Beograd 2003

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: ivanrankovic7 (117 month(s) ago)

supre

By: malamarina (137 month(s) ago)

Super! Kako da preuzmem ovu prezentaciju?!? Pozdrav

Presentation Transcript

Slide 1: 

Pocetak Prezentacije Beograd Morate Pogledati ,….

Slide 2: 

U Knez Mihailovoj ulici obeležene su koordinate Beograda: 44049'14" severne geografske širine 20027'44" istočne geografske dužine nadmorska visina 116,75 m. Polozaj Beograd se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Leži na ušću Save u Dunav, na kosi između aluvijalnih ravni. Vode reka ga opasuju sa tri strane i zato je, od iskona, čuvar rečnih prolaza. Zbog takvog položaja, sa pravom je nazivan "kapijom" Balkana i "vratima" srednje Evrope. Temenom te kose, od Kalemegdana, Knez Mihailovom ulicom, preko Terazija do Slavije, vodi glavna gradska arterija.

Slide 3: 

Izgradnjom veštačkog jezera i elektrane Đerdap, Beograd je postao rečno-morsko pristanište. U njegovu luku dolaze brodovi iz Crnog mora, a puštanjem u saobraćaj kanala Rajna - Majna - Dunav, našao se u središtu najznačajnijeg plovnog puta u Evropi: Severno more - Atlantik - Crno more. Beograd je raskrsnica puteva Istočne i Zapadne Evrope koji moravsko-vardarskom i nišavsko-maričkom dolinom vode na obale Egejskog mora, u Malu Aziju i na Bliski istok. Beograd leži na Dunavu, plovnom putu, koji povezuje zapadnoevropske i srednjoevropske zemlje sa zemljama jugoistočne i istočne Evrope.

Slide 4: 

Okolinu Beograda čine dve različite prirodne celine: Panonska nizija pod pšenicom i kukuruzom, severno, i Šumadija, pod voćnjacima i vinogradima, južno od Save i Dunava. Najistaknutiji oblici u reljefu šumadijskog pobrđa su Kosmaj (628 m) i Avala (511 m). Teren se od juga, postepeno, spušta prema severu u vidu prostranih zaravni, raščlanjenih dolinama potoka i rečica . Velika plastičnost reljefa Beograda, južno od Save i Dunava, čini da se grad rasprostire preko mnogih brda (Banovo, Lekino, Topčidersko, Kanarevo, Julino, Petlovo brdo, Zvezdara, Vračar, Dedinje). Severno od Save i Dunava su aluvijalne ravni i lesna zaravan, koje su odvojene strmim odsekom, visokim i do 30 m. Na levoj obali Save, ispod lesne zaravni (Bežanijska kosa), je Novi Beograd, a na desnoj obali Dunava, ispod lesnog platoa, je Zemun. Reljef

Slide 5: 

Najviša kota Beograda, na užem gradskom području, je na Torlaku (Voždovac), crkva Svete Trojice 303,1 m, dok najnižu kotu ima Ada Huja 70,15 m. Najvišu kotu na širem gradskom području ima planina Kosmaj (Mladenovac) sa 628 m. Za prosečnu visinu Beograda, uzima se apsolutna visina Meteorološke opservatorije sa 132 m.

Slide 6: 

Klima Beograda je umereno kontinentalna, sa četiri godišnja doba. Jesen je duža od proleća, sa dužim sunčanim i toplim periodima tzv. miholjsko leto. Zima nije tako oštra, sa u proseku, 21 danom sa temperaturom ispod nule. Januar je najhladniji sa prosečnom temperaturom 0,10C. Proleće je kratko i kišovito. Leto naglo dolazi. Prosečna godišnja temperatura vazduha je 11,70C. Najtopliji mesec je jul (22,10C). Najniža temperatura izmerena je u Beogradu 10. januara 1893. godine (-26,20C), a najviša 12. avgusta 1921. godine i 9. septembra 1946. godine (41,80C). Od 1888. do 1995. godine, registrovano je samo šest dana sa temperaturom iznad 400C. Broj dana sa temperaturom višom od 300C tzv. tropskih dana, u proseku je 31, a letnjih dana sa temperaturom višom od 250C je 95 u godini. Klima

