Toan_4Nhan_mot_so_voi_mot_hieu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

GIÁO ÁN LỚP 4 MÔN :TOÁN Bài :Nhân 1 số với một hiệu Người soạn :Trần Minh Hiền Các tiêu đề chính : I-Kiểm tra bài cũ II- Giới thiệu bài mới III-Các hoạt động lên lớp IV- Củng Slide 5 cố V-Dặn dò

Slide 2:

I-Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh lên bảng làm 2 bài tập 3 x (7+5) ; 5 x6 + 5x3 Giáo viên nhận xét và ghi điểm Vừa rồi chúng ta đã học bài gì?

Slide 3:

Giới thiệu bài: Vừa rồi chúng ta đã học bài nhân một số với một tổng.Vậy nhân một số với một hiệu chúng ta làm như thế nào,tiết học hôm nay thầy cùng các em đi tìm hiểu bài “NHÂN 1 SỐ VỚI MỘT HIỆU

Slide 4:

Các hoạt động lên lớp: Hoạt động 1 :Tính và so sánh 2 giá trị của biểu thức Giáo viên ghi bảng và cho học sinh tính 3 x (7-5) 3x7- 3x5 và Giáo viên khẳng định: 3 x (7-5) = 3 x7-3x5 Khi nhân một số với một hiệu ,ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ,rồi trừ hai kết quả đó lại với nhau

Slide 5:

Củng cố :cho 2 học sinh nhắc lại quy tắc : Khi nhân một số với một hiệu ,ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ,rồi trừ hai kết quả đó lại với nhau

Slide 6:

Dặn dò: -Về nhà học BÀI VỪA HỌC và làm bài tập sô 3 -Giaó viên nhận xét tiết học và tuyên dương -Bài học đến đây đã kết thúc mời các em nghỉ

authorStream Live Help