Animal Rescue Sofia

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Animal Rescue Sofia:

Animal Rescue Sofia Работа по програмата за овладяване на популацията от бездомни кучета в София 2009-2011 07.09.2011, Стела Райчева, координатор в Animal Rescue Sofia

Animal Rescue Sofia – 3 години работа:

Animal Rescue Sofia – 3 години работа 2009 – 2010 : Кастрации (над 600 за лична сметка на доброволците); Доброволен труд в Сеславци (над 450 задомени); Спасителни акции (над 80 спасени пострадали животни). 2010-2011: Стопанисване на общинския приют в Богров (над 700 задомени); Кастрационна програма (над 1400 кастрирани); Образователна програма (със съдействието на Столична Община); Животоспасяваща работа в комбинат Кремиковци (300 скитащи кучета, обречени на канибализъм и болести).

Кастрационен център и приют - Богров:

Кастрационен център и приют - Богров 700 задомени Финансиране от общността и съфинансиране от Столична община Персонал от 6 гледача и 4 лекаря; Постоянен прием на доброволци; Над 560 трайно пребиваващи кучета (10-тина котки) 1 400 кастрирани Двама хирурзи-кастратори и студенти доброволци от Холандия; Програма за безплатно чипиране и кастрация на домашни кучета; Договор за 120 кастрации и прием на кучета от ловните екипи на Столична община.

Animal Rescue Sofia в Кремиковци:

Animal Rescue Sofia в Кремиковци Заварено положение – 300 гладуващи кучета Хранене ( 2 пъти седмично); Кастрация (60 женски); Задомяване (12 кучета); Бъдещи планове.

Animal Rescue Sofia – образователна програма:

Animal Rescue Sofia – образователна програма Образователни брошури; Образование за деца; Образователни кампании.

Animal Rescue Sofia – съвместна работа със Столична община:

Animal Rescue Sofia – съвместна работа със Столична община Общински приют Богров Общинско участие: Режийни разходи и наем на приюта; ¼ от необходимата храна; Ваксини срещу бяс; Транспорт на кучета за кастрация. Кастрационна програма Договори и споразумения: Предоставяне на материали за кастрации - май 2011. Предоставяне на микрочипове за насърчаване на регистрацията и кастрацията на домашни кучета.

Animal Rescue Sofia – преглед на проблемите с бездомните кучета на града:

Animal Rescue Sofia – преглед на проблемите с бездомните кучета на града Кучешка популация Преброяване – методология и обхват; Постоянен нов приток от местни животни; Постоянен нов приток от други общини; Концепция за приютяване – законодателство и рискове. „Човешкият фактор“ Липса на култура на отглеждане; Недостиг на образователни кампании; Липса на обхват при основните рискови групи.

Необходими спешни мерки за подобряване на качеството на работа::

Необходими спешни мерки за подобряване на качеството на работа: Увеличаване на броя кастрации (подписани споразумения, изграждащи се нови кастр. центрове, увеличаване на броя мобилни екипи); Масирана информационна кампания за необходимостта от регистрация и кастрация на домашните любимци; Масирана кампания по контрол на регистрацията на домашни кучета (обхват извън централните паркове; рискови групи – крайни квартали, цигански махали); Незабавно стартиране на образователна програма за деца в столичните училища (трайни и целеви методи за овладяване на проблема).

Благодарим ви за вниманието!:

Благодарим ви за вниманието! www.ARSofia.com www.facebook.com/Animal.Rescue.Sofia [email protected]

authorStream Live Help