Надання якісних освітніх послуг. Іноземні мови

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ділимось досвідом роботи з надання якісних послуг щодо викладання іноземної мови:

Ділимось досвідом роботи з надання якісних послуг щодо викладання іноземної мови

Наш девіз ::

Наш девіз : “I never teach my pupils , I only attempt to provide the conditions in which they can learn ”. A.Einstein “ Я н і коли не вчу своїх учнів ,я лише намагаюся створити умови,при яких вони можуть навчатися . ” A. Ейнштейн

ВіДомості ПРО ЧЛЕНІВ М/О ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ :

ВіДомості ПРО ЧЛЕНІВ М / О ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ № П / П ПІБ Проблемне питання Стаж Рік проходження курсів Рік атестації Категорія 1. Парасич Надія Іллівна Ситуативне мовлення на уроках англ.мови 35 2008 2009 вища 2. Молнар Оксана Юріївна Використання грам.форм у монолог.і діалог.мов-ні . 29 2010 2011 вища 3. Волинець Людмила Леонідівна Діалогічне мовлення в процесі навчання. 29 2009 2010 Вища,старший вчитель 4. Погоріляк Еріка Калманівна Комунікативно-орієнтований підхід до вивчення англ.мови 30 2008 2008 друга 5. Сяркевич Лариса Михайлівна Розвиток комунікативних навичок на уроках англ.мови 15 2012 2008 друга 6. Лізанець Оксана Юріївна Розвиток діалогічного мовлення на уроках нім.мови 17 2005 2005 друга

Для кращого і якісного засвоєння всіх аспектів іноземної мови вчителі нашого м/о дотримуються певної послідовності над вивченням навчального матеріалу.:

Для кращого і якісного засвоєння всіх аспектів іноземної мови вчителі нашого м/о дотримуються певної послідовності над вивченням навчального матеріалу . Робота над вимовою (вимовлянням та читанням) Робота над граматичним матеріалом Робота над лексикою Робота над розвитком навичок усного мовлення Робота над читанням текстів

Види вправ для роботи учнів над граматикою :

Види вправ для роботи учнів над граматикою Поставити питання до виділених слів. Заповнити пропуски прийменниками,де потрібно. Утворити вищий і найвищий ступені прикметників. Заповнити пропуски невизначеними займенниками “ some”,“any ” . Пояснити різницю у змісті речень у Present Simple та Present Continuous. Вставити де потрібно артиклі “the” або “a(an)”. Утворити потр і бну форму неправильних дієслів тощо .

Види роботи учнів над вимовою та читанням ::

Види роботи учнів над вимовою та читанням : в ивчення напам ” ять фразеологічних зворотів ; читання фонетичних вправ; виразне читання уривків із творів,віршів,окремих речень; регулярне прослуховування іноземної мови в запису; запис своєї мови на плівку тощо.

Засвоєння учнями лексичного матеріалу з англійської мови:

Засвоєння учнями лексичного матеріалу з англійської мови Вміння учнів розпізнати,правильно прочитати й перекласти вивчене слово (залежно від змісту тексту)- reading ; Правопис вивченого слова,- spelling ; Здатність на слух сприймати і розуміти значення вивченого слова у зв ” язному висловлюванні,- listening ; Вміння використовувати нові лексичні одиниці в усному та писемному мовленні учнів,- writing and speaking.

Робота над розвитком усного мовлення :

Робота над розвитком усного мовлення Ключові принципи комунікативно-орієнтованого навчання : В учнів стимулюються когнітивні процеси; у чні-активні учасники процесу навчання; у чнів заохочують висловлювати свої думки,виявляти свої почуття; учні беруть участь в навчальному процесі,який імітує або створює реальну ситуацію; учнів заохочують працювати разом.

Види роботи для надання якісних знань учням різних вікових категорій ( 1-11кл ):

Види роботи для надання якісних знань учням різних вікових категорій ( 1-11кл ) Ігрові моменти , розучення віршиків та пісень ,перегляд мульфільмів англійською та німецькою мовами (початкова школа). Вчителі : Сяркевич Л.М., Лізанець О.Ю. Використання різноманітного роздаткового матеріалу.(граматичні таблиці,ілюстрації,індивідуальні картки), Використання підручників і словників британських видавництв.( Oxford University Press , Pearson Longman). Використання нових інформаційних технологій.

Користуємося підручниками вітчизняних та британських видавництв ::

Користуємося підручниками вітчизняних та британських видавництв :

PowerPoint Presentation:

Чотирьохрівневий курс Challenges для дітей 11-15 років , 3-5 уроків на тиждень , 130-160 уроків на кожен рівень . Рекомендований для спецшкіл , гімназій , ліцеїв та середніх шкіл . Мотивація і виклик - це дві речі , які можуть зацікавити підлітків під час навчального процесу . Новий підручник англійскої мови Сhallenges відповідає бажанням підлітків і полегшує роботу вчителя , оскільки містить матеріал , який не залишить дітей байдужими . В робочий зошит включено CD- rom з відео-записами . ( в икористовується в 6-9 кл .)

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ в нашій школі:

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ в нашій школі Використовуємо комп’ютерні технології на уроках іноземної мови , що відкриває доступ до : 1) нових джерел інформації , 2) підвищує мотивацію учнів до отримання та обробки інформації іноземною мовою , 3) підвищує ефективність самостійної роботи , 4) дає нові можливості для творчості , 5) надбання та закріплення навиків , 6) дозволяє реалізовувати якісно нові форми та методи навчання іноземної мови .

Комп’ютерні технології дають можливість отримувати інформацію безпосередньо з мережі Інтернет.:

К омп’ютерні технології дають можливість отримувати інформацію безпосередньо з мережі Інтернет . привчаємо учнів використовувати не лише загальні словники, а й шукати цікаву інформацію в тлумачних словниках ( в Wikipedia , the free encyclopedia ), діти покращують навики читання , засвоюють тексти з Інтернету , удосконалюють навики аудіювання , прослуховуючи аутентичні матеріали в мережі Інтернет , самостійно поповнюють свій словниковий запас, як активний , так і пасивний , лексикою сучасної іноземної мови . в чимо учнів самостійно готувати проектні роботи та презентації,зразки яких ми побачили , відвідавши уроки наших колег Парасич Н. І., ВолинецьЛ.Л .

Позакласна робота :

Позакласна робота Тиждень іноземної мови Заходи: Інтелект-шоу ” Хт о проти знавців ? ” (5-8 кл) Конкурс-вікторина “ Що ми знаємо про Велику Британію ,США та Німеччину ” (9-11 кл) Конкурс на краще декламування віршів іноземною мовою (5-6 кл) Тематичний конкурс стіннівок “ Ласкаво п росимо до Великої Британії та Німеччини “ (5-11 кл) Конкурс на кращу Валентинку (5-11кл)

День талантів в початковій школі :

День талантів в початковій школі Заходи : Бліц-вікторина “ Найкращий знавець іноземної мови ” Конкурс на краще виконання пісень англійською та німецькою мовами Інсценізація казок

PowerPoint Presentation:

Ми згуртовано цілеспрямовано працюємо на результат , і тому наші учні щорічно здобувають призові місця на міській олімпіаді з іноземної мови. Це: Юрченко М.(2009р) Чужкова Ю.(2009р) Хіміч А. (2009р) Човбан К . (2010р) Ковельський Р.(2010р) Філатова В.(2011р) Яцик А. (2011р)

authorStream Live Help