تئوری

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

هادی طاهرپورکلانتری دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی:

هادی طاهرپورکلانتری دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی تئوری و مفاهیم مرتبط با آن استاد محترم جناب آقای دکتر قورچیان

مواردي كه در اين كنفرانس بررسي مي شود :

مواردي كه در اين كنفرانس بررسي مي شود تعریف نظریه وتئوری نهضت نظريه و ويژگي هاي آن ارزشها و كاركرد هاي آن اجزاي تئوري و توضيحات در مورد هر يك از اجزا مثال براي درک بيشتر تئوري انواع نظريه نظريه در عمل رابطه علم و تئوري نقش علم و تئوري در عمل مديران آموزشي

:

تعریف نظریه: بنا به تعریف کرلینجر (1973) نظریه عبارت است از مجموعه‏ای از سازه‏ها (مفاهیم) تعریف ها (مفروضات) و گزاره‏ها (تعمیمها)ی به هم مرتبط که از طریق مشخص کردن روابط میان متغیرها، نگرش منظمی از پدیده‏ها عرضه می‏کند با این هدف که آن پدیده‏ها را تبیین و پیش‏بینی نماید .

در واقع در تعریف تئوری بیان می شود که:  :

در واقع در تعریف تئوری بیان می شود که : تئوری ، کل یا مجموعه ای متشکل از اجزا می باشد . تئوری مجموعه ای است ذهنی که از عینیات نشاُت می گیرد تئوری با استفاده از مفاهیم, مفروضات و تعمیم ها بیان می شود تئوری به نظام رفتار در سازمان های آموزشی می پردازد تئوری در صدد تشریح و توضیح است تئوری درصدد ارایه تصویری از واقعیت هاست دقت هر تئوری در دقیق بودن تصویر ارایه شده توسط آن می باشد .

PowerPoint Presentation:

تعریف ( فیگل ، 1951) نظریه به عنوان مجموعه‏ای از مفروضات تلقی می‏شود که می‏توان به وسیله روشهای منطقی- ریاضی، قوانینی از آن استنتاج کرد .

نهضت نظریه: :

نهضت نظریه: در دهه 1950 نهضت نظریه theory movement شکل گرفت که استفاده گسترده از مفاهیم علوم رفتاری در رشته مدیریت آموزشی بود. سال‏های بین 1954 تا 1974 به دوره نهضت نظریه در مدیریت آموزشی معروف شده است. نقش نظریه در پژوهش‏های مدیریت آموزشی ابتدا در اجلاس 1954 مجمع ملی استادان مدیریت آموزشی آمریکا در شهر دنور مطرح گردید .

PowerPoint Presentation:

ویژگی های این نهضت عبارتند از: 1- نیاز به نظریه‏پردازی به عنوان مبنایی برای پژوهش و رهنمودی برای عمل 2- چند رشته‏ای شدن مطالعات مدیریت آموزشی 3- توجه به نظریه‏پردازی‏های عمومی به جای نظریه‏های خاص مدیریت آموزشی 4- رویکرد مطالعه مستقل از ارزش در مدیریت آموزشی valuefree ) )

PowerPoint Presentation:

افول نهضت نظریه از سال 1974 بود. علت این امر طبق نظریه (هویل 1969) تأکید نهضت بر اهمیت نظریه‏های عمومی مدیریت و غفلت از نظریه‏هایی که مستقیماً به مدیریت آموزشی مربوط بودند . و از سوی دیگر به علت حضور روانشان و جامعه‏شناسان در آغاز نهضت انان غالبا با رویکردی روانی اجتماعی به امر چند وجهی مدیریت پرداختند که رویکردی لازم است ولی کافی نیست .

