Masies del Prat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Diapositiva 78:

MASIES DEL PRAT FOTOGRAFIES DE COLITA LA RECOPILACIÓ DE LES FOTOS D´AQUEST REPORTATGE ESTAN EXTRETES DEL LLIBRE Editat l'any 1989

Diapositiva 78:

CAL PELUT NOU És una masia de finals del segle XIX construïda entre els anys 1888-1889 que ha sofert importants reformes. Està formada per dues plantes i golfes. Els propietaris ho eren també de cal Pelut Vell fins als anys 50.

Diapositiva 78:

CAL NEGRE Masia construïda al voltant de 1875. És una antiga propietat de la família Betrand i Serra. És una casa petita de planta baixa i pis.

Diapositiva 78:

CAL JAUME DEL BITXOT Actualment aquesta masia té un futur incert a causa de la mort del seu propietari. Al segle XIX havia estat propietat de Ferran Puig com ho mostren les marques de ciment de la placa amb el número corresponent a aquesta casa. Te planta baixa i pis.

Diapositiva 78:

CAL LLUQUER L'antic propietari de la finca era Ferran Puig que la tenia com a centre de les seves possessions. És una casa gran formada per planta baixa i pis.

Diapositiva 78:

CA L´ALAIO Masia enderrocada el 4 d'abril de 1989. Estava formada per dues cases construïdes el segle XIX. Eren cases de dues plantes i una d'elles, la dels amos, tenia també golfes.

Diapositiva 78:

CAN PERELLADA Antigament havia existit la masia de can Perellada Vell (cal Catxucá) de final del segle XVI començaments del XVII. Al dintell de la porta d'entrada tenia un escut amb la inscripció: << Francesc Parellada me faci't 1699 >>. Davant d'aquestes va construir can Perallada Nou I´any 1933-1934. Té dues plantes i golfes.

Diapositiva 78:

CAL DONYANNA Aquesta masia té uns 300 anys i a finals del anys 60 va ser reformada. Es va construir damunt d´una antiga edificació de la qual encara hi ha restes a sota. Té dues plantes.

Diapositiva 78:

CAL MASSES És una masia de nova construcció, però manté I´estructura tradicional de les masies de la zona, té planta baixa i pis i un estable d´obra vista. Està situada al districte de la Ribera.

Diapositiva 78:

CAN CAMINS ( cal Noi Manuel ) Un esgrafiat al portal recull la data de 1782. És una casa de planta baixa i pis. Al costat hi ha un altre edifici d´obra vista format per plant baixa, pis, mirador i una torre. Aquest edifici està decorat amb ceràmica i una mena de petxines a la façana.

Diapositiva 78:

CALROC DEL VILLA (CAL Desconfiat) Masia construïda a principis de segle. Va ser molt reformada l´any 1944. Té planta baixa i pis.

Diapositiva 78:

CAL BIELÓ Casa de planta baixa i pis. A la planta baixa hi viuen els arrendataris mentre que el pis de dalt el té reservat el propietari, que no hi viu.

Diapositiva 78:

CAL NANI És una antiga masia construïda entre els segles XVII i XVIII. L´any 1923 va ser reformada. La casa té planta baixa i pis.

Diapositiva 78:

EL PI DE L´OLLA Masia enderrocada l´any 1988. Tenia dues plantes i un mirador. La seva estructura era molt similar a la primitiva construcció de ca l´Arana.

Diapositiva 78:

CAL FELIP DEL CORACERO (Cal Cardona. Open Tennis) L´any 1974 es converteix en l´Open Tennis. Les dependències de la masia han estat habilitades com a bar restaurant,sala de TV…. La part ocupada per les golfes s´ha convertit en un mirador .

Diapositiva 78:

CAL PERET DEL SERRA (cal Xicomèdia) Masia de dues plantes i golfes. Aquesta masia conserva encara una part d´una masia més antiga que hi havia en el mateix lloc on s´alça l´actual. A la zona més antiga es conserva també una anella que servia per aguantar-se mentre s'aixafava el raïm.

Diapositiva 78:

CAL TET Aquesta masia està dividida a tots els efectes en dues parts ja que pel mig hi passa la línia divisòria de dues propietats diferents. Per tant, sota l'aparença d'una única unitat trobem dues vivendes de planta baixa i pis que estan molt deteriorades a causa del seu estat d'abandonament.

Diapositiva 78:

CA L´ISIDRE DEL QUICO La casa és de començaments del segle XIX i no s'han fet reformes importants a l'edifici. Té planta baixa i pis.

Diapositiva 78:

CAL SAP Està ubicada al districte de la Ribera; una part de les dependències de la casa han estat habilitades com a bar-restaurant i la masia pròpiament dita es troba molt deteriorada a causa el seu abandonament.

Diapositiva 78:

LA SEGONA MÀQUINA ( cal Patrici) Aquesta masia té dues plantes. Hi ha una inscripció amb la data de 1907 però la casa és més antiga. A la façana hi ha les inicial J. C. (Jaume Casanovas ) i en una paret lateral trobem unes rajoles amb sant Joan Baptista. El nom de Segona Màquina està relacionat amb la instal·lació d'unes màquines de vapor que aixecaven l'aigua del riu i així podien regar les terres.

