Tụng Ca Người Phụ Nữ - Hymne A La Femme

Views:
 
     
 

Presentation Description

Women's Characters, Inspiration

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Être Femme Lời giới thiệu : Trang nhà đính kèm nầy nói lên tất cả hy sinh cao cả của Phụ Nữ và sứ mạng khó khăn của họ trong bổn phận làm mẹ, làm vợ và làm người. Xin nhìn những hình ảnh trong bài để biết thêm tất cả đức tính cao cả của Phụ nữ . Xin tạm dịch ra bằng tiếng Việt. HiepBuu

Slide 2:

Un petit hommage à nous autres, les femmes. de tout âge et de toute nationalité, et surtout à toutes celles qui, contre vents et marées persévèrent à aimer, à rêver et lutter pour un monde meilleur. Le thème musical de Vangelis, compositeur grec, s’intitule justement “Glorianna – Hymne à la femme“. Một chút tri-ân gởi đến Phái Nữ, đủ các lứa tuổi, đủ các chủng-tộc,và nhất là những Phụ nữ, mặc cho gió táp biển gào, vẫn một lòng thương yêu, mơ tưởng, chiến đấu không ngừng để có một thế giới tốt đẹp hơn. (Nhạc của Vangilis, Nhạc-sĩ ngườI Hy-Lạp, : Gloriana –Hymne à la Femme.)

Slide 31:

Et Dieu me fit femme, avec de longs cheveux , les yeux, le nez et la bouche de femme, avec des rondeurs et des plis et de doux creux; de l’intérieur il me creusa, et fit de moi l’atelier des êtres humains. Thượng Đế tạo nên Phụ Nữ với làn tóc buông dài, với đôi mắt, sóng mũi, miệng, với hình dáng tròn trịa, với nét nhăn, với điểm sâu . Thượng Đế đã sáng tạo ra Phụ nữ để họ trở thành cơ xưởng tạo nên con người .

Slide 32:

Il tissa délicatement mes nerfs, équilibra avec soin le nombre de mes hormones, composa mon sang et me l’injecta afin qu’il irrigue tout mon corps; Ainsi naquirent les idées, les rêves et l’instinct. Thượng Đế dệt dịu dàng những đường gân của Phụ nữ, làm quân bình một cách khéo léo tất cả bộ-phận trong huyết quản, tạo ra nguồn máu, để luân chuyển trong cơ-thể, và từ đấy nảy nở ra sáng kiến, mộng mơ và trực-giác .

Slide 33:

Il créa le tout à grands coups de souffle en sculptant avec amour, les mille et une choses qui me font femme tous les jours, et pour lesquelles avec orgueil, je me lève chaque matin et bénis mon sexe. Gioconda Belli - Poétesse nicaraguayenne Thượng Đế sáng tạo tất cả như một cơn gió lốc thổi mạnh, trang điểm tình yêu và nghìn các thứ khác để mỗi ngày ,vào buổi bình minh, Phụ nữ khi thức giấc, tự - hào về sứ - mạng cao cả của mình . Gioconda Belli- Thi-sĩ Nicaragua.

UN DÉFAUT DANS LA FEMME Điểm yếu của Phụ Nữ.:

UN DÉFAUT DANS LA FEMME Điểm yếu của Phụ Nữ . Quand Dieu créa la femme, il en était déjà à son sixième jour de travail. Un ange apparut et lui demanda : « Pourquoi y mets-tu autant de temps ? » Khi Thượng Đế sáng tạo Người Nữ, Thượng Đế đã làm việc suốt ngày cho đến ngày thứ sáu . Một Thiên Thần hiện ra và hỏi Thượng Đế : “”Tại sao Thượng Đế để nhiều thì giờ vào việc sáng chế Người Nữ như vậy ?”” Et le Seigneur répondit : « Tu as vu mon projet pour Elle ? » Thượng Đế trả lời : “”Nhà ngươi đã thấy sáng tác của ta về Người Nữ chưa ?

