Діагностика та лікування варикозної хвороби вен тазу

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Діагностика та лікування варикозної хвороби вен тазу:

Діагностика та лікування варикозної хвороби вен тазу Стащук Р.П., Мельничин М.Я., Верба А.В., Годлевський А.І. Вінницький Національний медичний університет ім.М.І.Пирогова Військово-медичний клінічний Центр ЦР ЗСУ м.Вінниця

PowerPoint Presentation:

Варикозна хвороба вен тазу ( ВХВТ ) характеризується варикозною трансформацією гонадних вен та внутрішньотазових венозних сплетінь з развитком синдрому тазового венозного повнокрів ’ я , найбільш значним симптомом якого є хронічні тазові болі .

PowerPoint Presentation:

Актуальність проблеми За даними різних авторів , частота ВХВТ складає 15% у жінок репродуктивного віку та у 30% пацієнток з хронічними тазовими болями.

PowerPoint Presentation:

Актуальність проблеми Тубооваріальне оварикоцеле вперше описав в 1857 році Richet M . A . До теперішнього часу немає чіткого формулювання про сутність даного захворювання , способах діагностики та лікування . Відсутність достатніх знань з приводу даного питання призводить до того, що хворі тривалий час лікуються у гінекологів , урологів , гастроентерологів , при цьому , як правило, ні лікар , ні пацієнт не отримують задоволення від якості лікування .

PowerPoint Presentation:

Актуальність проблеми За даними Lechter А. (1999), в США щорічно виконували 70000 гістеректомій з приводу хронічного тазового болю, обумовленого не діагностованою ВХВТ . Тільки цей факт в достатній мірі може характеризувати ступінь актуальності даної патології .

PowerPoint Presentation:

Діагностика В діагностиці ВХВТ застосовується хаотичний , не системний підхід . Ряд авторів всім хворим з хронічними тазовими болями рекомендують виконувати селективну оварикографію . Хоча інвазивність , коштовність та технічна складність проведення оварикографії змушує сумніватись в можливості його використання в якості скринінг-методу .

PowerPoint Presentation:

Діагностика Трансвагінальне ультразвукове ангіосканування тазових вен проводиться пацієнткам з пелвалгіями та підозрою на ВХВТ . Завдяки неінвазивності , відносній простоті та доступності цього методу можливо очікувати покращення якості діагностики ВХВТ .

PowerPoint Presentation:

Діагностика Лапароскопія як спосіб діагностики причин ВХВТ застосовується частіше всього в гінекологічній практиці . Методика високоінформативна , хоча травматична , не дозволяє оцінити характер кровотоку та стан клапанного апарату внутрішньотазових вен.

PowerPoint Presentation:

Лікування Використовують як консервативні , так і хірургічні методи лікування , при цьому немає обгрунтування показів до вибору того чи іншого способу з урахуванням клінічних проявів та результатів інструментальних методів обстеження .

PowerPoint Presentation:

Лікування Переважна більшість фахівців визнає ефективність оперативних втручань на яєчникових венах. За даным різних джерел , ефективність хірургічних методів коливається в широких межах: від 50 до 95%.

PowerPoint Presentation:

Лікування Позаочеревинна резекція гонадних вен в якості способу лікування ВХВТ застосовується вкрай рідко . Однак , патогенетичність , технічна простота виконання операції , можливість достатньо широкої ревізії заочеревинного простору дозволяє говорити про необгрунтовану відмову від даного хірургічного втручання .

PowerPoint Presentation:

Лікування В літературі є поодинокі вказівки на використання лапароскопічної резекції яєчникових вен. Разом із тим очевидно, що такий малоінвазивний та патогенетичний метод повинен мати більш широке застосування у хворих ВХВТ .

PowerPoint Presentation:

Лікування Ендоваскулярна емболізація - найбільш часто застосовується при тазовому венозному повнокрів ’ ї . В перші місяці після емболізації больовий синдром купується в 95-100% випадків .

PowerPoint Presentation:

Характеристика клінічних спостережень За період з 2009р . по 2012р . обстежено 22 жінки . Вік від 22 до 45 років , середній 31±6 років . Тривалість захворювання 1-10 років . 4 пацієнтки – ВХВТ виявлена випадково при УЗД. 5 пацієнток – ВХВТ виявлена при лапароскопічному втручанні з приводу іншого захворювання .

PowerPoint Presentation:

Характеристика клінічних спостережень 12 ( 55%) пацієнток - варикозна хвороба нижніх кінцівок 2-4 класів ( CEAP ) . Це підтверджує теорію про єдинство етіологічних факторів та патогенетичних механізмів розвитку ВХВТ та н /к.

PowerPoint Presentation:

Характеристика клінічних спостережень Вторинне безпліддя , можливо обумовлене тазовим венозним повнокрів ’ ям , виявлено у 3 пацієнток .

PowerPoint Presentation:

Характеристика клінічних спостережень Тазові болі – 16 пацієнток (73%); Важкість та дискомфорт при навантаженнях – 22 пацієнтки (100%); Диспареунія – 13 пацієнток (59%).

PowerPoint Presentation:

Характеристика методів дослідження УЗД органів малого тазу УЗД вен нижніх кінцівок Трансабдомінальне та трансвагінальне УЗД Рентгеноконтрастна селективна оварикографія та тазова флебографія - 13

PowerPoint Presentation:

Консервативне лікування Покази: Изольоване ураження венозних сплетінь ( гроноподібного , маточного, сакрального, вен параметрію ) з або без ознак тазового венозного застою. Варикозна трансформація гонадних вен та тазових венозних сплетінь при відсутності клінічних симптомів тазового венозного повнокрів ’ я.

PowerPoint Presentation:

Консервативне лікування - 4 пацієнтки Діосміни НПЗЗ

PowerPoint Presentation:

Хірургічне лікування Покази: Клінічні прояви тазового венозного повнокрів ’ я ( тазові болі , диспареунія , дискомфорт при фізичному або статичному навантаженнях ). Варикозна трансформація гонадних вен з рефлюксом крові по ним за даними інструментальних методів дослідження (УЗД, селективна оварикографія ).

PowerPoint Presentation:

Хірургічне лікування Ендоваскулярна эмболізація гонадних вен - 13 пацієнток Ефективність в найближчому п /о періоді 100% випадків . Ефективність у віддаленому п /о періоді 85% випадків . Переваги – мінімальна інвазивність , можливість лікування на стадії обстеження ( оварикографії ).

PowerPoint Presentation:

Хірургічне лікування Лапароскопічна резекція яєчникових вен - 5 пацієнток Эфективність в п /о періоді 100% випадків . Преваги – можливість мобілізації гонадних вен на протязі , мала травматичність , висока косметичність . Недоліки – технічні труднощі візуалізації та виділення яєчникових вен.

PowerPoint Presentation:

Висновки Селективна оварикографія та тазова флебографія – високоінформативні методи діагностики варикозної хвороби вен тазу. Хірургічні втручання на гонадних венах є високоефективными методами лікування ВХВТ . Лапароскопічна резекція гонадних вен – малотравматичний та косметичный спосіб лікування , при якому можливе выконання симультанних операцій на органах малого тазу. Ендоваскулярна эмболізація – надійний спосіб редукції кровотоку по яєчниковим венам. Безсумнівні переваги - мінімальна травматичність та висока косметичність .

PowerPoint Presentation:

Дякую за увагу