prezentacija

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Tržište euroobveznica:

Tržište euroobveznica Nina Vujanović 06/106

Struktura rada::

Struktura rada: Obveznice Opšte karakteristike euroobveznica Učesnici tržišta euroobveznica Vrednovanje euroobveznica Sekundarno tržište euroobveznica Nova tržišta euroobveznica Zaključak i predviđanje ishoda emisije euroobveznica u Crnoj Gori

Obveznice:

Obveznice Cijena obveznice Stvarna cijena Tekući prinos Primarno tržište; sekundarno tržište EMITENT ( zajmoprimaoc ) VLASNIK ( investitor, zajmodavaoc ) kamata + nominalna vrijednost dani stečene kamate

Opšte karakteristike euroobveznica:

Opšte karakteristike euroobveznica Euroobveznice su obveznice denominovane u bilo kojoj valuti, osim u valuti države izdavoca. Glase na donosioca Vrste: Konvencionalne Obveznice sa promjenljivom kamatnom stopom Diskontne obveznice Konvertibilne obveznice

Učesnici tržišta euroobveznica:

Učesnici tržišta euroobveznica Emitent Glavni preuzimalac (su)preuzimaoci Investitor Fiskalni posrednik / Povjerenik i posrednik u isplati glavnice

Vrednovanje euroobveznica:

Vrednovanje euroobveznica Determinante cijene: Kreditni rejting emitenta Rok dospjeća Nominalna vrijednost Nivo volatilnosti kamatnih stopa Posjedovanje karaktirstika call opcije Sivo tržište Referente obveznice

Sekundarno tržište euroobveznica:

Sekundarno tržište euroobveznica Likvidnost euroobveznica zavisi od: Obima emisije Nivoa tražnje Posvećenosti market mejkera emisiji Većinom nelikvidne Saldiranje vrši Euroclear i Clearstream International Settlment System.

Nova tržišta euroobveznica:

Nova tržišta euroobveznica Euroobveznice denominovane u sekundarnim valutama Cilj - potstaći ekonomiju država u razvoju. Emitenti : Svjetska banka i njeni ogranci

ZAKLJUČAK:

ZAKLJUČAK Euroobveznice: Prodaju se van države Emitovane u eurovaluti Glase na donosioca Relativno nelikvidne Emitenti su “velika imena” Srednjoročne i dugoročne HOV Zahtjevnija procedura emitovanja Emisija euroobveznica u Crnoj Gori

authorStream Live Help