CN 15 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 15 TN năm A (Mt 13,1-9) “ Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục ” (Mt 13,8).

Slide 2:

1 Hôm ấy, Chúa Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều . 4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường , chim chóc đến ăn mất.

Slide 3:

5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên , nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô . 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.

Slide 4:

8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục . 9 Ai có tai thì nghe .”

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 1. … … tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ (Mt 13,2).

Slide 7:

1 D Â N C H Ú N G 2 3 4 5 6 2 . Người … … … mà nói với họ nhiều điều (Mt 13,3).

Slide 8:

1 D Â N C H Ú N G 2 D Ù N G D Ụ N G Ô N 3 4 5 6 3 . Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống … … , chim chóc đến ăn mất (Mt 13,4).

Slide 9:

1 D Â N C H Ú N G 2 D Ù N G D Ụ N G Ô N 3 V Ệ Đ Ư Ờ N G 4 5 6 4. nhưng khi … … , nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô (Mt 13,6).

Slide 10:

1 D Â N C H Ú N G 2 D Ù N G D Ụ N G Ô N 3 V Ệ Đ Ư Ờ N G 4 N Ắ N G L Ê N 5 6 5. nhưng khi nắng lên , nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị … … (Mt 13,6).

Slide 11:

1 D Â N C H Ú N G 2 D Ù N G D Ụ N G Ô N 3 V Ệ Đ Ư Ờ N G 4 N Ắ N G L Ê N C H Ế T K H Ô 5 6 6 . Ai có tai … … (Mt 13,9).

Slide 12:

1 D Â N C H Ú N G 2 D Ù N G D Ụ N G Ô N 3 V Ệ Đ Ư Ờ N G 4 N Ắ N G L Ê N C H Ế T K H Ô 5 6 T H Ì N G H E 7. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì ?

Slide 13:

DỤ NGÔN

Slide 14:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 15:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 16:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần : 1 / Giới thiệu về bài giảng bằng dụ ngôn ( Mt 13 , 1-3 ); 2 / Dụ ngôn người gieo giống ( Mt 13 , 4-9 ) .

Slide 17:

H: Dụ ngôn có nghĩa là gì?

Slide 18:

T: Dụ ngôn nghĩa là so sánh, đối chiếu. Kể chuyện bằng dụ ngôn nghĩa là kể lại một tình huống để lưu ý về một thực tại quen thuộc đến đỗi ít được thính giả chú ý, nhưng người kể lại muốn thính giả phải quan tâm.

Slide 19:

H: Từ câu 4 đến câu 8 nói về vị trí của hạt lúa sau khi gieo trồng và kết quả tương ứng sau đó. Việc này diễn tả điều gì?

Slide 20:

T: Từ câu 4 đến câu 8 nói đến hạt lúa bị rơi xuống vệ đường và bị chim ăn mất; hạt rơi trên sỏi đá khiến nói bị chết khô; hạt rơi nhằm đất tốt để sinh hoa kết quả hàng trăm, hàng chục. Điều này diễn tả hoàn cảnh sống khác nhau và các cách cư xử khác nhau của những người lắng nghe Lời Chúa.

Slide 21:

H: Tại sao trong câu 8, tác giả Tin Mừng không nói hạt được ba chục, hạt được sáu chục, hạt gấp trăm mà lại nói ngược lại?

Slide 22:

T: Một hạt lúa giống có thể cho ra một bông lúa mẩy với hơn ba trăm hạt. Tác giả Tin Mừng không chú trọng mức độ của năng suất nên không đi từ ba chục, sáu chục đến hàng trăm. Tác giả muốn khích lệ sự cố gắng hết sức,

Slide 23:

c ho dù chỉ là ba chục, sáu chục cũng có giá trị như hàng trăm. Bởi vì hoàn cảnh đón nhận Tin Mừng của mỗi người mỗi khác nhưng do ơn Chúa và sự cố gắng của bản thân, tất cả đều có sinh sôi nảy nở.

Slide 24:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 15 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.