презентация профком СШ56

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Московська районна профспілкова організація працівників освіти : 

Московська районна профспілкова організація працівників освіти Презентація досвіду роботи первинної профспілкової організації Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №56 Харківської міської ради Харківської області 2011 рік

Ось дім, в якому затишно всім! : 

Ось дім, в якому затишно всім!

А це наш директор – і мудрий і строгий, крокує він з нами по вірній дорозі, теплом і надією сповнює дім, в якому затишно всім! : 

А це наш директор – і мудрий і строгий, крокує він з нами по вірній дорозі, теплом і надією сповнює дім, в якому затишно всім!

Ось завучі нашів тривозі, в турботі, в учбовій та позакласній роботі : 

Ось завучі нашів тривозі, в турботі, в учбовій та позакласній роботі

А ось, познайомтеся, друзі, учитель: історії, хімії – всі ерудити, … : 

А ось, познайомтеся, друзі, учитель: історії, хімії – всі ерудити, …

Slide 6: 

… фізрук, літератор, біолог, психолог, тут праця і співи, і початкова школа, географ, англійська, об’єднані в спілку, бо всі вони – члени шкільної профспілки!

Slide 7: 

Первинна профспілкова організація Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 56 є часткою такої консолідуючої сили як Профспілкова організація працівників освіти та науки України

Slide 8: 

Профспілка – реальна сила, здатна вас захистити! Мета профспілки: представництво, захист і об ` єднання сил членів профспілки для відстоювання трудових, соціально-економічних прав та інтересів Профспілка допомагає: захистити в можливому трудовому конфлікті; забезпечити нормальні умови праці і відпочинку

Нормативна база : 

Нормативна база

Slide 10: 

Профспілкова організація об'єднує 72 члени трудового колективу Очолює її обраний профспілковий комітет, у складі якого діють 4 постійні громадські комісії з питань: ■ організаційної роботи; ■ соціально-економічного захисту інтересів працівників; ■ охорони праці; ■ культурно-масової та спортивної роботи

Структура первинної профспілкової організації школи : 

Структура первинної профспілкової організації школи

Найвищім органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори, на яких 1 раз на рік звітує голова профспілкового комітету Завгородня Л.І. і голова ревізійної комісії Масалова Л.М. : 

Найвищім органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори, на яких 1 раз на рік звітує голова профспілкового комітету Завгородня Л.І. і голова ревізійної комісії Масалова Л.М.

Ревізійна комісія : 

Ревізійна комісія Масалова Лариса Михайлівна - голова комісії, учитель російської мови та літератури Основні функції комісії: проведення ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності профспілки, контроль: за виконанням смети витрат коштів профспілки; за повнотою надходжень відрахувань членських внесків; за збереження матеріальних цінностей, майна; за правильністю розподілу путівок, виділення матеріальної допомоги та преміювання профактиву; за своєчасністю розглядання скарг та заяв членів профспілки; за достовірністю оформлення документів побутових травм та на робочому місці; за своєчасним оформленням документів профкому для архіву.

Склад профспілкового комітету : 

Склад профспілкового комітету Завгородня Людмила Іллівна - голова профспілкового комітету з 2008 року, вчитель початкових класів Рудакова Олена Віталіївна – заступник голови профспілкової організації, вчитель початкових класів

Засідання профкому : 

Засідання профкому

Комісія з питань організаційної роботи : 

Комісія з питань організаційної роботи Фастик Вікторія Іванівна – голова комісії, вчитель початкових класів Основні функції комісії: підготовка плану роботи профкому; узагальнення пропозицій та критичних зауважень, висловлених на звітно-виборних профспілкових зборах, виробничих нарадах закладу та винесення їх на розгляд профспілкового комітету; контроль за виконанням пропозицій та критичних зауважень, висловлених на звітно-виборних профспілкових зборах, підготовка інформації про роботу профкому; розгляд практики підготовки та проведення профспілкових зборів.

Комісія з захисту соціально-економічних інтересів працівників : 

Комісія з захисту соціально-економічних інтересів працівників Афонська Наталія Вікторівна - голова комісії, учитель української мови та літератури Основні функції комісії: організація ведення колективних переговорів, укладання колективного договору і контроль за його виконанням контроль за дотриманням законодавства про оплату праці, участь у розподілі премії; участь у вирішенні питань оплати праці, умов запровадження та розмірів доплат, премій, винагород; контроль за заповненням та веденням трудових книжок працівників; контроль за дотриманням у школі Закону України “Про відпустки”

Slide 18: 

Члени профспілкового комітету делеговані до складу різних комісій: тарифікаційної; атестаційної; з підготовки школи до нового навчального року; з розподілу матеріальної допомоги, премій з фонду економії заробітної плати, премій з проведення конкурсів, оглядів; з списання основних матеріальних цінностей закладу; педагогічним працівникам; з розробки правил внутрішнього трудового розпорядку закладу; з розробки і контролю за виконанням колективного договору; щодо вирішення трудових спорів (КТС); з розробки і контролю за виконанням угод з охорони праці; з розслідування травм і нещасних випадків; з оформлення пенсій співробітникам; з соціального страхування щодо тимчасової втрати працездатності.

