Lễ Giáng Sinh - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH NĂM B (Lc 2,1-14) “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14)

Slide2:

1 Thời ấy, hoàng đế Aug u ttô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp các miền . 2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri.

Slide3:

3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. 4 Bởi thế, ông Giuse từ thành Nadar e t, miền Galilê lên thành vua Đav i t tức là Bêlem, miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đav i t .

Slide4:

5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã đính hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. 6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.

Slide5:

7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ , vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. 8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.

Slide6:

9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. 10 Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:

Slide7:

11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đav i t, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. 12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ. ”

Slide8:

13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: 14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Slide9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide10:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 . Thời ấy, hoàng đế … ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp các miền (Lc 2,1).

Slide11:

1 A U G U T T Ô 2 3 4 5 6 7 8 9 2 . Bởi thế, ông Giuse từ thành Nadar e t, miền Galilê lên thành vua Đav i t tức là Bêlem, miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua … (Lc 2,4).

Slide12:

1 A U G U T T Ô 2 Đ A V I T 3 4 5 6 7 8 9 3 . Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt … … … , vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ (Lc 2,7) .

Slide13:

1 A U G U T T Ô 2 Đ A V I T 3 T R O N G M Á N G C Ỏ 4 5 6 7 8 9 4 . Trong vùng ấy, có những người … … sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật (Lc 2,8) .

Slide14:

1 A U G U T T Ô 2 Đ A V I T 3 T R O N G M Á N G C Ỏ 4 C H Ă N C H I Ê N 5 6 7 8 9 5 . Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em … … . Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân (Lc 2,10)

Slide15:

1 A U G U T T Ô 2 Đ A V I T 3 T R O N G M Á N G C Ỏ 4 C H Ă N C H I Ê N 5 Đ Ừ N G S Ợ 6 7 8 9 6 . Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã … … cho anh em trong thành vua Đav i t, Người là Đấng Kitô Đức Chúa (Lc 2,11) .

Slide16:

1 A U G U T T Ô 2 Đ A V I T 3 T R O N G M Á N G C Ỏ 4 C H Ă N C H I Ê N 5 Đ Ừ N G S Ợ 6 S I N H R A 7 8 9 7 . Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đav i t, Người là Đấng Kitô … … (Lc 2,11) .

Slide17:

1 A U G U T T Ô 2 Đ A V I T 3 T R O N G M Á N G C Ỏ 4 C H Ă N C H I Ê N 5 Đ Ừ N G S Ợ 6 S I N H R A 7 Đ Ấ N G K I T Ô 8 9 8 . Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen … … rằng (Lc 2,13).

Slide18:

1 A U G U T T Ô 2 Đ A V I T 3 T R O N G M Á N G C Ỏ 4 C H Ă N C H I Ê N 5 Đ Ừ N G S Ợ 6 S I N H R A 7 Đ Ấ N G K I T Ô 8 T H I Ê N C H Ú A 9 9 . Vinh danh Thiên Chúa trên trời, … … dưới thế cho loài người Chúa thương (Lc 2,14).

Slide19:

1 A U G U T T Ô 2 Đ A V I T 3 T R O N G M Á N G C Ỏ 4 C H Ă N C H I Ê N 5 Đ Ừ N G S Ợ 6 S I N H R A 7 Đ Ấ N G K I T Ô 8 T H I Ê N C H Ú A 9 B Ì N H A N 10 . Hãy tìm chủ đề ô chữ theo cột dọc.

Slide20:

1 A U G U T T Ô 2 Đ A V I T 3 T R O N G M Á N G C Ỏ 4 C H Ă N C H I Ê N 5 Đ Ừ N G S Ợ 6 S I N H R A 7 Đ Ấ N G K I T Ô 8 T H I Ê N C H Ú A 9 B Ì N H A N

Slide21:

GIÁNG SINH

Slide22:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide23:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide24:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1) Khung cảnh và nhân vật ( 2,1-5 ); 2) Hài nhi Giêsu chào đời ( 2 , 6-7 ); 3) Mặc khải về Hài nhi cho những người chăn chiên nơi cánh đồng chiên (2,8-14).

Slide25:

H: Hoàng đế Auguttô là ai?

Slide26:

T: Là hoàng đế Rôma từ năm 29tCN đến năm 14.

Slide27:

H: Trong Cựu Ước, thành vua Đavit chính là Đền thờ Giêrusalem. Vậy, tại sao Thánh Luca lại gọi thành vua Đavit là Bêlem?

Slide28:

T: V ì Đức Chúa đã nói với Samuen đến gặp Giesê người Bêlem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua (1Sm 16,1b) . Giesê chính là vua Đavit.

Slide29:

H: Bêlem có nghĩa là gì?

Slide30:

T: Bethlehem (tiếng Ả Rập nghĩa đen: Nhà thịt cừu non ; tiếng Hipri : Beit Lehem, nghĩa đen: Nhà bánh mì ; tiếng Việt gọi là Bêlem - ở phía N am thành phố Jerusalem khoảng 10km.

Slide31:

H: Tại sao sứ thần báo tin cho những người chăn chiên trước hết?

Slide32:

T: Vì đó là những người nghèo có lòng tin vào Thiên Chúa. Họ chăn chiên cho Đền thờ nhưng bị xem thường và bị loại ra ngoài lề xã hội.

Slide33:

H: Cụm từ “vinh quang của Chúa” chỉ về điều gì?

Slide34:

T: Đó là dấu chỉ về sự huy hoàng của mầu nhiệm Thiên Chúa.

Slide35:

H: Đấng Cứu Độ là danh hiệu của ai?

Slide36:

T: Đó là danh hiệu của Thiên Chúa. Các tác giả Tin Mừng đã dùng danh hiệu đó cho Chúa Giêsu.

Slide37:

H: Đấng Kitô Đức Chúa nghĩa là gì?

Slide38:

T: Tiếng Hy lạp là Kitô, nghĩa là người được xức dầu. Tương đương với Mêsia theo tiếng Hipri. Đấng Kitô Đức Chúa chính là Chúa Giêsu Kitô hay Đức Kitô Giêsu.

Slide39:

H: Hài nhi Giêsu được bọc tã và được đặt ở đâu?

Slide40:

T: Được đặt trong máng cỏ. Hài nhi Giêsu sinh ra trong gian phòng dành cho khách thập phương, nơi có sân rộng và có chuồng lừa hay chuồng ngựa (x. Mt 2,11). Truyền thống Hài nhi Giêsu sinh ra trong hang lừa có từ thế kỷ thứ II.

Slide41:

H: Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương có nghĩa là gì?

Slide42:

T: Đấng Mêsia sẽ mang bình an đến. Nay chính là Chúa Giêsu hạ sinh đem bình an đến cho mọi người. Bình an đây chính là tình thương.

Slide43:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một mùa Giáng Sinh hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa đêm nay. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.