CN 17 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 17 TN năm A (Mt 13,44-52) “ Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ ” (Mt 13,52).

Slide 2:

44 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.

Slide 3:

46 Tìm được một viên ngọc quý , ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. 47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

Slide 4:

49 Đến ngày tận thế , cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng .

Slide 5:

51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa hiểu. ” 52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời , thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ .”

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nước Trời giống như … … … chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy (Mt 13,44).

Slide 8:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 3 4 5 6 7 8 2. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một … … đi tìm ngọc đẹp (Mt 13,45).

Slide 9:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A 3 4 5 6 7 8 3. Nước Trời lại còn giống như chuyện … … thả xuống biển, gom được đủ thứ cá (Mt 13,47).

Slide 10:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 4 5 6 7 8 4. Tìm được một … … … , ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy (Mt 13,46).

Slide 11:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 V I Ê N N G Ọ C Q U Ý 4 5 6 7 8 5. Đến … … … , cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính (Mt 13,49).

Slide 12:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 V I Ê N N G Ọ C Q U Ý 4 5 N G À Y T Ậ N T H Ế 6 7 8 6. rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc … … (Mt 13,50).

Slide 13:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 V I Ê N N G Ọ C Q U Ý 4 5 N G À Y T Ậ N T H Ế 6 N G H I Ế N R Ă N G 7 8 7. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về … … , thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ (Mt 13,52).

Slide 14:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 V I Ê N N G Ọ C Q U Ý 4 5 N G À Y T Ậ N T H Ế 6 N G H I Ế N R Ă N G 7 N Ư Ớ C T R Ờ I 8 8. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn … … (Mt 13,52).

Slide 15:

1 C H U Y Ệ N K H O B Á U 2 T H Ư Ơ N G G I A C H I Ế C L Ư Ớ I 3 V I Ê N N G Ọ C Q U Ý 4 5 N G À Y T Ậ N T H Ế 6 N G H I Ế N R Ă N G 7 N Ư Ớ C T R Ờ I 8 C Á I C Ũ 9. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide 16:

NƯỚC TRỜI

Slide 17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành h ai phần: 1 / Kể chuyện ba dụ ngôn: dụ ngôn kho báu ( Mt 13 , 44 ) , dụ ngôn ngọc quý (Mt 13,45-46), dụ ngôn chiếc lưới (Mt 13,47-50). 2 / Kết luận bằng một dụ ngôn để hiểu các dụ ngôn trên ( Mt 13 , 51-52 ) .

Slide 20:

H: Trong đoạn Tin Mừng trên, cụm từ Nước Trời giống như chuyện được lặp lại mấy lần?

Slide 21:

T: Trong đoạn Tin Mừng trên, cụm từ Nước Trời giống như chuyện được lặp lại ba lần: - câu 44: “ Nước Trời giống như chuyện ”. - câu 45: “ Nước Trời lại cũng giống như chuyện ”. - câu 47: “ Nước Trời lại còn giống như chuyện ”.

Slide 22:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại nói “Nước Trời giống như chuyện” mà không nói Nước Trời như kho báu, như viên ngọc quý, như chiếc lưới?

Slide 23:

T: Chúa Giêsu không ví Nước Trời với kho báu, với viên ngọc quý, với chiếc lưới mà là như “chuyện kho báu”, “chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp”, “chuyện chiếc lưới thả xuống biển”, vì từ “chuyện” đó là trải nghiệm của con người khi khám phá ra Nước Trời.

Slide 24:

H: Tại sao người ta lại đem kho báu chôn giấu trong ruộng?

Slide 25:

T: Vì thời ấy, ở đất nước Palestine chưa có ngân hàng để gửi tiền nên người ta có thói quen chôn giấu tiền của dưới lòng đất.

Slide 26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 17 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help