Mưa Chiều Lặng Lẽ - Mỹ Tâm

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

DALAT lênguyên thực-hiện PPS # 113 DALY CITY OCT , 27 -2010

Slide 2: 

MUA CHIÊU lặng-lẽ , _ hình-ảnh gốc : LENGUYEN một buổi chiều ở SANTA ANA nhạc và lời : DIỆU-HƯƠNG

Slide 3: 

với tiếng hát của : MY-TÂM ~

Slide 4: 

Mưa chiều lặng-lẽ … … qua quảng đời tôi ! …qua từng đêm tối … …trong mùa đông tới ! Bước đường câm nín …quanh tôi lẻ-loi … Tôi chìm trong tiếng thở dài không nguôi !

Slide 5: 

Anh ơi !...hôm nao tình dẫu quên rồi ! Con tim nơi Em… vẫn chờ Anh tới ! Thương yêu Anh cho…chỉ là giấc mơ… xa ! Mưa đêm vơi hết … bao điều thiết-tha !

Slide 6: 

Mưa chiều lặng-lẽ… trên cây mùa đông … Mưa về qua phố … có người đang nhớ ! Có người chôn kín … vết đau ngày xưa ! Mưa về hiu-hắt… linh-hồn tôi chưa !

Slide 8: 

Mưa chiều lặng-lẽ… qua quảng đời tôi ! Qua từng đêm tối … trong mùa đông tới ! Bước đường câm nín quanh tôi lẻ-loi ! Tôi chìm trong tiếng thở dài…không nguôi !

Slide 9: 

Anh ơi ! … hôm nao tình dẫu quên rồi ! Con tim nơi Em … vẫn chờ Anh tới ! Thương yêu Anh cho … chỉ là giấc mơ… xa ! Mưa đêm vơi hết …bao điều thiết-tha !

Slide 10: 

Mưa chiều lặng-lẽ … trên cây mùa đông ! Mưa về qua phố… có người đang nhớ ! Có người chôn kín…vết đau ngày xưa ! Mưa về hiu-hắt… linh-hồn tôi chưa !

Slide 11: 

Mưa chiều lặng-lẽ …qua quảng đời tôi… Qua từng đêm tối… trong mùa đông tới ! Bước đường câm nín … quanh tôi lẻ-loi ! Tôi chìm trong tiếng …thở dài không nguôi !

Slide 12: 

Mưa chiều lặng-lẽ…trên cây mùa đông ! Mưa về qua phố …có người đang nhớ !

Slide 13: 

Có người chôn kín … vết đau ngày xưa ! Mưa về hiu-hắt…linh-hồn tôi chưa !... CHÀO TẠM-BIỆT