ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ PRD Content Center

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ PRD Content Center:

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ PRD Content Center smithi_bur •••••••• 1. ใส่ Username ในช่อง Name ( ใช้ Username เดียวกับที่มีในระบบ LDAP) 2. ใส่ Password ที่จะใช้ในการเข้าสู่ 3. กดปุ่ม Sign in เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