Надання якісних освітніх послуг. Хімія

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

НАДАННЯ ЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ Х І М І Ї:

НАДАННЯ ЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ Х І М І Ї З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ МУКАЧІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ № 11 ЛЕВАНДОВСЬКОЇ Г.К.

ВІЗИТНА КАРТКА ВЧИТЕЛЯ::

ВІЗИТНА КАРТКА ВЧИТЕЛЯ: Левандовська Георгіна Карлівна вчитель хімії Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 вчитель методист, старший вчитель - педагогічний стаж роботи – 26 років

АКТУАЛЬНІСТЬ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ:

АКТУАЛЬНІСТЬ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ Пріоритетом розвитку суспільства у ХХІ столітті беззаперечно є якість освіти, якому підпорядковані всі інші показники людського життя. Ми є свідками якісних змін як у розвитку цивілізації, так і обставин життя людини, а значить у функціонуванні освіти й розумінні її якості. Якісна освіта розглядається сьогодні як один з індикаторів високої якості життя, інструмент соціальної та культурної злагоди, економічного зростання та декларується як на міжнародному так і вітчизняному рівнях.

Не бійся, що не знаєш, бійся, що не навчишся:

Не бійся, що не знаєш, бійся, що не навчишся Проблемне питання: “Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів шляхом використання ІКТ” Педагогічне кредо: “Навчаючи інших, постійно вчися сам”

ХІМІЧНИЙ КАБІНЕТ:

ХІМІЧНИЙ КАБІНЕТ Мета роботи хімічного кабінету: допомогти учням у визначенні стійких інтересів до хімії , у виявленні нахилів, здібностей та обдарувань в ході поглибленого вивчення програмних питань, а також питань, що виходять за рамки навчальної програми, але доступних для розуміння учнів.

РОБОТА ХІМІЧНОГО КАБІНЕТУ:

РОБОТА ХІМІЧНОГО КАБІНЕТУ забезпечує формування та всебічний розвиток особистості учня педагогічні завдання успішно вирішуються лише при органічному поєднанні навчально - виховної роботи в ході уроку з цілеспрямованим впливом на учня в позаурочний час Для учнів відкриваються широкі можливості творчої співпраці . Їх робота виконується під керівництвом організаторів груп, вчителя хімії.

Інтерактивна дошка – ефективний засіб навчання:

Інтерактивна дошка – ефективний засіб навчання Зростання ефективності навчально-виховного процесу Модернізація методів і форм навчання Динамічність використання ресурсу Вирішення навчальних задач усіх типів Активізація зорового сприйняття матеріалу Розвиток просторової уяви Забезпечення роботи як з цілим класом або групами, так і з окремими учнями

Переваги для вчителя:

Переваги для вчителя 1. Дозволяє демонструвати готові фрагменти уроку, в повному обсязі використовувати інформацію на CD та DVD 2. Зручно працювати з класом або групою учнів. 3. Дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу. 4. Надихає на пошук нових підходів до навчання, стимулює професійний ріст учителя.

Переваги для учнів:

Переваги для учнів 1. Робить урок цікавішим, надає більших можливостей для участі в навчальному процесі, розвиває мотивацію 2 . Учні починають розуміти складні ідеї завдяки більш ясної і динамічної подачі матеріалу 3. Розвиває особистісні й соціальні навички; учні працюють творчо, стають впевненішими у собі

ІКТ на різних етапах уроку:

ІКТ на різних етапах уроку

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ХІМІЇ.:

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ХІМІЇ. 1. При недостатньому обладнанні хімічного кабінету реактивами та відповідними приладами мультимедійні засоби дозволяють наочно відображати хімічні процеси. 2. Появляється можливість демонстрації дослідів, під час яких використовуються щкідливі для здоров*я речовини. 3. Формуються навики порівнювати результати, узагальнювати факти,робити висновки, визначати закономірності,вміння відображати побачені явища за допомогою рівнянь хімічних реакцій. 4. Появляється зацікавленість предметом, грамотне застосування якого робить життя якіснішим, кращим, комфортним.

