Надання якісних освітніх послуг. Історія

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ділимось досвідом роботи з надання якісних освітніх послуг щодо викладання історії та права Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Мукачівської міської ради Закарпатської області

Якісний склад кафедри історії та права:

Якісний склад кафедри історії та права Старший вчитель - 2 Вища категорія - 2 Спеціаліст - 1

Проблемне питання кафедри :

Проблемне питання кафедри Раціональність та універсальність освітніх інновацій

PowerPoint Presentation:

Мета навчального процесу: Сформувати : - базові знання та необхідні предметні компетенції з курсу іс т орії України; - гармонійно розвинену, освічену,соціально активну, всебічно розвинуту особистість; - національно свідому молоду людину, яка має: - почуття громадянської відповідальності; - високі духовні якості; - є носієм надбань національної та світової культури; - виховувати почуття патріотизму; - здатна до самовдосконалення.

Звертаємо увагу на::

Звертаємо увагу на: сприяння громадянському становленню особистості; посилення патріотичного виховання учнівської молоді; розвиток історико-краєзнавчих досліджень; дотримання інтегрованого характеру навчання з різних навчальних предметів (історії, права, географії, біології, астрономії, літератури тощо); освоєння базових знань з філософії, політології, соціології, культурології, розвиток теоретичних та практичних умінь і навичок, формування самосвідомості особистості. Звертаємо увагу на:

PowerPoint Presentation:

розвинути вміння аналізувати, порівнювати, систематизувати; узагальнювати історичну інформацію, робити висновки; розвивати критичне та логічне мислення, формувати самостійні судження; аргументувати і оцінювати історичну подію; самостійно здобувати та обробляти інформацію; використовувати набуті знання для творчого вирішення проблеми. На уроках намагаємось:

Види організації роботи для надання якісних освітніх послуг:

Навчально-виховний процес Якісні освітні послуги Game Test Exam Види організації роботи для надання якісних освітніх послуг Урок-лекція Урок-суд Урок-диспут Інтегрований урок Урок-казка Урок-екскурсія Урок-реквієм

Технологія оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів з історії :

Технологія оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів з історії Методика перевірки знань, умінь та навичок має відповідати меті оцінювання та певним критеріям оцінки. Для перевірки знань існують традиційні та нетрадиційні форми оцінювання. експрес-опитування (усні і письмові відповіді за картками, заповнити таблицю, намалювати діаграму, скласти схему); розширене опитування (вчитель пропонує учням усно або письмово дати повну відповідь на поставлене запитання з поясненнями окремих положень); контрольне або творче опитування (це може бути виступ у суді, підготовка аргументів, виконання завдання в групі, упорядкування документів, написання доповіді, есе-твору); самооцінка (оцінка самими учнями своєї роботи); презентації, семінарські заняття, історичні вікторини, конкурси знавців з історії, творчі проекти, аукціони. Традиційні форми оцінювання: Нетрадиційні форми оцінювання:

PowerPoint Presentation:

Результативні форми та методи роботи: Мозковий штурм Займи позицію Мікрофон Навчаючи-вчуся Метод прес Коло ідей Ток-шоу Дерево запитань Ажурна пилка

PowerPoint Presentation:

Мозковий штурм – це ефективний та добре відомий інтерактивний метод колективного обговорення, що широко використовується. Він спонукає учасників проявляти власну уяву і творчість, що ють правильндосягається шляхом вираження думок усіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної проблеми. Займи позицію – цей метод корисний при проведенні в класі дискусій на спільні теми. У якості проблем повинні використовуватися дві протилежні думки, які не мають правильної відповіді. Він дає змогу висловлювати власну точку зору з досліджувальної теми. Метод “Мікрофон” – надає можливість кожному сказати щось швидко по черзі відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Метод “Навчаючись – вчуся”- метод використовується при вивчені блоку або при узагальнені вивченої теми. Дає можливість учням взяти участь у навчанні і передачі своїх знань однокласникам. Метод прес – використовується у випадках коли виникають суперечливі питання та при проведені вправ де годиться зайняти визначену позицію із суспільної проблеми що обговорюється. Метод допомагає учням висловити власну думку з дискусійного питання у стислій формі. Ажурна пилка – метод ефективний і може замінити лекції у випадках коли початкова інформація повинна бути донесена до учнів перед проведенням основного уроку. Він заохочує учнів допомагати один одному вчитися навчаючи. Коло ідей – він втягує всіх учнів у дискусію та добре спрацьовує коли задаються питання або виступають доповідачі від малих груп по колу поки не вичерпаються усі відповіді. “Ток-шоу” - мета такої форми роботи – отримання навичок публічного виступу та дискутування. Вчитель на цьому уроці - ведучий “Ток-шоу”: оголошує тему дискусії, пропонує учням коротку розповідь або відео фрагмент потім пропонує висловитися із запропонованої теми “запрошеним” а також надає слово глядачам, які можуть висловити власну думку або задати запитання.

З досвіду роботи…:

Для надання якісних освітніх послуг використовуємо: нетрадиційні підходи до оцінювання рівня знань учнів; оригінальні підходи до викладання нового навчального матеріалу із застосуванням інтерактивних технологій; елементи модульного навчання; власні розробки методів та форм навчання з історії та права; інтегровані уроки з історії та української літератури, історії та зарубіжної літератури, історія – географія; факультативна та індивідуальна робота з обдарованими учнями. З досвіду роботи…

Результативність роботи 2011-2012 н.р.:

Результативність роботи 2011-2012 н.р . Міські олімпіади 1. Слухай Сергій, 11-А клас – 1 місце, вчитель – Комар В.І. 2. Ілющенко Вікторія, 10-А клас – 3 місце, вчитель – Комар В.І. 3.Халус Ольга 10-Б клас – 3 місце, вчитель – Угляк В.Г. Обласні олімпіади 1. Попович Антоніна, 9-А клас – 1 місце, вчитель - Комар В.І. 2. Карунік Сергій, 9-Г клас – 2 місце, вчитель - Комар В.І. Всеукраїнська олімпіада 1. Попович Антоніна, 9-А клас – 3 місце, вчитель - Комар В.І. 2. Карунік Сергій ,9-Гклас – учасник олімпіади з права.

PowerPoint Presentation:

Підвищувати рівень ефективності роботи з обдарованими дітьми для участі учнів у різних етапах олімпіад з історії та права. Продовжувати підвищувати фаховий рівень шляхом самоосвіти. Організовувати позакласні виховні заходи, що сприяють підвищенню творчих та індивідуальних здібностей учнівської молоді. Продовжувати використання сучасних інноваційних технологій. Поповнювати матеріально-технічну базу кабінету історії для досконалішого викладання предмету історії та права. Плани на майбутнє

PowerPoint Presentation:

Стратегія роботи на новий навчальний рік - це дитина, яка повинна бути насамперед здоровою, володіти сучасними технічними засобами комунікації, зорієнтованою на професійне самовизначення, уміння робити вибір, знати та поважати закон, знати права свої та права інших. Висновки:

PowerPoint Presentation:

Дякуємо за увагу

authorStream Live Help