PowerPoint Presentation:

ارزشها و کارکردهای نظریه: اینشتاین (1957):«در کوشش برای فهم واقعیت ما تا اندازه‏ای شبیه آدمی هستیم که سعی می‏کند ساخت و کار یک ساعت جعبه بسته را بفهمد». این نقد حاکی از آن است که از پدیده‏های مشاهده‏پذیر تبیین‏های زیادی ممکن است ارائه کرد که ممکن است درست باشد یا خیر . وان دیلن (1979) و لانبرنگ و اورنتاین (1996) به شش کارکرد نظریه‏ها اشاره کرده اند: 1- شناسائی پدیده‏های مورد مطالعه 2- طبقه‏بندی پدیده‏ ها 3- سازه‏ پردازی 4- تلخیص پدیده‏ ها 5- پیش‏بینی پدیده‏ها 6- آشکارسازی پژوهش مورد نیاز

PowerPoint Presentation:

اجزاي نظریه : امر واقع ( fact ) : چیز یا رویداد یا وضعیت محسوسی که سنجش پذیر و قابل توصیف است مثل تجربه های گرسنگی و تشنگی و حالات روانی مثل گرایش . مفهوم ( concept ) تصویر یا تعبیر ذهنی یک تجربه حسی یا امر واقع (چیز ,فرا گرد یا رویداد) مثل گرسنگی ,رهبری و شخصیت سازه ( constract ) مفهومي است كه تعریف عملی استاندارد دارد .مثل بهره هوش تعریف عملی استاندارد برای مفهوم هوش فرض بياني است كه بديهي تلقي مي‌شود .

PowerPoint Presentation:

فرضيه ( hypophesis ) فرضي است كه بيانگر رابطه دو و يا چند متغير مي‌باشد. تعميم (generalization ) عموميت دادن حالت و يا خصوصيت يك مورد به موارد ديگر مي‌باشد اصل ( principle) تعميمي است كه مورد حمايت تحقيقات تجربي باشد و صحت آن در اكثر موارد به اثبات رسیده است. قانون ( law ) اصلي است كه پيوسته به وسيله تحقيقات تجربي حمايت شده و صحت آن همواره به اثبات رسيده است . علم ( knowledge ) عبارتست از مجموعه دانستنی هایی که با دو یا چند بررسی ” منظم“ به دست آمده و بطور تجربی قابل اثبات باشد .

PowerPoint Presentation:

رابطه تئوری و علم : پژوهش علمی که خود از تئوری آغاز به تئوری ختم می شود بدین ترتیب تئوری و علم دو بعد یک فعالیت هستند . برخی معتقدند که دنیای علم و تئوری متفاوت است ( آنچه که در کتابها می نویسند، ذهنی بوده و صرفاً جنبه مطالعاتی دارد ولی آنچه در عمل اتفاق می افتد چیز دیگری است) تئوری و یافته های علمی به منزله راهنماهای مدیران در عمل می باشند که آنان را برای عملکرد صحیح راهنمایی می کنند .

PowerPoint Presentation:

نظریه های مدیریت حداقل به سه طریق در عمل به کار می‏آید : 1- نظریه برای کاروزان مبنا یا چهار چوب مراجعه و داوری فراهم می‏کند. 2- کاربرد نظریه تحلیل رویدادها و مشکلات عملی مدیریت را تسهیل می‏کند . 3- نظریه در نهایت شناخت کاروزان را وسعت بخشیده و بر دانش آنها می‏افزاید .(ون میلر- 1969 (

PowerPoint Presentation:

بطور خلاصه در ارتباط با نقش تئوری و علم در عمل مدیران موارد زیر را می توان ذکر کرد . تئوری های مدیریت، راهنمای عمل مدیران است، عملی که با تکیه بر تئوري انجام پذيرد، معني دارتر و موجه تر است، تحقيقات علمي ناشي از عمل مديريت، در صورتي مي‌تواند به عنوان يك كل معني دار باشد كه در نهايت به يك يا چند تئوري مربوط شود، تئوري هاي مديريت براي اصلاح هر چه بيشتر بايد بر تحقيقات علمي متكي باشند، تحقيقات علمي، واقعيت روابط بين پديده هاي سازماني را مشخص ميكنند .

با سپاس :

با سپاس با سپاس