Надання якісних освітніх послуг. Художній цикл

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ділимось досвідом роботи з надання якісних освітніх послуг що до викладання предметів художньо - естетичного циклу:

Ділимось досвідом роботи з надання якісних освітніх послуг що до викладання предметів художньо - естетичного циклу

“ Без творчого пошуку нема справжнього мистецтва “ Д.Шостакович :

“ Без творчого пошуку нема справжнього мистецтва “ Д.Шостакович

:

Методична робота вчителів художньо – естетичного циклу Гіга Анатолій Олександрович Вчитель муз. мис., вища кат. , вчитель - методист Кириченко Вікторія Михайлівна Вчитель музичного мистецтва, вища категорія Яцканич Вікторія Вікторівна Вчитель образотворчого мистецтва, вища категорія

Основні завдання, над якими працює методобєднання для надання якісних освітніх послуг: :

Основні завдання, над якими працює методобєднання для надання якісних освітніх послуг: Реалізація державних освітніх стандартів і впровадження інноваційних технологій у роботі. Активізація роботи по виконанню положень програми “Обдарована дитина”. Створення умов для розкриття духовного і творчого потенціалу учнів. Формування вміння і бажання вчитися. Формування комунікативних умінь та навичок. Розвиток пізнавальних інтересів учнів. Традиції і новаторство у навчально – виховному процесі. Розвиток інтелектуально – творчих задатків. Здійснення нових підходів до організації навчання і виховання.

Для надання якісних освітніх послуг члени кафедри намагаються розв'язати такі проблеми ::

Для надання якісних освітніх послуг члени кафедри намагаються розв'язати такі проблеми :

Наукова проблема::

Наукова проблема: забезпечення високого рівня знань та розвиток творчих здібностей учнів на основі високого професіоналізму вчителя, у світлі вимог закону України “ Про загальну середню освіту ”, Національної доктрини розвитку освіти України; інтелектуальний та духовний розвиток особистості.

Методична проблема::

Методична проблема: удосконалення уроків музичного та образотворчого мистецтва шляхом особисто орієнтованої системи навчання; творчий розвиток особистості; запровадження нестандартних уроків; постійний пошук підвищення ефективності уроків; використання інтерактивних технологій на уроках художньо – естетичного циклу.

Виховна проблема::

Виховна проблема: диференціювання навчально – виховного процесу для розкриття особистості кожного учня, його здібностей і талантів; створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на покращення розумових та фізичних можливостей .

Головні педагогічні ідеї якісного навчання: :

Головні педагогічні ідеї якісного навчання: єдність теорії та практики; створення умов для розвитку художньо-творчого мислення дітей; розвиток і реалізація всебічних творчих задатків дитини, закладених від природи; розвиток дитини не як “ колективного об'єкта ”, а як індивіда, наділеного своїм неповторним суб'єктивним досвідом; визначення індивідуально-психологічних особливостей учнів; використання варіативності змісту освіти, форм, методів навчання та виховання в урочний і позаурочний час; визнання пріоритетною метою уроків “ пережити, оцінити, виразити ” замість “ засвоїти, повторити і закріпити ”.

Форми організації навчальної діяльності учнів на уроках художньо – естетичного циклу :

Форми організації навчальної діяльності учнів на уроках художньо – естетичного циклу Кооперативні (групові) : ♫ Робота в парах ♫ Робота в групах ♫ Груповий діалог ♫ Групові змагання ♫ Групові дискусії Фронтальні : ♫ “Мозковий штурм” ♫ “Мікрофон” ♫ “Так-ні” ♫ “Ланцюжок” ♫ “Навчаючи – вчуся” Форми проведення уроків Використання дидактичного матеріалу ♫ Урок – подорож ♫ Урок – вірш ♫ Урок – казка ♫ Урок – гра Картки для самостійного опрацювання в технології “Навчаючи – вчусь” ♫ Картки для індивідуальної роботи ♫ Картки – ігри, кросворди ♫ Технологічні картки ♫ Картки – алгоритми

Мета особистісно-зорієнтованого уроку, створення умов для виявлення пізнавальної активності учнів:

Мета особистісно-зорієнтованого уроку, створення умов для виявлення пізнавальної активності учнів Щоб зацікавити учнів предметом ставлю такі цілі

Принципи навчання:

♫ науковості; ♫ демократизації; ♫ гуманізації; ♫ системності і систематизації; ♫ розвиваючого навчання; ♫ доступності зв'язку навчання з життям; ♫ міцного засвоєння знань, умінь і навичок. Принципи навчання

Заповідь творчої особистості:

Заповідь творчої особистості музичний розвиток дитини розглядати як духовне особистісне його вдосконалення, гармонізацію її відносин самим з собою; розвивати почуття гармонії і пропорції, ритму і звуку, пластичних рухів і фантазію; формувати у свідомості учнів художнього образу світу; господар своєї долі

Діючі гуртки:

Діючі гуртки Вокальний ансамбль “ Росинка “ Вокальний ансамбль юнаків “ Водограй “ Хор молодших класів Хор старших класів Танцювальний гурток “ Арабески “ Театральний гурток “ Боркут “ Гурток образотворчого мистецтва “ Веселка “

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів Вокальний ансамбль “ Росинка “ Квартет “ В'язанка закарпатських пісень “

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів Ансамбль “ Водограй “ Ансамбль вчителів

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів хоровий колектив 1 – 4 класів

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів Хор старших класів

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів танцювальна композиція “ Танець квітів ” Соло Н. Якубовська “ Дощик ” Н. Май

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів “ Хіп – хоп “

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів сучасний танець “ День народження “ Дует з піснею “ Пісня про рушник ”

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів свято казки “ Коза - дереза “

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів Свято казки “ Курочка ряба “

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів Веселий ярмарок

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів Свято Миколая

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів Фестиваль Вертепу

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів

Творчість наших учнів:

Творчість наших учнів

authorStream Live Help