇAYKUR’un arsasında daha modern ve yüksek kapasitede yapılacak fabrikalara taşınarak mevcut fabrikaların bulunduğu yerde konut, park rekreasyon alanı yapılması, keskin ve şehri bölen virajın da kesilerek o bölgedeki sıkışıklığın ve kopukluğun kaldırılması yerinde olacaktır.

PowerPoint Presentation:

10-Kız Meslek Lisesi Yapımı: Mevcut Kız Meslek lisesi binası ve konumu itibariyle ihtiyaca cevap verememektedir. Eski Pazar Devlet Hastanesinin yıkılarak, arsasının Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilerek ihtiyaca cevap verecek büyüklükte yeni bir kız meslek lisesinin binasının yapılması, kız meslek lisesinin bulunduğu mevcut binaya da sağlık meslek lisesinin taşınması uygun olacaktır. Arz ederim.

authorStream Live Help