CN TN 29 Nam B Mc 10,35-45

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 29 TN - NĂM B (Mc 10,35-45) Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. ” (Mc 10,45).

Slide2:

35 Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Chúa Giêsu và nói: “ Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. ” 36 Người hỏi: “ Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? ”

Slide3:

37 Các ông thưa: “ Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang . ” 38 Chúa Giêsu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? ”

Slide4:

39 Các ông đáp: “ Thưa được. ” Chúa Giêsu bảo: “ Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

Slide5:

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. 42 Chúa Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.

Slide6:

43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

Slide7:

45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ , và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. ”

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 1. Chúa Giêsu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được … … Thầy sắp chịu không? ” (Mc 10,38).

Slide10:

1 P H É P R Ử A 2 3 4 5 6 2. Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Chúa Giêsu và nói: “ Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy … … cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. ” (Mc 10,35).

Slide11:

1 P H É P R Ử A 2 T H Ự C H I Ệ N 3 4 5 6 3. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người … … anh em (Mc 10,43).

Slide12:

1 P H É P R Ử A 2 T H Ự C H I Ệ N 3 P H Ụ C V Ụ 4 5 6 4. Các ông đáp: “ Thưa được. ” Chúa Giêsu bảo: “ … Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. (Mc 10,39).

Slide13:

1 P H É P R Ử A 2 T H Ự C H I Ệ N 3 P H Ụ C V Ụ 4 C H É N 5 6 5. Các ông thưa: “ Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được … … . ” (Mc 10,37).

Slide14:

1 P H É P R Ử A 2 T H Ự C H I Ệ N 3 P H Ụ C V Ụ 4 C H É N 5 V I N H Q U A N G 6 6. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để … … , và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. ” (Mc 10,45).

Slide15:

1 P H É P R Ử A 2 T H Ự C H I Ệ N 3 P H Ụ C V Ụ 4 C H É N 5 V I N H Q U A N G 6 P H Ụ C V Ụ 7. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

PHỤC VỤ

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai phần : 1) Chúa Giêsu đối thoại với hai người con của ông Dêbêdê ( Mc 10,35-40 ); 2) Chúa Giêsu g iáo huấn Nhóm Mười Hai (Mc 10, 41 - 45 ) .

Slide20:

H: Tại sao h ai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan lại muốn Chúa Giêsu cho mình được ngồi bên hữu và bên tả ?

Slide21:

T: Trên đường đi về Giêrusalem , sau khi Chúa Giêsu loan báo lần thứ ba cuộc Thương Khó và Phục Sinh (x. Mc 10,32-34), hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan nghĩ rằng Chúa Giêsu sắp khôi phục vương quốc Israel trần thế, nên họ nhanh chân xin trước hai chỗ danh dự nhất .

Slide22:

H: Cụm từ “Chén Thầy sắp uống” có nghĩa là gì?

Slide23:

T: Cụm từ “Chén Thầy sắp uống” nghĩa là Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu sắp chịu. Chúa Giêsu đã lấy ý Thánh Vịnh 75,9 để nói điều này: “ Vì này tay Chúa cầm chén rượu, chén rượu đầy mùi vị đắng cay, rót cho bọn gian ác trên đời, tất cả đều phải uống, uống không chừa cặn. ”

Slide24:

H: Cụm từ “Phép rửa Thầy sắp chịu” có nghĩa là gì?

Slide25:

T: Cụm từ “Phép rửa Thầy phải chịu” đó là máu mà Chúa Giêsu đổ ra cho đến chết trên cây thập giá. Chúa Giêsu đã lấy ý Thánh Vịnh 42,8 để nói điều này: “ Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm, khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. Sóng cồn theo nước cuốn, Ngài để cho tràn ngập thân này.

Slide26:

H: Trong câu 39, “ Chúa Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. ”, về sau đã được ứng nghiệm như thế nào?

Slide27:

T: Câu nói ấy đã ứng nghiệm như sau: Vào năm 44 ông Giacôbê là vị tông đồ tử vì đạo đầu tiên – ông bị chém đầu (Cv 12,2). Còn ông Gioan bị bắt bớ thời hoàng đế Nêrô , bị khổ sai tại đảo Patmô (Kh 1,9 ).

Slide28:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 29 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help