h0ykom ren

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Moodle.: 

Moodle. Blogging og Wikis i undervisningen knyttet opp mot Moodle

Hvem er vi?: 

Hvem er vi? Asp-Hedmark. Asp-skole. Felles driftsløsning for alle grunnskoler. Imøtekomme kravene i kunnskapsløftet og plan for digitalkompetanse 2004 – 2008.

Hvorfor moodle?: 

Hvorfor moodle? Pålagt å velge en felles LMS. Føringer om å ta i bruk Open Source og åpne std. der det lar seg gjøre. Penger å spare.

Kort presentasjon.: 

Kort presentasjon. Open Source. Laget av lærere for lærere. Ca 7.mill brukere Ca 1.mill lærere PHP-basert.

Moodle filosofien.: 

Moodle filosofien. Sosial konstruktivistisk pedagogikk. Eleven i fokus. Presentere og dele sin kunnskap. Drøfte og samhandle rundt kunnskapen. Ytringsmulighet. Erfare kunnskapen på ulike måter. Kunnskapsformidling i fokus.

Moodle.: 

Moodle. Tar mål av seg til å inkludere nye pedagogiske verktøy. Være så lett å ta i bruk som mulig. Vel utprøvd system som fungerer! Moodle.Org.

Muligheter i moodle: 

Muligheter i moodle Blog. Wiki. Prøver. Innleveringer. Undersøkelser. Chat. Spørsmål. Workshop. Ordbok. Lams. SCORM/AICC. Innlevering. Database. Forum. Leksjon.

Muligheter som kommer.: 

Muligheter som kommer. Teachers planningmodule. Portefolio modul (2stk på tur). Integrering med Elgg.

Eksempler på bruk av moodle.: 

Eksempler på bruk av moodle. 5.Klasse koppang skole. Rom for kommunens ikt-ansvarlige. Lyd. Prøver.

Blogging opp mot moodle.: 

Blogging opp mot moodle. Enkelt bloggverktøy. Lav brukerterskel. Tilgangstyring, taggs og html-editor. Et godt sted å starte.

Blogging opp mot moodle.: 

Blogging opp mot moodle. Neste skritt er å ta i bruk et ordinært bloggverktøy designet for bruk i skolen. Elgg. Et fullverdig blogg verktøy designet og utvilket etter samme grunnprisnipper og filofi som moodle. Et læringslandskap på nettet. Eks. Elgg

Bruk av Wiki opp mot Moodle.: 

Bruk av Wiki opp mot Moodle. Sammensatte tekster. Organiserer og arkivere tekster. Verktøy for presentasjon av lært kunnskap. Verktøy for deling og konstruering av kunnskap. Internett i miniatyr. Eksempel: musikk Eksempel på hvordan opprette en wiki

Eventuelt.: 

Eventuelt. Er LMS nok for den femte basiskunnskapen? Moodle setter den femte basisferdigheten i fokus?

authorStream Live Help