CN Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm A (Ga 20,19-23)

Slide 2:

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ Bình an cho anh em! ” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn.

Slide 3:

Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “ Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. ” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “ Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần .

Slide 4:

23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 1. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ … … cho anh em! ” (Ga 20,19).

Slide 7:

1 B Ì N H A N 2 3 4 5 6 2. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng … … thấy Chúa (Ga 20,20).

Slide 8:

1 B Ì N H A N 2 V Ì Đ Ư Ợ C 3 4 5 6 3. Người lại … … các ông: “ Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. ”(Ga 20,21).

Slide 9:

1 B Ì N H A N 2 V Ì Đ Ư Ợ C 3 N Ó I V Ớ I 4 5 6 4. Người lại nói với các ông: “ Bình an cho anh em! Như … … đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. ”(Ga 20,21).

Slide 10:

1 B Ì N H A N 2 V Ì Đ Ư Ợ C 3 N Ó I V Ớ I 4 C H Ú A C H A 5 6 5. … … tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,23).

Slide 11:

1 B Ì N H A N 2 V Ì Đ Ư Ợ C 3 N Ó I V Ớ I 4 C H Ú A C H A 5 A N H E M 6 6. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “ Anh em hãy nhận lấy … … (Ga 20,22).

Slide 12:

1 B Ì N H A N 2 V Ì Đ Ư Ợ C 3 N Ó I V Ớ I 4 C H Ú A C H A 5 A N H E M 6 T H Á N H T H Ầ N 7. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide 13:

BÌNH AN

Slide 14:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 15:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 16:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành hai phần: 1) Khung cảnh và lời chào bình an lần thứ nhất ( 20 ,1 9-20 ); 2) Lời chào bình an lần thứ hai ( 20 , 21-23 ) .

Slide 17:

H: Lời chào bình an lần thứ nhất của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?

Slide 18:

T: Lời chào bình an lần thứ nhất của Chúa Giêsu và việc cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn để chứng tỏ rằng: CHÚA ĐÃ PHỤC SINH. Ngoài ra, máu và nước từ cạnh sườn cho thấy rằng Chúa Thánh Thần tuôn trào từ Chúa Giêsu.

Slide 19:

H: Lời chào bình an lần thứ hai của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?

Slide 20:

T: Lời chào bình an lần thứ hai của Chúa Giêsu để trao sứ mạng và thổi hơi ban Thánh Thần cho các môn đệ. Trên thập tự giá, vào giây phút cuối cùng, Chúa Giêsu cũng đã trao ban Thần Khí cho Đức Mẹ và những người thân yêu đang hiện diện ở đó.

Slide 21:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.