Presentation1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2:

Д о б р е д о ш л и в с т р а н а т а на п р и к а з н и т е г е р о и !

Slide 3:

Здравейте, приятели! Трудно ли ви беше във втори клас? Днес въпросите към вас са от приказните герои .

Slide 4:

12 см 9 см 6 см Носът ми е дълъг 3 см. Той се удвоява всеки път, когато кажа една лъжа. Колко дълъг ще бъде носът ми след две лъжи?

Slide 5:

100 60 45 3 . 4 : 6 . 5 . 10 Открий колко банана мога да изям.

Slide 6:

Коя от фигурите е равностранен триъгълник? 3 см 8 см 8 см 9 см 5 см 2 см 4 см 4 см 4 см

Slide 7:

1 час 2 часа 3 часа Две деца играли на „Не се сърди, човече” 2 часа. Колко часа е играло всяко дете?

Slide 8:

Асен, Бойко и Васил са братя. Те имат по две сестри. Всичко колко деца са? 4 деца 5 деца 6 деца

Slide 9:

Стига математика! Нека проверим знаете ли правилата по български език!

Slide 10:

Зайченцето мило зъбките си мило. В кое словосъчетание думата мило е прилагателно? з айченцето мило з ъбките си мило

Slide 11:

флумастер син С флумастер син нарисувах моя син . В кое словосъчетание думата син е съществително име? моя син

Slide 12:

Как ще напишете глагола летя в множествено число? летиме летим

Slide 13:

Знаете ли правописа на думата? рибка рипка С коя дума проверихте?

Slide 14:

С коя дума ще проверите правописа на думата мра в/ф ка? м равки, мравка... м равуняк, мравешки ... мрафки, мрафка ...

Slide 15:

Коя дума се пише с ЙО ? асанс__р п ощал__н т рен__р бул__н акт__р ра__ н

Slide 16:

Коя топка ще попадне в коша ? Направете проверка . г к к ръ г/к че

Slide 17:

Браво, деца! Справихте се отлично! Всички преминавате в клас!

Slide 18:

Весела и незабравима ваканция !

authorStream Live Help