Інформатика, 10 клас урок 5

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Інформатика 10 клас, базовий модуль. Тема 1, Урок 5 Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності.

Comments

Presentation Transcript

Домашнє завдання:

Інформатика 10 клас Базовий модуль Тема 1, урок 5

Домашнє завдання:

Повторення вивченого матеріалу 1. Фронтальна бесіда Назвати та дати визначення основним поняттям теми уроку 3 Які типи програмного забезпечення ви знаєте ? Яке їх призначення ? Які комп’ютерні засоби навчання ви використовували на уроках? Які їх можливості ? Які електронні засоби ви використовуєте у своєму житті ? Для яких цілей ? 2 . Аналіз виконання тестових завдань та практичних вправ. Оцінювання роботи учнів Робота вчителя Кравчук Г.Т. 2

Домашнє завдання:

Урок 5. Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності. Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві Робота вчителя Кравчук Г.Т. 3

Домашнє завдання:

Комп’ютерно-орієнтовані засоби для здійснення навчальної діяльності Коли ви виконуєте домашнє завдання, добираєте матеріал для написання реферату, готуєтеся до контрольної роботи, вам потрібні різноманітні друковані джерела інформації: підручники та збірники завдань, атласи, словники, хрестоматії, колекції фотографій тощо.  Для виконання навчальних завдань ви використовуєте й різноманітні електронні ресурси. Це можуть бути ресурси Інтернету, електронні енциклопедії, галереї зображень, а також прикладні програми загального призначення, які використовуються для проведення обчислень (наприклад, Калькулятор), для підготовки рефератів (наприклад, текстовий процесор Word ), для створення та редагування малюнків ( наприклад , графічний редактор Paint.Net ) та ін .  Разом з тим існують програми, які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми називають програмними засобами навчального призначення , або педагогічними програмними засобами (ППЗ).  Перевагою програмних засобів навчального призначення порівняно з традиційними засобами навчання є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне подання об’єктів, процесів, явищ, їх складових, наочне подання результатів і закономірностей проведених експериментів, дослідів, знайдених розв’яз ків задач. Однією з переваг ППЗ є швидкий зворотний зв’язок між користувачем і засобами ІКТ. Такий зворотний зв’язок називають інтерактивним . Завдяки використанню ППЗ, навчання може здійснюватися в тому темпі, який найбільше задовольняє учнів.  Робота вчителя Кравчук Г.Т. 4

Домашнє завдання:

На уроках та на позакласних заходах використовуємо проектори, інтерактивні дошки Робота вчителя Кравчук Г.Т. 5

Домашнє завдання:

Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи:  Робота вчителя Кравчук Г.Т. 6

Домашнє завдання:

Педагогічні програмні засоби:  Робота вчителя Кравчук Г.Т. 7

Домашнє завдання:

Педагогічні програмні засоби:  Робота вчителя Кравчук Г.Т. 8

Домашнє завдання:

Електронні словники Словник Лінгво Словник МультиЛекс Робота вчителя Кравчук Г.Т. 9

Домашнє завдання:

Складові педагогічного програмного засобу   Робота вчителя Кравчук Г.Т. 10

Домашнє завдання:

Склад педагогічного програмного засобу Робота вчителя Кравчук Г.Т. 11

Домашнє завдання:

ППЗ розробляють за клієнт-серверною технологією Деякі ППЗ розроблені за клієнт-серверною технологією. Передбачається, що на комп’ютері вчителя або в Інтернеті встановлюється серверна частина таких засобів, на комп’ютерах учнів — клієнтська частина. Вибір для використання того чи іншого педагогічного програмного засобу залежить від навчального завдання, яке стоїть перед учнем. Наприклад, готуючи повідомлення на урок географії, ви зможете шукати потрібні матеріали в електронному посібнику, хрестоматії, енциклопедії або електронному атласі. Якщо ж вам потрібно підготуватися до контрольної роботи з хімії, корисним буде звернутися до віртуальної хімічної лабораторії, задачника або засобу контролю навчальних досягнень.  ППЗ можуть містити не тільки програмний матеріал з предмета, а й додатковий, наприклад теоретичний матеріал, що виходить за межі шкільної програми, задачі підвищеної складності, засоби для проведення навчальних досліджень та ін. Це може бути корисним під час підготовки до олімпіад та інших інтелектуальних і творчих змагань, написання робіт МАН тощо.  Використовуючи комп’ютерні засоби навчання, користувач повинен дотримуватися принципів поваги до авторського права, інтелектуальної власності та академічної доброчесності.  Робота вчителя Кравчук Г.Т. 12

Домашнє завдання:

Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування практичної діяльності У сьогоднішньому світі, насиченому різноманітною інформацією та інтенсивною практичною діяльністю, актуальною для людини стає проблема ефективної організації власної діяльності та планування часу.  Помічником у цьому питанні можуть бути спеціальні програмні засоби — органайзери (менеджери). Це програмне забезпечення призначено не тільки для планування якихось дій, але й для зберігання у впорядкованому вигляді потрібних відомостей.  Робота вчителя Кравчук Г.Т. 13

