MC5 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN5 MÙA CHAY năm C (Ga 8,1-11)

Slide 2:

1 Khi ấy Chúa Giê-su thì đến núi Ô-liu . 2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Chúa Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa,

Slide 3:

4 rồi nói với Người: “ Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? ” 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Chúa Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.

Slide 4:

7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi.

Slide 5:

Chỉ còn lại một mình Chúa Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói: “ Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? ” 11 Người đàn bà đáp: “ Thưa ông, không có ai cả. ” Chúa Giê-su nói: “ Tôi cũng vậy , tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa ! ”

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 1 . Khi ấy Chúa Giê-su thì đến … … (Ga 8,1).

Slide 8:

1 N Ú I Ô L I U 2 3 4 5 6 2 . Trong sách Luật, ông Mô-sê … … chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? ” (Ga 8,5).

Slide 9:

1 N Ú I Ô L I U 2 T R U Y Ề N C H O 3 4 5 6 3 . Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người … … và bảo họ: “ Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. ” (Ga 8,7).

Slide 10:

1 N Ú I Ô L I U 2 T R U Y Ề N C H O 3 N G Ẩ N G L Ê N 4 5 6 4 . Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, … … từ những người lớn tuổi (Ga 8,9).

Slide 11:

1 N Ú I Ô L I U 2 T R U Y Ề N C H O 3 N G Ẩ N G L Ê N 4 B Ắ T Đ Ầ U 5 6 5 . Người đàn bà đáp: “ Thưa ông, không có ai cả. ” Chúa Giê-su nói: “ … … … , tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa! ” (Ga 8,11).

Slide 12:

1 N Ú I Ô L I U 2 T R U Y Ề N C H O 3 N G Ẩ N G L Ê N 4 B Ắ T Đ Ầ U 5 T Ô I C Ũ N G V Ậ Y 6 6 . Người đàn bà đáp: “ Thưa ông, không có ai cả. ” Chúa Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay … … … … ! ” (Ga 8,11).

Slide 13:

1 N Ú I Ô L I U 2 T R U Y Ề N C H O 3 N G Ẩ N G L Ê N 4 B Ắ T Đ Ầ U 5 T Ô I C Ũ N G V Ậ Y 6 Đ Ừ N G P H Ạ M T Ộ I N Ữ A 7 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 14:

LỀ LUẬT

Slide 15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 16:

H: Câu 5: “ Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó… ” trích từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide 17:

T: Câu 5 trích từ: - Sách Lê-vi (20,10): Khi người đàn ông nào ngoại tình với đàn bà có chồng, ngoại tình với vợ người đồng loại, thì cả đàn ông ngoại tình lẫn đàn bà ngoại tình phải bị xử tử.

Slide 18:

- Sách Đệ Nhị Luật (22,22): Nếu một người đàn ông bị bắt gặp đang nằm với một người đàn bà có chồng, thì cả; hai sẽ phải chết: người đàn ông đã nằm với người đàn bà, và cả người đàn bà. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại ở Ít-ra-en.

Slide 19:

H: Câu 7: “ Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. ” trích từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide 20:

T: Câu 7 trích từ: - Đnl 13,9-10: A nh (em) đừng ưng thuận, đừng nghe nó, đừng nhìn nó mà thương hại, đừng xót thương, đừng bao che nó; trái lại, nhất định anh (em) phải giết nó. Anh (em) phải là người đầu tiên tra tay giết nó, rồi toàn dân tiếp tay sau.

Slide 21:

- Đnl 17,7: Các nhân chứng phải là người đầu tiên tra tay giết nó, rồi toàn dân tiếp tay sau. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh (em).

Slide 22:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 5 Mùa Chay Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help