هوش مصنوعی چیست ؟

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

هوش مصنوعی چیست ؟ :

هوش مصنوعی چیست ؟

تعریف و طبیعت هوش مصنوعی :

تعریف و طبیعت هوش مصنوعی

نظریه,تست تورینگ:  :

نظریه , تست تورینگ :

تکنیک‌ها وزبان‌های برنامه نویسی هوش مصنوعی:

تکنیک‌ها وزبان‌های برنامه نویسی هوش مصنوعی