Домашнє завдання:

Приклади комп’ютерно-орієнтованих засобів планування практичної діяльності Робота вчителя Кравчук Г.Т. 14

Домашнє завдання:

Програмне забезпечення для мобільних пристроїв Широко використовують аналогічне програмне забезпечення і для мобільних пристроїв .  Пропонуємо вам ознайомитися і навчитися користуватися органайзером Google Календар , яким можна безкоштовно користуватися і зі стаціонарного комп’ютера , і з мобільного телефона.  Робота вчителя Кравчук Г.Т. 15

Домашнє завдання:

Робота вчителя Кравчук Г.Т. 16 У центральній частині вікна відкрито поточний календар з відображенням подій на поточний місяць, тиждень, день (залежно від налаштувань).  Щоб створити новий Календар, потрібно вибрати на лівій панелі навігації команду Додати календар та вибрати у списку команду Новий календар, увести назву нового календаря та стислий опис, додати осіб, які матимуть доступ до цього календаря.  Після цього можна додавати до днів календаря записи про події, їх опис. Для цього потрібно вибрати на календарі дату та заповнити необхідні відомості, додати гостей до створеної події, налаштувати права доступу гостей тощо.  Після завершення налаштувань відомості про подію потрібно зберегти, вибравши кнопку Зберегти.

Домашнє завдання:

Практична робота  Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.  1 . Запустіть на виконання педагогічний програмний засіб ( інтерактивний мультимедійний курс, електронний ( віртуальний ) практикум, бібліотеку наочностей , електронний атлас або інше ) з профільного предмета ( англійська мова , хімія , біологія тощо ), установлений на вашому комп’ютері або розміщений в Інтернеті . Наприклад , на сайті Нова школа відкрийте розділ 10 клас з курсу Історія за посиланням https:// novashkola.ua/10-klas/istoriya-10-klas/:  Розгляньте меню програми .  Ознайомтеся зі змістом програмного засобу .  З’ясуйте призначення елементів керування та умовних позначок у тексті посібника .  Складіть їх опис у зошиті .  Запишіть у зошит три приклади використання курсу для роз в’язування навчальних завдань .  2. Використовуючи Google Календар , виконайте такі дії :  Створіть новий календар за темою Дні народження .  Надайте до нього доступ двом своїм однокласникам або однокласницям .  Спільно заповніть у ньому свята, які припадають на місяці ваших днів народження .  Відправте посилання на цей календар учителю інформатики електронною поштою . Робота вчителя Кравчук Г.Т. 17

Домашнє завдання:

Тренувальні вправи Виконати завдання 1. Запустіть на виконання електронний посібник з математики, установлений на вашому комп’ютері. Розгляньте меню програми. Перейдіть до першого розділу посібника. Перегляньте теми першого розділу. З’ясуйте призначення елементів керування та умовних позначок у тексті посібника. Складіть їх опис. Наведіть три приклади використання посібника для розв’язування навчальних завдань.  2 . Відкрийте головну сторінку сайту Математика для школи ( http:// www.formula.co.ua). Ознайомтеся зі змістом рубрик Алгебра та Геометрія . Знайдіть пояснення слова тригонометрія . Переведіть 30° у радіани , використовуючи засоби сайту, та обчисліть значення виразу sin30° + cos30° з використанням вбудованого калькулятора. Поясніть , чим можуть бути корисними для вас матеріали цього сайту.  3. Відкрийте сайт ЗНО онлайн ( https://zno.osvita.ua/). Відкрийте розділ Історія України . Виберіть рік проведення ЗНО, наприклад 2017. Спробуйте відповісти на запитання тесту, вибираючи кнопку Відповісти після введення відповіді на запитання . Перевірте результати тестування , вибравши кнопку Завершити тест.  4. Завантажте із сайту Google Earth (http://earth.google.com) безкоштовну версію програми Google Earth і запустіть на своєму комп’ютері . Знайдіть на моделі Землі мапу й фотографії вашої місцевості та історичних місць вашої області ( Меджибіж , Камянець-Полільський , Хмельницький ).  Робота вчителя Кравчук Г.Т. 18

Домашнє завдання:

Домашнє завдання 1. Опрацювати навчальний матеріал п.1.4   ( підручника або електронного посібника ) 2. Виконати практичні завдання : Вправа 5 . Створіть за допомогою сервісу Google Календар власний календар Дати народження з датами народження ваших подруг і друзів , однокласниць та однокласників тощо . Надайте їм доступ до створеного календаря. Позначте в календарі дати народження всіх однокласниць та однокласників . Перегляньте ваш календар на мобільному телефоні .  Вправа 6 . Отримайте запрошення від однолітків на доступ до створених ними онлайн- календарів . Перегляньте їх зміст , додайте в календарі нові події , запросіть до них двох своїх подруг чи друзів .  Вправа 7 . Створіть Google Календар для планування підготовки до шкільного свята, куди внесіть план заходів по днях і відповідальних за їх виконання . Надайте доступ до цього календаря вашим рідним . 3. Виконайте тест Робота вчителя Кравчук Г.Т. 19