CN TN19 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 19 năm C (Lc 12,32-48) “ Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. ” (Lc 12,37)

Slide 2:

32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 33 "Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí . Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.

Slide 3:

35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức , thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.

Slide 4:

38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. ”

Slide 5:

41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? ” 42 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín , khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.

Slide 6:

44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ , vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

Slide 7:

47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

Slide 8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 9:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. “ Hãy bán tài sản của mình đi mà … … ” (Lc 12,33).

Slide 10:

1 B Ố T H Í 2 3 4 5 6 7 8 2. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy … … … , thì thật là phúc cho họ (Lc 12,37).

Slide 11:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 4 5 6 7 8 3. Nếu canh hai hoặc canh ba … … mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ (Lc 12,38).

Slide 12:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 Ô N G C H Ủ 4 5 6 7 8 4. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em … … , thì Con Người sẽ đến. ” (Lc 12,40).

Slide 13:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 Ô N G C H Ủ 4 G I Ờ P H Ú T 5 6 7 8 5. Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia … … , khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? (Lc 12,42).

Slide 14:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 Ô N G C H Ủ 4 G I Ờ P H Ú T 5 T R U N G T Í N 6 7 8 6. C hủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn … … , vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín (Lc 12,46).

Slide 15:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 Ô N G C H Ủ 4 G I Ờ P H Ú T 5 T R U N G T Í N 6 K H Ô N G N G Ờ 7 8 7. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ … … như vậy, thì thật là phúc cho họ (Lc 12,38).

Slide 16:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 Ô N G C H Ủ 4 G I Ờ P H Ú T 5 T R U N G T Í N 6 K H Ô N G N G Ờ 7 T Ỉ N H T H Ứ C 8 8. Hễ ai đã … … … thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn (Lc 12,48b).

Slide 17:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 Ô N G C H Ủ 4 G I Ờ P H Ú T 5 T R U N G T Í N 6 K H Ô N G N G Ờ 7 T Ỉ N H T H Ứ C 8 Đ Ư Ợ C C H O N H I Ề U 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 18:

TỈNH THỨC

Slide 19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 21:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành hai phần: 1 ) Lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu về cách sử dụng của cải (12,32-34); 2) Những dụ ngôn của Đức Giêsu về tỉnh thức và Chúa thành (12,35-48): Dụ ngôn 1 (cc. 35-38) ; Dụ ngôn 2 (cc. 39-40) ; c ) Dụ ngôn 3 (cc. 41-48).

Slide 22:

H: Từ tham lam trong đoạn văn Tin Mừng này có nghĩa là gì?

Slide 23:

T: Từ tham lam trong đoạn Tin Mừng này có nghĩa là sự ham muốn có thêm đến quá mức cần thiết.

Slide 24:

H: Câu 21, nói về thu tích của cải, mượn ý từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide 25:

T: Việc thu tích của cải trong câu 21 mượn ý từ sách Đnl 24,17-22: cần nghĩ đến những khác, như: người nghèo, quả phụ, trẻ mồ côi, người ngụ cư…

Slide 26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 19 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.