CN 17 TN Năm A Mt 13,44-52

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 17 TN năm A (Mt 13,44-52) “ Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ ” (Mt 13,52).

Slide2:

44 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.

Slide3:

46 Tìm được một viên ngọc quý , ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. 47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

Slide4:

49 Đến ngày tận thế , cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng .

Slide5:

51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa hiểu. ” 52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời , thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ .”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nước Trời giống như … … … chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy (Mt 13,44).

Slide8:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 3 4 5 6 7 8 2. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một … … đi tìm ngọc đẹp (Mt 13,45).

Slide9:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A 3 4 5 6 7 8 3. Nước Trời lại còn giống như chuyện … … thả xuống biển, gom được đủ thứ cá (Mt 13,47).

Slide10:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 4 5 6 7 8 4. Tìm được một … … … , ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy (Mt 13,46).

Slide11:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 V I Ê N N G Ọ C Q U Ý 4 5 6 7 8 5. Đến … … … , cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính (Mt 13,49).

Slide12:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 V I Ê N N G Ọ C Q U Ý 4 5 N G À Y T Ậ N T H Ế 6 7 8 6. rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc … … (Mt 13,50).

Slide13:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 V I Ê N N G Ọ C Q U Ý 4 5 N G À Y T Ậ N T H Ế 6 N G H I Ế N R Ă N G 7 8 7. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về … … , thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ (Mt 13,52).

Slide14:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 V I Ê N N G Ọ C Q U Ý 4 5 N G À Y T Ậ N T H Ế 6 N G H I Ế N R Ă N G 7 N Ư Ớ C T R Ờ I 8 8. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn … … (Mt 13,52).

Slide15:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 V I Ê N N G Ọ C Q U Ý 4 5 N G À Y T Ậ N T H Ế 6 N G H I Ế N R Ă N G 7 N Ư Ớ C T R Ờ I 8 C Á I C Ũ 9. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide16:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 V I Ê N N G Ọ C Q U Ý 4 5 N G À Y T Ậ N T H Ế 6 N G H I Ế N R Ă N G 7 N Ư Ớ C T R Ờ I 8 C Á I C Ũ

Slide17:

NƯỚC TRỜI

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1 / Kể chuyện ba dụ ngôn: dụ ngôn kho báu ( Mt 13 , 44 ) , dụ ngôn ngọc quý (Mt 13,45-46), dụ ngôn chiếc lưới (Mt 13,47-50). 2 / Kết luận bằng một dụ ngôn để hiểu các dụ ngôn trên ( Mt 13 , 51-52 ) .

Slide21:

H: Trong đoạn Tin Mừng trên, cụm từ Nước Trời giống như chuyện được lặp lại mấy lần?

Slide22:

T: Trong đoạn Tin Mừng trên, cụm từ Nước Trời giống như chuyện được lặp lại ba lần: - câu 44: “ Nước Trời giống như chuyện ”. - câu 45: “ Nước Trời lại cũng giống như chuyện ”. - câu 47: “ Nước Trời lại còn giống như chuyện ”.

Slide23:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại nói “Nước Trời giống như chuyện” mà không nói Nước Trời như kho báu, như viên ngọc quý, như chiếc lưới?

Slide24:

T: Chúa Giêsu không ví Nước Trời với kho báu, với viên ngọc quý, với chiếc lưới mà là như “chuyện kho báu”, “chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp”, “chuyện chiếc lưới thả xuống biển”, vì từ “chuyện” đó là trải nghiệm của con người khi khám phá ra Nước Trời.

Slide25:

H: Tại sao người ta lại đem kho báu chôn giấu trong ruộng?

Slide26:

T: Vì thời ấy, ở đất nước Palestine chưa có ngân hàng để gửi tiền nên người ta có thói quen chôn giấu tiền của dưới lòng đất.

Slide27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 17 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help