Γνωριμία με το διαδίκτυο

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Τι είναι τελικά το «διαδίκτυο»;:

Τι είναι τελικά το «διαδίκτυο»; Το Διαδίκτυο (Internet) αποτελείται από εκατομμύρια υπολογιστές, που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλον τον πλανήτη και επικοινωνούν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας δεδομένα. Το όνομα Διαδίκτυο είναι μία σύνθετη λέξη που παράγεται από τις λέξεις Δια σύνδεση Δικτύων . Στα αγγλικά ο όρος Internet γεννήθηκε από τη συνένωση των λέξεων Inter national Net work (Διεθνές Δίκτυο Υπολογιστών). Εσύ ποια δίκτυα ξέρεις; Το Διαδίκτυο δε στεγάζεται κάπου και δεν περιέχει το ίδιο πληροφορίες. Απλώς είναι το μεταφορικό μέσο για τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε διάφορους υπολογιστές.

Τι «περιέχει» το διαδίκτυο;:

Τι «περιέχει» το διαδίκτυο; Τον Παγκόσμιο Ιστό ( World Wide Web – WWW). Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( Electronic mail - email) . Τα Άμεσα Μηνύματα ( Instant Messages ). Την Συνομιλία ( Chat ).

Ποιοι είναι οι «κίνδυνοι» του διαδικτύου;:

Ιοί, worms, trojans Ποιοι είναι οι «κίνδυνοι» του διαδικτύου; Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων Απάτη Ακατάλληλο υλικό Αποπλάνηση, παραπλάνηση Εθισμός

Τι είναι η «ασφάλεια στο διαδίκτυο»;:

Τι είναι η «ασφάλεια στο διαδίκτυο»; Κίνδυνοι: Ιοί, worms . Κλοπή προσωπικών δεδομένων. Αποπλάνηση, παραπλάνηση. Απάτη. Ακατάλληλο υλικό.

authorStream Live Help