Teknoloji Ve Tasarım Slayt Ödevi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

H

Comments

Presentation Transcript

İsmail Ebu-l İz Bin Rezzaz El - Cezeri:

İsmail Ebu-l İz Bin Rezzaz El - Cezeri (1136 – 1233)

Yaşam Öyküsü :

El – Cezeri , 1136 yılında Cizre’nin Tor mahallesinde doğmuştur. İsmini de yaşadığı şehirden alan El- Cezeri , öğrenimini Türk Medresesi Camia’da tamamlamıştır . Cezeri , burada fizik ve sibernetik alanlarında yoğunlaştı ve halen kullanılmakta olan ve aşılmamış onlarca buluşa imza attı. Yaşam Öyküsü

PowerPoint Presentation:

Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi Arcythas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapılmış olduğu belirtilse de robotikle ilgili bilinen en eski kayıt, da Cezeri'ye aittir.

PowerPoint Presentation:

Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim adamı olan Cezeri , " Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap " adlı eserinde ortaya koydu. 50’den fazla cihazın kullanım esaslarını, yararlanma olanaklarını çizimlerle gösterdiği bu olağanüstü kitapta Cezeri , “ Tatbikata çevrilmeyen her teknik ilmin, doğru ile yanlış arasında kalacağını” söyler.

PowerPoint Presentation:

Bu kitabın orijinali günümüze kadar ulaşamadıysa da, bilinen 15 kopyasından 10’u Avrupa’nın farklı müzelerinde, 5 tanesi Topkapı ve Süleymaniye kütüphanelerinde yer almaktadır .

PowerPoint Presentation:

Kitab-ül Hiyel adıyla bilinen eseri , altı bölümden oluşur . Birinci bölümde ; Su saati ile Kandilli su saati olarak nasıl yapılacağı hakkında on şekil , İkinci bölümde ; Ç eşitli kap kacakların yapılışı hakkında on şekil …

PowerPoint Presentation:

… Üçüncü bölümde ; Hacamat ve abdestle ilgili ibrik ve tasların yapılması hakkında on şekil , D ördüncü bölümde ; Havuzlar ve fıskiyeler ile müzik otomatları hakkında on şekil …

PowerPoint Presentation:

… Beşinci bölümde ; Ç ok derin olmayan bir kuyudan veya akan bir nehirden suyu yükselten âletler hakkında 5 şekil , Altıncı bölümde ise ; Birbirine benzemeyen muhtelif şekillerin yapılışı hakkında 5 şekil yer alır .

PowerPoint Presentation:

Teorik çalışmalardan çok pratik ve el yordamıyla ampirik çalışmalar yapan Cezerî’nin kullandığı bir başka yöntem de yapacağı cihazların önceden kâğıttan maketlerini inşa edip geometri kurallarından yararlanmaktı . İlk hesap makinesinden asırlar önce aynı sistemle çalışan benzer bir mekanizmayı , geliştirdiği saatte kullanan Cezerî , sadece otomatik sistemler kurmakla kalmamış , otomatik olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmıştı .

PowerPoint Presentation:

Cezerî , otomatik kontrollü makinelerin ilki sayılan Jacquard’ın otomatik dokuma tezgahından 600 yıl önce değişik haznelerdeki suyun seviyesine göre ne zaman su dökeceğine , ne zaman meyve ve içecek sunacağına karar veren otomatik hizmetçiyi geliştirdi.

PowerPoint Presentation:

Bazı makinelerinde hidro mekanik etkilerle denge kurma ve harekette bulunma sistemine yönelen Cezerî , bazılarında ise şamandıra ve palangalar arasında dişli çarklar kullanarak karşılıklı etkileme sistemini kurmaya çalıştı . Kendiliğinden çalışan otomatik sistemlerden sonra su gücü ve basınç etkisinden yararlanarak kendi kendine denge kuran ve ayarlama yapan dengeyi oluşturması, Cezerî ’ nin otomasyon konusundaki en önemli katkısıdır .

PowerPoint Presentation:

Fizikçi ve Mekanikçi El - Cezerî ' nin diğer bir eseri de Diyarbakır Ulu Camii ’ nin ünlü Güneş Saati ’ dir . Bugün sibernetiğin ve bilgisayarın ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Cezerî , Cizre’de yaşadı. Sibernetik alanın en büyük dahisi kabul edilen, fizikçi , robot ve matriks ustası bilim insanı İsmail Ebu-l İz Bin Rezzaz El - Cezerî ; 1233′te Cizre’de öldü.

El – Cezerinin Kitab-ül Hiyel’inden Örnekler :

Otomatik Kuşlar Filli su saati Otomatik yüzen kayık ve çalgıcılar Birbirine şerbet ikram eden iki şeyh Dört çıkışlı iki şamandıralı otomatik sistem İki bölümlü testi (termos) Otomatik su akıtma, ikramda bulunma ve kurulama makinası Su çarkı kepçe mekanizması Motor-kompresör mekanizması Kitab-ül Hiyel : Cezerinin eserlerinin bulunduğu bir kitaptır. El – Cezerinin Kitab-ül Hiyel’inden Örnekler

El – Cezeri ’ nin Eserlerinden Birkaç Resim:

El – Cezeri ’ nin Eserlerinden Birkaç Resim

PowerPoint Presentation:

Eşit Su Dağıtma Terazisi

PowerPoint Presentation:

Su Taşıma Arabası

PowerPoint Presentation:

Filli Su Saati

authorStream Live Help