Slide 35:

« Elle doit être – complètement lavable, sans être en plastique, – avoir plus de 200 parties amovibles remplaçables, – pouvoir fonctionner avec un régime quelconque, – avoir un giron qui puisse accueillir quatre enfants en même temps, – avoir un baiser qui puisse soigner aussi bien un genou écorché qu’un cœur brisé. Et elle fera le tout avec seulement deux mains. » Phụ nữ phải : -Có thể được rửa sạch, mà không cần phải làm bằng nhựa cứng. -Có h ơ n 200 bộ phận không thể thay thế được. -Có thể thực hiện bất kỳ một hoạt động nào. -Có thể tiếp nhận 4 trẻ con cùng một lúc. -Có một nụ hôn để s ă n sóc một đầu gối trầy trụa cũng như một quả tim tan nát. Và Phụ nữ đã làm tất cả công việc trên với 2 bàn tay mà thôi..

Slide 36:

L’ange s’émerveilla des qualités : « Seulement deux mains ? Impossible ! Et c’est seulement le modèle de base ? C’est trop de travail pour un jour… Attends demain pour la terminer. » Thiên Thần ngạc nhiên về đức tính của Đàn Bà và hỏi tiếp : ’’Chỉ bằng 2 bàn tay thôi ? không thể nào được . Như thế có lẻ chỉ để làm kiểu mà thôi. Nhiều quá công việc trong một ngày . Có lẽ phải đợi ngày mai để làm tiếp .

Slide 37:

Le Seigneur protesta : « Je ne le ferai pas. Je suis si près de terminer cette création que j’y mets tout mon cœur. Elle se soigne toute seule quand elle est malade et elle peut travailler 18 heures par jour. » L’ange se rapprocha davantage et toucha la femme. « Cependant tu l’as faite si délicate, Seigneur ! » Thượng Đế phản đối : “ Ta chưa xong. Công việc sáng tạo của ta gần xong và ta đặt tất cả tấm lòng của ta vào việc này . Phụ nữ tự săn sóc mình khi họ đau ốm và họ có thể làm việc 18 giờ mỗi ngày .” Thiên Thần đến gần và sờ nhẹ vào Người nữ rồi nói : “Thượng Đế tạo ra Người nữ quá yếu đuối, có phải vậy không, thưa Thượng Đế ?”

Slide 38:

« Elle est délicate, » répondit Dieu, « mais je l’ai faite robuste aussi. Tu n’as pas idée de ce qu’elle est capable de supporter ou d’obtenir. » L’ange demanda : « Est-ce qu’elle sera capable de penser? » Dieu répondit : « Non seulement elle sera capable de penser mais aussi de discuter et d’exécuter. » Thượng Đế trả lời : “Ta tạo ra Người Nữ yếu đuối, song ta cũng cho họ sức mạnh vô song . Nhà ngươi chưa hiểu rõ Phụ nữ có thể chịu đựng hay cảm nhận đến thế nào không ?”” Thiên Thần hỏi lại : “Phụ nữ có suy nghĩ được không ? “. Thượng Đế trả lời : “ Không những họ có thể suy nghĩ mà còn có thể tranh luận và thực hành nữa .””

Slide 39:

L’ange remarqua alors quelque chose et en allongeant la main il toucha la joue de la femme : « Seigneur, il semble que ce modèle ait une fuite. » « Je t’avais dit que je cherchais à mettre en elle beaucoup de choses. Il n’y a aucune fuite... C’est une larme, » corrigea le Seigneur. « À quoi servent les larmes ? » demanda l’ange. Thiên Thần vừa chú ý một điểm khác khi đưa tay sờ má Người Nữ và hỏi : “Thượng Đế, hình như người mẫu nầy có một kẽ hở ? Thượng Đế đính chính : “ Ta đã nói cho nhà ngươi rằng ta đã kiếm cách để dành cho Đàn Bà nhiều ưu điểm lắm, song cũng còn một kẽ hở, ấy là nước mắt của Đàn Bà .” Thiên Thần hỏi lại : “”Nước mắt của Đàn Bà để làm gì ?”.

