CN 06 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 6 TN năm A (Mt 5,17-37) “ Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành ” (Mt 15,18).

Slide 2:

17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ . Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm

Slide 3:

như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. 20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị

Slide 4:

đưa ra tòa . 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa . Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt . 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,

Slide 5:

24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa , quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước

Slide 6:

khi trả hết đồng xu cuối cùng. 27 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. 30 Nếu tay phải

Slide 7:

của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. 31 "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng

Slide 8:

phạm tội ngoại tình. 33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu

Slide 9:

mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Slide 10:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 11:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các … … . Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn (Mt 5,17).

Slide 12:

1 N G Ô N S Ứ 2 3 4 5 6 7 8 2. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi … … qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành (Mt 5,18).

Slide 13:

1 N G Ô N S Ứ 2 T R Ờ I Đ Ấ T 3 4 5 6 7 8 3. Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì … … đưa ra tòa (Mt 5,21).

Slide 14:

1 N G Ô N S Ứ 2 T R Ờ I Đ Ấ T 3 Đ Á N G B Ị 4 5 6 7 8 4. Còn Thầy, Thầy … … anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa (Mt 5,22a).

Slide 15:

1 N G Ô N S Ứ 2 T R Ờ I Đ Ấ T 3 Đ Á N G B Ị 4 B Ả O C H O 5 6 7 8 5. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục … … (Mt 5,22b).

Slide 16:

1 N G Ô N S Ứ 2 T R Ờ I Đ Ấ T 3 Đ Á N G B Ị 4 B Ả O C H O 5 T H I Ê U Đ Ố T 6 7 8 6. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho … … , quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục (Mt 5,25).

Slide 17:

1 N G Ô N S Ứ 2 T R Ờ I Đ Ấ T 3 Đ Á N G B Ị 4 B Ả O C H O 5 T H I Ê U Đ Ố T 6 Q U A N T Ò A 7 8 7. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà … một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục (Mt 5,29).

Slide 18:

1 N G Ô N S Ứ 2 T R Ờ I Đ Ấ T 3 Đ Á N G B Ị 4 B Ả O C H O 5 T H I Ê U Đ Ố T 6 Q U A N T Ò A 7 M Ấ T 8 8. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là … … phải sa hỏa ngục (Mt 5,30).

Slide 19:

1 N G Ô N S Ứ 2 T R Ờ I Đ Ấ T 3 Đ Á N G B Ị 4 B Ả O C H O 5 T H I Ê U Đ Ố T 6 Q U A N T Ò A 7 M Ấ T 8 T O À N T H Â N 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 20:

GIÁO HUẤN

Slide 21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 22:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 23:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành hai phần: 1) Mạc khải ý định của Thiên Chúa ( Mt 5,17 - 20 ); 2) Cách cư xử với đồng loại ( Mt 5,21-37 ) .

Slide 24:

H: Luật Môsê hay lời các ngôn sứ là gì ?

Slide 25:

T: Theo người Do thái, Luật Môsê hay lời các ngôn sứ chính là bộ Thánh Kinh Cựu Ước theo cách gọi của Kitô giáo.

Slide 26:

H: Chúa Giêsu đã kiện toàn Luật Môse và lời các ngôn sứ như thế nào ?

Slide 27:

T: Chúa Giêsu đã kiện toàn Luật Môse và lời các ngôn sứ bằng cách đưa Thánh Kinh vượt qua giới hạn thi hành luật theo sát nghĩa đen mà dùng tình yêu để giải quyết xung độ, cư xử với phụ nữ và tôn trọng sự thật.

Slide 28:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 6 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.