ЗНАЧЕННЯ ІКТ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ.:

ЗНАЧЕННЯ ІКТ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ. 1. Залучення ІКТ в навчальний процес урізноманітнює предметну діяльність учнів, надає можливості для всебічного розвитку особистості дитини та підвищує мотивацію до отримання якісної освіти 2. Кожна творча група учнів може представити свій проект у формах мультимедійного виступу, фотомонтажу, рекламної публікації, предметної газети, буклету тощо.

Кожен день, в який ви не поповнили своєї  освіти хоча б маленьким, але новим  для вас шматком знання ... вважайте безплідно  і не зворотно для себе загиблим. К. С. Станіславський:

Кожен день, в який ви не поповнили своєї  освіти хоча б маленьким, але новим  для вас шматком знання ... вважайте безплідно  і не зворотно для себе загиблим. К. С. Станіславський

ВЧИТЕЛЬ НАВЧАЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯ:

ВЧИТЕЛЬ НАВЧАЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯ 1. Постійне вдосконалення педагогічної майстерності: газети , журнали, телебачення, досвід колег, нове для нашої вітчизняної освіти, інтернет, використання комп*ютерних технологій, систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації. 2. Намагаюсь у самоосвітній діяльності здійснювати критичний аналіз інформації, її опрацювання , осмислення. 3. Ознайомлення із новинами закордонної освіти, підготовка до вступних іспитів на угорській мові. 4. Представник журі на міських та обласних олімпіадах з хімії та конкурсах “ Вчитель року”. 5. Керівник шкільного та міського методичного об*єднання вчителів хімії. 6. Відвідування міських та обласних семінарів вчителів хімії.

САМООСВІТА:

САМООСВІТА ТЕМА, НАЗВА, МЕТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА САМООСВІТУ РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОПРАЦЮВАННЯ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ,РОЗРОБКИ УРОКІВ ТА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ, ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИСТУПИ НА ПЕДРАДАХ, МЕТОДОБ*ЄДНАННЯХ,КОНСПЕКТИ УРОКІВ ТА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ. ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ У ШКОЛІ ОПРАЦЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ РОЗРОБКА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З РІЗНИХ ТЕМ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ХІМІЇ КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ У ШКОЛІ ОПРАЦЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ:

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ Завдання роботи з обдарованими дітьми: • Розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв'язувати проблеми. • Розвиток здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідницьку роботу. • Розвиток здатностей до самопізнання й саморозуміння. За якими принципами будується робота з обдарованими дітьми? • Орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей учнів. • Орієнтація на потреби дитини. • Максимальне розширення кола інтересів. • Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю. • Ускладнення змісту навчальної діяльності.

Форми роботи з обдарованими дітьми :

Форми роботи з обдарованими дітьми 1. Розв'язання нестандартних завдань на уроках і в позаурочний час. 2. Індивідуальна й диференційована робота. 3. Ділові гри, інтерактивні методи навчання. 4. Участь у конкурсах різних рівнів. 5. Участь у предметних олімпіадах різних рівнів.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ.:

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ. 1. Переможці міського етапу олімпіади з хімії ( 4 – 5 учнів ) кожного року. 2. Переможці обласного етапу олімпіади з хімії ( 1 – 2 ) учні кожного року та учасники республіканського етапу олімпіади з хімії. Не дивлячись на рівень стандарту при викладанні хімії у 10 – 11 –х класах, учні досягають високих балів ( 184,5 ; 194,5 ; 192 ; 188 ) на ЗНО з хімії. Випускники школи поступають на хімічний факультет та продовжують навчання у аспірантурі м.Київ Учні успішно здають вступні випробування на угорській мові і є студентами медичного факультету у Будапешті та Дебрецені. Переможці екологічної конференції з використанням учнівських презентацій.

ПІДВЕДЕМО ПІДСУМКИ:

ПІДВЕДЕМО ПІДСУМКИ 1. В умовах формування відкритого інформаційно-освітнього простору ІКТ стають невід'ємним атрибутом навчального процесу. 2. ІКТ відкривають можливості для вдосконалення діяльності вчителя за рахунок організації особистісно-орієнтованого навчання на вищому рівні 3. Все це націлює вчителя на творчий пошук нових шляхів реалізації освітніх, виховних і розвиваючих цілей засобами ІКТ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

authorStream Live Help