Slide 7: 

Karakteristika beogradske klime je i košava, jugoistočni i istočni vetar, koji donosi vedro i suvo vreme. Najčešće duva u jesen i zimu, u intervalima od 2 do 3 dana. Prosečna brzina košave je 25-43 km/h, a u pojedinim udarima može dostići brzinu do 130 km/h. Košava je najveći prečišćivač vazduha Beograda. Na Beograd i okolinu, godišnje padne, prosečno 669,5 mm padavina. Najveću količinu padavina imaju maj i jun. Prosečno trajanje sunčevog sjaja je 2.096 sati. Najveća insolacija, oko 10 časova dnevno, je u julu i avgustu, dok je najveća oblačnost u decembru i januaru, kada sunce sija u proseku, 2 do 2,3 sata dnevno. Prosečan broj dana sa padanjem snega je 27, dužina zadržavanja snežnog pokrivača je 30 do 44 dana, a debljina iznosi 14 do 25 cm. Beograd -1 ˚C 01.02.2010 19:48Vreme: Većim delom oblačno Vetar: 16 W Vlažnost: 69 % UV indeks: 0 Srednji atmosferski pritisak u Beogradu je 1001 mb, a srednja relativna vlažnost vazduha je 69,5%.

Slide 8: 

Iako leži na dve velike reke, Beograd još uvek nije u potpunosti sišao na svoje rečne obale. Dužina rečnih obala Beograda je 200 km. Na tom području se nalazi 16 rečnih ostrva, od kojih su najpoznatija: Ada Ciganlija, Veliko ratno ostrvo i Gročanska ada. Po dužini (2850 km) i razgranatosti sliva (120 pritoka) Dunav je jedna od većih svetskih reka, a u Evropi druga posle Volge. Dunava kroz Srbiju protiče sa svojih 588 km, plovan je celim tokom i predstavlja prirodnu vezu sa Nemačkom, Austrijom, Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom. Područjem Beograda, Dunav protiče u dužini od 60 km od Starih Banovaca do Grocke. Reka Sava, duga 945 km, područjem Beograda protiče u dužini od 30 km, uzvodno od Obrenovca do Ušća. Svih 207 km toka kroz Srbiju ima perspektivu da dobije status međunarodnog plovnog puta zadovoljavajuće kategorije, i tako poveže Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku i Srbiju. Ušće Save u Dunav, ispod Kalemegdana je na nadmorskoj visini od 68 metara. Reke

Slide 9: 

VELIKO RATNO OSTRVO Nalazi se na samom ušću Save u Dunav i od davnina je predstavljalo značajnu vojno-stratešku tačku osvajanja ili odbrane Beograda. Tako su Turci, prilikom prve opsade Beograda, 1521. godine, sa ovog ostrva napadali Beogradsku tvrđavu. Karađorđevi ustanici, 1806. prilikom oslobađanja Beograda, ostrvo su koristili za vojne potrebe. Slično su činili i austrougarski vojnici prilikom pohoda na Beograd, 1915. Na Velikom ratnom ostrvu danas se nalaze vikendice i bašte zaljubljenika u prirodu, a na gornjem špicu omiljena zemunska plaža Lido. Akvatorija i teritorija Velikog ratnog ostrva su stanište prirodnih retkosti, retkih i ugroženih vrsta ptica, a takođe predeo izuzetnih morfoloških i geoloških tvorevina.

