CN 20 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 20 TN năm A (Mt 15,21-28) “ Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy ”(Mt 15,28).

Slide 2:

21 Ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, 22 thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “ Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! ” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

Slide 3:

24 Người đáp: “ Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi. ” 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “ Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi ! ” 26 Người đáp: “ Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. ”

Slide 4:

27 Bà ấy nói: “ Thưa Ngài, đúng thế , nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống . ” 28 Bấy giờ Chúa Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật . Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 1. Ra khỏi đó, Chúa Giêsu … … miền Tia và Xiđôn (Mt 15,21).

Slide 7:

1 L U I V Ề 2 3 4 5 6 7 2. có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “ Lạy Ngài là con vua Đavít, … … … … tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! ” (Mt 15,22).

Slide 8:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 4 5 6 7 3. Người đáp: “ Thầy chỉ được sai đến với những … … … của nhà Ítraen mà thôi. ” (Mt 15,24).

Slide 9:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 C O N C H I Ê N L Ạ C 4 5 6 7 4. Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “ Lạy Ngài, … … … … ! ” (Mt 15,25).

Slide 10:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 C O N C H I Ê N L Ạ C 4 X I N C Ứ U G I Ú P T Ô I 5 6 7 5. Bà ấy nói: “ Thưa Ngài, … … , nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. ” (Mt 15,27).

Slide 11:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 C O N C H I Ê N L Ạ C 4 X I N C Ứ U G I Ú P T Ô I 5 Đ Ú N G T H Ế 6 7 6. Bà ấy nói: “ Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ … … ” (Mt 15,27).

Slide 12:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 C O N C H I Ê N L Ạ C 4 X I N C Ứ U G I Ú P T Ô I 5 Đ Ú N G T H Ế 6 R Ơ I X U Ố N G 7 7. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà … … . Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi (Mt 15,28).

Slide 13:

1 L U I V Ề 2 X I N D Ủ L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 C O N C H I Ê N L Ạ C 4 X I N C Ứ U G I Ú P T Ô I 5 Đ Ú N G T H Ế 6 R Ơ I X U Ố N G 7 M Ạ N H T H Ậ T 8. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide 14:

LÒNG TIN

Slide 15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 17:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn phần: 1 / Khung cảnh mở đầu (Mt 15,21); 2 / Người phụ nữ Canaan cầu xin, Chúa Giêsu từ chối ba lần ( Mt 15,22-26 ) ; 3 / Sự kiên trì của người phụ nữ ( Mt 15,27 ) ; 4/ Chúa Giêsu khen ngợi lòng tin và đồng ý chữa lành (Mt 15,28).

Slide 18:

H: Câu “ Ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn ” có nghĩa là gì?

Slide 19:

T: Phần đầu câu 21 cho thấy Chúa Giêsu ra khỏi vùng đất Israrel để vào vùng đất dân ngoại ở miền Tia và Xiđôn. Đất Canaan xưa đã bị dân Do Thái chiếm và chia cho 12 chi tộc. Dân tộc Canaan bị diệt vong và bị coi là dân ngoại.

Slide 20:

vùng dân ngoại Tia (Tyre) và Xiđôn (Sidon)

Slide 21:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ: “ Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi ”?

Slide 22:

T: Tin Mừng theo Thánh Máccô viết vào khoảng năm 70. Thánh Matthêu viết Tin Mừng vào khoảng năm 85. Trong Tin Mừng Máccô (7,24-30) , không nói đến từ “con chiên lạc nhà Ítraen”. Vì Tin Mừng Matthêu nhắm cho cộng đồng người Do Thái nên đã

Slide 23:

dùng ý trong sách Êdêkien để nói lý do Chúa khước từ: “ Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng; nó sẽ chăn dắt chúng, đó là Đavít , tôi tớ của Ta: chính nó sẽ chăn dắt chúng; chính nó sẽ là mục tử của chúng (Ed 34,23) .

Slide 24:

H: Tại sao trong câu 26, Chúa Giêsu lại gọi người phụ nữ và con bà là chó con?

Slide 25:

T: Thật ra, nguyên gốc là chó, bản tiếng Việt dùng kiểu nói giảm nhẹ là chó con. Bởi vì người Do Thái lúc ấy gọi dân ngoại là chó.

Slide 26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 20 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.