CN 20 TN Năm A Mt 15,21-28

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 20 TN năm A (Mt 15,21-28) “ Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy ”(Mt 15,28).

Slide2:

21 Ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, 22 thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “ Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! ” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

Slide3:

24 Người đáp: “ Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi. ” 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “ Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi ! ” 26 Người đáp: “ Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. ”

Slide4:

27 Bà ấy nói: “ Thưa Ngài, đúng thế , nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống . ” 28 Bấy giờ Chúa Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật . Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 1. Ra khỏi đó, Chúa Giêsu … … miền Tia và Xiđôn (Mt 15,21).

Slide7:

1 L U I V Ề 2 3 4 5 6 7 2. có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “ Lạy Ngài là con vua Đavít, … … … … tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! ” (Mt 15,22).

Slide8:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 4 5 6 7 3. Người đáp: “ Thầy chỉ được sai đến với những … … … của nhà Ítraen mà thôi. ” (Mt 15,24).

Slide9:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 C O N C H I Ê N L Ạ C 4 5 6 7 4. Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “ Lạy Ngài, … … … … ! ” (Mt 15,25).

Slide10:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 C O N C H I Ê N L Ạ C 4 X I N C Ứ U G I Ú P T Ô I 5 6 7 5. Bà ấy nói: “ Thưa Ngài, … … , nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. ” (Mt 15,27).

Slide11:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 C O N C H I Ê N L Ạ C 4 X I N C Ứ U G I Ú P T Ô I 5 Đ Ú N G T H Ế 6 7 6. Bà ấy nói: “ Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ … … ” (Mt 15,27).

Slide12:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 C O N C H I Ê N L Ạ C 4 X I N C Ứ U G I Ú P T Ô I 5 Đ Ú N G T H Ế 6 R Ơ I X U Ố N G 7 7. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà … … . Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi (Mt 15,28).

Slide13:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 C O N C H I Ê N L Ạ C 4 X I N C Ứ U G I Ú P T Ô I 5 Đ Ú N G T H Ế 6 R Ơ I X U Ố N G 7 M Ạ N H T H Ậ T 8. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide14:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 C O N C H I Ê N L Ạ C 4 X I N C Ứ U G I Ú P T Ô I 5 Đ Ú N G T H Ế 6 R Ơ I X U Ố N G 7 M Ạ N H T H Ậ T

Slide15:

LÒNG TIN

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn phần: 1 / Khung cảnh mở đầu (Mt 15,21); 2 / Người phụ nữ Canaan cầu xin, Chúa Giêsu từ chối ba lần ( Mt 15,22-26 ) ; 3 / Sự kiên trì của người phụ nữ ( Mt 15,27 ) ; 4/ Chúa Giêsu khen ngợi lòng tin và đồng ý chữa lành (Mt 15,28).

Slide19:

H: Câu “ Ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn ” có nghĩa là gì?

Slide20:

T: Phần đầu câu 21 cho thấy Chúa Giêsu ra khỏi vùng đất Israrel để vào vùng đất dân ngoại ở miền Tia và Xiđôn. Đất Canaan xưa đã bị dân Do Thái chiếm và chia cho 12 chi tộc. Dân tộc Canaan bị diệt vong và bị coi là dân ngoại.

Slide21:

vùng dân ngoại Tia (Tyre) và Xiđôn (Sidon)

Slide22:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ: “ Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi ”?

Slide23:

T: Tin Mừng theo Thánh Máccô viết vào khoảng năm 70. Thánh Matthêu viết Tin Mừng vào khoảng năm 85. Trong Tin Mừng Máccô (7,24-30), không nói đến từ “con chiên lạc nhà Israel”, vì Tin Mừng theo Thánh Mátthêu viết cho cộng đồng người Do Thái nên đã

Slide24:

dùng ý trong sách Êdêkien để nói lý do Chúa khước từ: “ Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng; nó sẽ chăn dắt chúng, đó là Đavít, tôi tớ của Ta: chính nó sẽ chăn dắt chúng; chính nó sẽ là mục tử của chúng (Ed 34,23) .

Slide25:

H : Thánh Mátthêu dung cụm từ “Xin cứu giúp tôi” trong câu 25 có dụng ý gì?

Slide26:

T : Trong Mt 14,30, ông Phê-rô khi bắt đầu chìm liền thốt lên câu “Thưa Ngài, xin cứu con với” và Chúa đưa tay nắm lấy tay ông nhưng nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”

Slide27:

Trong Mt 15,25-28, người phụ nữ Canaan đã thốt lên câu “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”. Chúa đã thử thách lòng tin của bà và đã nhậm lời: “ lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy ”.

Slide28:

Cụm từ “Thưa Ngài, xin cứu con với” nói lên lòng tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Giáo Hội đã dùng công thức này để kết thúc trong những lời nguyện trong phụng vụ: “ nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con”.

Slide29:

H: Tại sao trong câu 26, Chúa Giêsu lại gọi người phụ nữ và con bà là chó con?

Slide30:

T: Thật ra, nguyên gốc là chó, bản tiếng Việt dùng kiểu nói giảm nhẹ là chó con. Bởi vì người Do Thái lúc ấy gọi dân ngoại là chó . Chúa Giê-su đã dung cách nói này để thử thách lòng tin của người phụ nữ Canaan.

Slide31:

Người phụ nữ Canaan đã không cậy dựa vào thần Baal của dân tộc mình. Tại Israel, khi vua Ahab và hoàng hậu Jezebel thờ kính thần Baal thần xứ Canaan, họ tin rằng thần này chịu trách nhiệm về việc làm sấm chớp, mưa bão và sương sa .

Slide32:

Ông Êlia đã chứng tỏ trước chư dân rằng quyền lực của thần Baal trên của lễ toàn thiêu chỉ là hư danh . Vì vậy, H oàng hậu Jezebel tìm cách trả thù , ông Êlia phải trốn chạy lên núi . Ở đây Chúa đã nâng đỡ an ủi ông trong cơn khốn cùng .

Slide33:

Chúa nói ông Êlia h ãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa . Nhưng Chúa không ở trong cơn gió mạnh xẻ núi non , không ở trong gió bão , không ở trong cơn động đất , không ở trong lửa như thần Baal, Chúa ở trong con gió hiu hiu với long xót thương (1Vua 19 , 11 -12 ) .

Slide34:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 20 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help