CN Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Năm A Ga 20,19-23

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm A (Ga 20,19-23)

Slide2:

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ Bình an cho anh em! ” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn.

Slide3:

Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “ Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. ” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “ Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần .

Slide4:

23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 1. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ … … cho anh em! ” (Ga 20,19).

Slide7:

1 B Ì N H A N 2 3 4 5 6 2. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng … … thấy Chúa (Ga 20,20).

Slide8:

1 B Ì N H A N 2 V Ì Đ Ư Ợ C 3 4 5 6 3. Người lại … … các ông: “ Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. ”(Ga 20,21).

Slide9:

1 B Ì N H A N 2 V Ì Đ Ư Ợ C 3 N Ó I V Ớ I 4 5 6 4. Người lại nói với các ông: “ Bình an cho anh em! Như … … đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. ”(Ga 20,21).

Slide10:

1 B Ì N H A N 2 V Ì Đ Ư Ợ C 3 N Ó I V Ớ I 4 C H Ú A C H A 5 6 5. … … tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,23).

Slide11:

1 B Ì N H A N 2 V Ì Đ Ư Ợ C 3 N Ó I V Ớ I 4 C H Ú A C H A 5 A N H E M 6 6. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “ Anh em hãy nhận lấy … … (Ga 20,22).

Slide12:

1 B Ì N H A N 2 V Ì Đ Ư Ợ C 3 N Ó I V Ớ I 4 C H Ú A C H A 5 A N H E M 6 T H Á N H T H Ầ N 7. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide13:

1 B Ì N H A N 2 V Ì Đ Ư Ợ C 3 N Ó I V Ớ I 4 C H Ú A C H A 5 A N H E M 6 T H Á N H T H Ầ N

Slide14:

BÌNH AN

Slide15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide17:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành hai phần: 1) Khung cảnh và lời chào bình an lần thứ nhất ( 20 ,1 9-20 ); 2) Lời chào bình an lần thứ hai ( 20 , 21-23 ) .

Slide18:

H: Lời chào bình an lần thứ nhất của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?

Slide19:

T: Lời chào bình an lần thứ nhất của Chúa Giêsu và việc cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn để chứng tỏ rằng: CHÚA ĐÃ PHỤC SINH. Ngoài ra, máu và nước từ cạnh sườn cho thấy rằng Chúa Thánh Thần tuôn trào từ Chúa Giêsu.

Slide20:

H : Lời Chúa trong Bài đọc 1 là Cv 2,1-11 và Bài Tin Mừng Ga 20,19-23 dùng từ “Thánh Thần”, còn Bài đọc 2 là 1Cr 12,3b-7.12-13 thì dùng từ “Thần Khí”. Vậy “Thánh Thần” và “Thần Khí” là gì?

Slide21:

T : “Thánh Thần” có nghĩa là Thần Khí của Đấng thiêng liêng, còn gọi là Chúa Thánh Thần hay Thần Khí, Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, Đấng Bào Chữa… Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, đồng bản thể, “được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con” (GLHTCG 685).

Slide22:

“Chúa Thánh Thần cùng hoạt động với Chúa Cha và Chúa Con từ lúc khởi đầu cho đến khi hoàn tất kế hoạch cứu độ chúng ta. Nhưng chỉtrong ‘thời sau hết’... Chúa Thánh Thần mới được mặc khải và truyền thông, được nhận biết và đón nhận với tư cách là một Ngôi Vị” (GLHTCG 686).

Slide23:

Cựu Ước dùng từ Thần Khí để chỉ hơi thở, hoạt động của Thiên Chúa (x. St 1,2 ). Tân Ước dùng từ Thần Khí để chỉ Chúa Thánh Thần và các hoạt động của Ngài (x. Lc 4,18 ).

Slide24:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.