Комісія з охорони праці : 

Мінеєва Світлана Василівна – голова комісії, вчитель початкових класів Комісія з охорони праці Основні функції комісії: Аналіз стану умов і безпеки праці співробітників; Участь у підготовці проекту колективного договору; Контроль за ходом виконання колективного договору відповідного розділу; Контроль за станом техніки безпеки та виробничої санітарії на робочих місцях; Контроль за організацією проведення різних видів інструктажів і навчання працівників безпечним прийомам роботи; Аналіз причин виробничого та побутового травматизму; Контроль за своєчасним проходженням працівників медичного огляду; Участь в укладанні Угоди з охорони праці та контроль за ходом її виконання.

Комісія з охорони праці : 

Для створення безпечних умов праці та навчання щорічно між адміністрацією школи та профспілковим комітетом укладається Угода з охорони праці та безпеки життєдіяльності Комісія з охорони праці За ініціативою ПК було проведено: ремонт притяжно-витяжної вентиляції у кабінеті хімії; заміна вхідних дверей на пластикові; заміна дверей у кабінетах на першому поверсі; ремонт туалетів школи. Розпочата заміна дерев`яних вікон на металопластикові

Комісія з культурно-масової роботи та спорту : 

Домріна Олена Олександрівна - голова комісії, учитель російської мови та літератури Комісія з культурно-масової роботи та спорту Основні функції комісії: Проведення екскурсій, вечорів, тематичних зустрічей; Організація відпочинку дітей у дитячих оздоровчих таборах; Забезпечення дітей співробітників новорічними подарункам. Організація оздоровлення та відпочинку членів пофспілки

Наші традиції : 

Наші традиції Вшанування ветеранів Вшанування ювілярів

Наші традиції : 

Наші традиції День захисників Вітчизни Свято 8 березня

Наші традиції : 

Наші традиції Новий рік День народження школи

Наші традиції : 

Наші традиції Щорічно, з ініціативи профкому проводиться огляд – конкурс на кращій кабінет

Наші традиції : 

Наші традиції Трудовий десант

Slide 27: 

Комісія з культурно-масової роботи та спорту Традиційні свята. День працівників освіти та науки

Slide 28: 

Комісія з культурно-масової роботи та спорту Подорожі Батьківщиною

Slide 29: 

Комісія з культурно-масової роботи та спорту Подорожі Харківщиною

Мотивація профспілкового членстваЧлени профспілкової організації є активними учасниками і переможцями районних професійних конкурсів: : 

Мотивація профспілкового членстваЧлени профспілкової організації є активними учасниками і переможцями районних професійних конкурсів: “Учитель року” “Класний керівник року” Всеукраїнської акції “Живи, книго!”

Творчі здобутки членів профспілки школи : 

Творчі здобутки членів профспілки школи

2008 : 

2008 Рудакова Олена Віталіївна Лауреат районного конкурсу «Учитель року»

2009 : 

2009 Решетько Тетяна Анатоліївна Переможець районного конкурсу «Учитель року» - ІІ місце

2010 : 

2010 Масалова Лариса Михайлівна Дипломант районного конкурсу «Учитель року»

2011 : 

2011 Старкова Ірина Вікторівна Лауреат районного конкурсу «Учитель року»

Переможець районного конкурсу«Класний керівник року» - ІІ місце : 

Переможець районного конкурсу«Класний керівник року» - ІІ місце 2009 Карнаухова Лариса Олександрівна

Переможець районного конкурсу«Класний керівник року» - ІІ місце : 

Переможець районного конкурсу«Класний керівник року» - ІІ місце 2010 Старкова Ірина Вікторівна

Переможець Всеукраїнської акції «Живи, книго!» - ІІ місце : 

Переможець Всеукраїнської акції «Живи, книго!» - ІІ місце 2010 Коваленко Тетяна Володимирівна

Профспілковий комітет плідно співпрацює з адміністрацією школи : 

Профспілковий комітет плідно співпрацює з адміністрацією школи Засідання спільної комісії по веденню переговорів з укладання угоди з охорони праці

Загальні збори трудового колективу по виконанню колективного договору та комплексних заходів з охорони праці : 

Загальні збори трудового колективу по виконанню колективного договору та комплексних заходів з охорони праці Звіт директора школи Ольховської О.Г. та голови профспілкового комітету Завгородньої Л.І.

Slide 41: 

Людина праці щоб була в повазі – Хай голос профспілок луна, як вищий дзвін! Бездушності, свавіллю і зневазі Відверто і рішуче скажем – ні!

Slide 43: 

Наша адреса: м.Харків, вул. Світла, 9 Контактні телефонисекретар: 364-12-46Л.І.Завгородня(моб.): 0955002577