Slide 40:

Et Dieu dit : « Les larmes sont sa manière d’exprimer sa joie, sa peine, sa désillusion, son amour, sa solitude, sa souffrance et son orgueil. » Thượng Đế trả lời : “”Nước mắt của Phụ nữ là phương cách để diễn tả sự vui mừng, sự đau đớn, sự thất vọng, sự tình yêu, sự cô đơn, sự chịu đựng và niềm kiêu hãnh .” Ceci impressionna beaucoup l’ange : « Tu es un génie, Seigneur. Tu as pensé à tout. La femme est vraiment merveilleuse !” Thiên Thần cảm thông tất cả và nói : “ Thượng Đế ơi, Ngài thật là thiên tài. Ngài đã suy nghĩ tất cả. Phụ nữ thật là tuyệt diệu muôn phần .”

Slide 41:

« Hé oui ! Les femmes ont des énergies qui étonnent les hommes. Elles affrontent les difficultés, règlent les problèmes graves, cependant elles ont bonheur, amour et joie. Elles sourient quand elles voudraient crier, elles chantent quand elle voudraient pleurer, elles pleurent quand elles sont heureuses et elles rient quand elles sont nerveuses. » Thượng Đế cho biết thêm : “Đúng lắm . Đàn Bà có rất nhiều nghị lực làm cho đàn ông phải thán phục . Đàn Bà chống đỡ tất cả khó khăn, giải quyết tất cả vấn đề nan giải , nhưng Đàn Bà có hạnh phúc, tình yêu và sự vui riêng của họ . Đàn Bà cười khi họ muốn khóc; Đàn Bà ca hát khi họ rơi lệ ; họ cũng rơi lệ khi họ sung sướng và họ cười khi họ ưu tư lo lắng .

Slide 42:

« Elles luttent pour ce en quoi elles croient. Elles se rebellent contre l’injustice. Elles n’acceptent pas un "non" pour réponse quand elles croient qu’il y a une meilleure solution. Elles se privent pour maintenir la famille debout. Elles vont chez le médecin avec une amie craintive. Elles aiment inconditionnellement. » Phụ nữ tranh đấu cho những gì họ tin tưởng. Phụ nữ chống đối tất cả bất công . Phụ nữ không chấp nhận nói “Không” khi trả lời, nếu họ không tin tưởng sẽ có một giải pháp tốt đẹp hơn . Phụ nữ chịu thiếu thốn để cho gia đình vững vàng đứng dậy . Phụ nữ đi tìm bác sĩ cho một người bạn trong cơn sợ sệt của mình . Phụ nữ tỏ rõ tình thương vô điều kiện .

Slide 43:

« Elles pleurent quand leurs enfants ont du succès et elles se réjouissent pour les chances de leurs amis. Elles sont heureuses quand elles entendent parler d’un baptême ou d’un mariage. » Phụ nữ nhỏ lệ khi con của họ thành công, và vui lây với sự may mắn của bạn bè . Phụ nữ rất sung sướng khi nghe có một cuộc rửa tội tại nhà thờ , hay một đám cưới .

Slide 44:

« Leur cœur se brise quand une amie meurt. Elles souffrent pour la perte d’une personne chère. Sans doute elles sont fortes quand elles pensent ne plus avoir d’énergie. Elles savent qu’un baiser et une embrassade peuvent aider à soigner un cœur brisé. » Trái tim Phụ nữ tan nát khi một người bạn của họ qua đời . Phụ nữ đau đớn trước sự mất mát của người thân . Tất nhiên Phụ nữ rất mạnh dạn khi họ tưởng rằng không còn nghị lực nữa . Phụ nữ hiểu rằng một nụ hôn hay một bàn vòng tay ôm có thể chửa trị được một quả tim vỡ nát.

Slide 45:

Il y n’a pas doutes, dans la femme, il y a un défaut. Tất nhiên Phụ nữ có một khuyết điểm, C’est qu’elle oublie combien elle vaut. đó là họ đã quên những giá trị tuyệt vời của họ

Slide 46:

Envoie ceci à tes amies pour rappeler à chacune quelle merveilleuse créature elle est. Et aussi aux hommes que tu connais, parce que, parfois, ils ont besoin que quelqu’un le leur rappelle. Xin các bạn gởi bài nầy đến các bạn gái khác, để nhắc nhở mọi người rằng Phụ nữ là một tác phẩm tuyệt vời . Và cũng xin gởi cho đàn ông để nhắc nhở họ đến sứ mạng cao cả của Phụ nữ .