Slide 10: 

Beograd, grad veoma burne istorije, jedan je od najstarijih u Evropi. Njegova istorija traje punih 7000 godina. Prostor oko velikih reka Save i Dunava bio je naseljen još u paleolitskom periodu. Iz starijeg kamenog doba, potiču ostaci ljudskih kostiju i lobanja neandertalaca, pronađeni u kamenolomu kod Leštana, u pećini na Čukarici i u blizini Bajlonijeve pijace Ostaci kulture mlađeg kamenog doba, pronađeni su u Vinci, Čukarice - Žarkovu i u Gornjem gradu, iznad ušća Save u Dunav. To ukazuje da je prostor Beograda bio naseljen u kontinuitetu i da je intezitet tog naseljavanja bivao sve jači. Mnoga današnja naselja beogradske okoline leže na kulturnim slojevima ranijih praistorijskih naseobina. Istorija

Slide 11: 

Vinča kraj Beograda spada u red najznačajnijih naseobina i kulturnih nalazišta praistorijskog perioda. Arheološke iskopine na Rospi ćupriji, Gornjem gradu, Karaburmi, Zemunu i Vinči potvrđuju pretpostavke da je područje Beograda bilo intezivno naseljeno i da se njegovo stanovništvo bavilo plužnom zemljoradnjom i drugim pratećim privrednim delatnostima. Na ovim lokalitetima otkrivene su nekropole bronzanog i metalnog doba kao i dokazi različitih kulturnih uticaja.

Slide 12: 

Beograd, glavni grad Srbije i centar Jugoistočne Evrope, ima značajne potencijale u svim delatnostima koji mu daju atribut moderanog grada, poželjanog za savremen život i stvaralaštvo. Sa oko 1,8 miliona stanovnika (21 odsto stanovnika Srbije) i preko 600.000 zaposlenih, Beograd predstavlja ne samo sedište državnih organa i institucija, već i turistički, trgovački, industrijski, saobraćajni, finansijski, kulturni, naučni i obrazovni centar. Područje Grada Beograda je administrativno podeljeno na 17 opština: Čukarica, Voždovac, Vračar, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Zemun, Zvezdara, Barajevo, Grocka, Lazarevac, Obrenovac, Mladenovac, Sopot i Surčin. Privreda

Slide 13: 

Privredni potencijal Beograda čine, pre svega, 44.740 privrednih društava (39,5 odsto Srbije) i preko 55.000 preduzetnika. U strukturi privrede, posmatrano po važnijim ekonomskim indikatorima (ukupan prihod, dobit), dominantno je učešće industrije, trgovine, finansijskih i drugih usluga, saobraćaja, telekomunikacija i građevinarstva. Sa učešćem u društvenom proizvodu i u broju zaposlenih, od preko 30 odsto, Beograd ima odlučujući uticaj na privredni život Srbije. To je prednost, ali i obaveza, da realizujući pozitivne promene u privrednom i ukupnom životu utiče na brži razvoj i viši standard života.

Slide 14: 

Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, na široj teritoriji Beograda živi 1.576.124 stalna stanovnika, a na užoj 1.273.651 stanovnik. Najveća opština po broju stanovnika je Novi Beograd sa 217.773 stanovnika, a najmanja je Sopot sa 20.390 stanovnika. Stanovnistvo

Slide 16: 

Postoje mesta u Beogradu koje obavezno morate da vidite i osetite. Ulice, trgovi, spomenici, parkovi, česme, arheološka nalazišta... i druge znamenitosti koje zaslužuju preporuku. Mnoga od njih su proglašena za kulturna dobra. Na užoj teritoriji Grada Beograda ima preko 5.500 ulica, 16 trgova i 32 skvera. Najstarije ulice koje su zadržale prvobitne pravce jesu: Vase Čarapića, Kralja Petra, Cara Dušana, Jevrejska, Narodnog fronta, Gavrila Principa i Karađorđeva. Razvoj ulične mreže počeo je 1867. godine, po odlasku Turaka, kada je usvojen regulacioni plan Beograda koji je sačinio inženjer Emilijan Josimović. Na području 10 gradskih opština najstariji je Studentski trg, a najpoznatiji je Trg Republike.

Slide 17: 

Ima Jos Al Me Smorilo Da Radim Vise ,..... xD