CN 1 MV NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 1 MV năm B (Mc 13,33-37) “Anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến.” (Mc 13,35a)

Slide2:

33 "Anh em phải coi chừng , phải tỉnh thức , vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại,

Slide3:

trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức .

Slide4:

35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.

Slide5:

36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần , bắt gặp anh em đang ngủ.

Slide6:

37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức! "

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 . Anh em phải … …, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (Mc 13,33) 1 2 3 4 5 6 7 8

Slide9:

2 . Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, … … cho các đầy tớ của mình (Mc 13,34a) 1 C O I C H Ừ N G 2 3 4 5 6 7 8

Slide10:

3 . Chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải … ... (Mc 13,34b) 1 C O I C H Ừ N G 2 T R A O Q U Y Ề N 3 4 5 6 7 8

Slide11:

4 . Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào … … đến (Mc 13,35a) 1 C O I C H Ừ N G 2 T R A O Q U Y Ề N 3 C A N H T H Ứ C 4 5 6 7 8

Slide12:

5 . … Lúc … … hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. (Mc 13,35b) 1 C O I C H Ừ N G 2 T R A O Q U Y Ề N 3 C A N H T H Ứ C 4 C H Ủ N H À 5 6 7 8

Slide13:

6 . Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến … …, bắt gặp anh em đang ngủ. (Mc 13,36) 1 C O I C H Ừ N G 2 T R A O Q U Y Ề N 3 C A N H T H Ứ C 4 C H Ủ N H À 5 C H Ậ P T Ố I 6 7 8

Slide14:

1 C O I C H Ừ N G 2 T R A O Q U Y Ề N 3 C A N H T H Ứ C 4 C H Ủ N H À 5 C H Ậ P T Ố I 6 B Ấ T T H Ầ N 7 8 7 . Anh em phải coi chừng, phải … …, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (Mc 13,33)

Slide15:

1 C O I C H Ừ N G 2 T R A O Q U Y Ề N 3 C A N H T H Ứ C 4 C H Ủ N H À 5 C H Ậ P T Ố I 6 B Ấ T T H Ầ N 7 T Ỉ N H T H Ứ C 8 8 . Chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người … … phải canh thức (Mc 13,34b)

Slide16:

9 . Hãy tìm chủ đề ô chữ theo cột dọc. 1 C O I C H Ừ N G 2 T R A O Q U Y Ề N 3 C A N H T H Ứ C 4 C H Ủ N H À 5 C H Ậ P T Ố I 6 B Ấ T T H Ầ N 7 T Ỉ N H T H Ứ C 8 G I Ữ C Ử A

Slide17:

1 C O I C H Ừ N G 2 T R A O Q U Y Ề N 3 C A N H T H Ứ C 4 C H Ủ N H À 5 C H Ậ P T Ố I 6 B Ấ T T H Ầ N 7 T Ỉ N H T H Ứ C 8 G I Ữ C Ử A

Slide18:

CANH THỨC

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1) Lời kêu gọi tỉnh thức ( 13,33 ); 2) Dụ ngôn người chủ đi xa ( 13 , 34 ) ; 3) Lặp lại lời kêu gọi canh thức (13, 35-37)

Slide22:

H: “ Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến ” có nghĩa là gì?

Slide23:

T: Chúa Giêsu báo trước về Cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người.

Slide24:

H: Những người giữ cửa phải chia nhau canh thức mấy canh trong một đêm?

Slide25:

T: Người Rôma chia đêm làm bốn canh, mỗi canh kéo dài ba tiếng: Lúc chập tối hay nửa đêm , lúc gà gáy hay tảng sáng . Còn theo cách chia của người Do Thái, một đêm có ba canh (x. Lc 12,38)

Slide26:

H: N gười Rôma chia đêm làm bốn canh, người Do Thái chia đêm làm ba canh. Tại sao Thánh Macco lại thuật lại câu chuyện với bốn canh mà không phải là ba canh?

Slide27:

T: Vì Thánh Macco muốn nói cho dân ngoại, những người không biết phong tục Do Thái.

Slide28:

H: Hình ảnh đêm trong bài Tin Mừng muốn nói về điều gì?

Slide29:

T : Theo cách nói chung của các bản văn Tin Mừng, hình ảnh đêm muốn nói về thời gian hiện tại cho tới lúc Quang Lâm.

Slide30:

H : Cụm từ “ông chủ đến bất thần” trong câu 36 muốn nói điều gì?

Slide31:

T : Cụm từ “ông chủ đến bất thần” có ý nói về ngày Quang Lâm của Chúa Giêsu.

Slide32:

H: Hình ảnh người đầy tớ biểu trưng cho ai?

Slide33:

T: Biểu trưng cho người Do Thái hay cho những người đi theo Chúa.

Slide34:

H: Hình ảnh người chủ biểu trưng cho ai?

Slide35:

T: Biểu trưng cho Chúa Giêsu.

Slide36:

H: Theo lẽ, chỉ có n gười giữ cửa phải canh thức, tại sao đầy tớ cũng phải canh thức?

Slide37:

T: Vì Chúa Giêsu muốn những người đi theo Chúa phải sống tốt hơn cả những luật định.

Slide38:

H: Chúa Giêsu nói: “hết thảy mọi người” phải canh thức, đó là những ai?

Slide39:

T: Đó là các tín hữu, cả giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ.

Slide40:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN I MV NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help