DuongHongHaiThuy_Tim_hieu_dac_diem_cua_roi_tu_do

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Tìm hiểu đặc điểm của rơi tự do DỰ ÁN Dương Hồng Hải Thủy Trường THPT Trần Hữu Trang

GIỚI THIỆU:

GIỚI THIỆU Trong chương trình Vật lí THPT hiện nay học sinh học bài rơi tự do. Học xong bài này học sinh đã hiểu được rơi tự do có những đặc điểm gì? vận dụng để giải thích hiện tượng, làm bài tập ở mức độ nào? Dự án này giúp các em hiểu về các đặc điểm của rơi tự do, vận dụng kiến thức đã học vào việc giải thích hiện tượng và làm các bài tập liên quan.

NHIỆM VỤ:

NHIỆM VỤ Học sinh làm việc theo nhóm, mỗi nhóm từ 4-5 học sinh. Mỗi nhóm thực hiện công việc độc lập. Giáo viên là người trợ giúp. Mỗi nhóm có nhiệm vụ thực hành để đưa ra một kết quả và trình bày trước lớp cách làm của mình. Các nhóm nêu lên cách thực hành của nhóm mình và chia sẽ cách làm đó trên trang thông tin Tài nguyên dạy học của SGD.

THỰC HIỆN:

THỰC HIỆN Tất cả các HS trong nhóm học sinh làm thí nghiệm tìm hiểu đặc điểm của rơi tự do. Tất cả các nhóm học sinh tham gia đo gia tốc rơi tự do. Thời gian làm việc tối đa là 2 ngày. Hs đọc SGK vật lí 10 bài “Rơi tự do”.

ĐÁNH GIÁ:

ĐÁNH GIÁ Nội dung đánh giá Điểm Có đủ ý kiến của các thành viên trong nhóm 1 Ý kiến đúng với hướng dẫn 3 Hoàn thành nhiệm vụ của nhóm 3 Có sáng tạo trong tổng hợp ý kiến 1 Có hình ảnh minh họa phong phú, phù hợp 1 Hình thức đẹp 1

KẾT LUẬN:

KẾT LUẬN Hiểu được đặc điểm của rơi tự do. Vận dựng giải thích hiện tượng liên quan đến rơi tự do.