Diapositiva 78:

CAL BITXOT (cal Loton) Masia anterior al segle XVIII ja que una de les reformes realitzades es de l'any 1750.Té dues plantes. El porxo és la par més antiga de la masia que formava part, com a casa núm. 5, del conjunt de propietats que tenia Ferran Puig en aquesta zona. Durant la República i la guerra es batia blat de la col.lectivització,i això nomes es feia en dos camps de tot el Prat. Antigament arrendaven terres per pasturar els ramats de bens del Berguedà i també els braus de les curses de Barcelona.

Diapositiva 78:

CAL PUS Masia de dues plantes. Ha estat molt reformada i és de 1917 una de les reformes més importants. Fent obres s'han trobat a terra bigues, això vol dir que amb anterioritat hi havia hagut una altra casa i que part d'aquesta ha quedat enfonsada .

Diapositiva 78:

CAL COSTELLETA PETIT ( cal Soro ) Antiga masia poc reformada. Te planta baixa i pis. Pertany al raval Torre Casugas.

Diapositiva 78:

CAL TRUCO Masia de dues plantes i golfes. Presenta una estructura pròpia de llocs plujosos on els vessants donen aigües a les façanes laterals. Ha perdut bona part de les característiques pròpies d'una masia ja que va ser utilitzada com a bar. Actualment està abandonada i això explica el seu progressiu deteriorament.

Diapositiva 78:

CAL TEROLO És una masia nova, construïda al voltant de 1946. A la façana hi ha un mosaic amb la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. Té dues plantes. Actualment no està habitada .

Diapositiva 78:

CAL MONÉS A la façana de la casa hi ha una inscripció amb la data de 1783. És una casa poc reformada am planta baixa, pis i golfes. Té espitlleres. Hi ha també un pou molt original. Al costat de la masia hi ha uns estables molt antics situats a un nivell de terra inferior a l'actual: són les antigues quadres de cal Marc al peu de l'antiga carretera de València, L'era de la masia està empedrada .

Diapositiva 78:

CAL TIVÍS Masia basilical del segle XIX que no ha sofert reformes importants. Té dues plantes i golfes. Es conserva, encara, el rellotge de sol de la façana i dos pous.

Diapositiva 78:

CAL ROC Masia de dues plantes bastant reformada. A la xemeneia hi ha una inscripció de 1925. Aquesta masia va ser cedida per Eduard Dalit, important propietari pratenc, a l'hospital de San Pau.

Diapositiva 78:

CAL JOAN DE L IXO ( cal joanet, cal joan ) La casa té més de 200 anys. A la façana hi ha mosaic amb la imatge de sant Pere. La casa té dues plantes. Al pati hi ha un pou rodó. Propietat de la família Ponsich.

Diapositiva 78:

CAL MET NATRUS (cal Bombet ) Masia deshabitada. Està formada per planta baixa, pis i golfes. Conserva encara el rellotge de sol i estable. Pertany al districte de la Bunyola.

Diapositiva 78:

CAL NYEPA Una placa dóna la data de 1763 com la de la construcció de la masia. Al segle XIX va ser propietat de Ferran Puig ( era la masia núm. 4 ). És una casa gran de planta baixa i pis. A la finca hi ha dos pous, un rodó de primera aigua i un d'artesià que és dels més antics del Prat.

Diapositiva 78:

CAL JOAN DEL CARRO Possiblement devia tenir dues plantes, com les del districte de la Ribera, actualment, però, s'ha convertit en un restaurant; el fet d'haver patit moltes reformes fan impossible la identificació de l`antiga masia.

Diapositiva 78:

CAL JOANET D´EN PEIXO Antiga masia molt reformada, pot tenir més de 200 anys. Té planta baixa i pis, una part de la cual està ocupada per les golfes.

Diapositiva 78:

CAN COMAS La masia actual data de 1878. Antigament, però, hi havia una altra masia construïda entre els segles XVI i XVII que es va enderrocar per a construir-hi la nova a causa del seu estat de conservació. Té dues plantes amb unes golfes molt grans. Al primer pis hi ha una galeria amb arcades.

Diapositiva 78:

CAN RIBAS ( cal Dominguet ) Masia deshabitada. Té planta baixa, pis, estable i era; només conserva una part de l'edifici. Pertany al raval Torre Casugas.

Diapositiva 78:

CAL PELUT VELL ( cal Rovira ) És una masia del segle XIX, té dues plantes. El nom de cal Rovira procedeix de la família que hi viu actualment. La casa la van adquirir a la dècada dels 50.

Diapositiva 78:

CAL MESSEGUER Masia construïda a finals del segle XIX – començaments del XX. Consta de planta baixa i pis. Tot i que no té rellotge de sol, manté els elements típics de la masia: pou, estable, era i palmera. Té a més, quadra de vaques i cort de porcs .

Diapositiva 78:

CAL COMPANY Masia construïda el 1910 i ha estat reformada. Consta de planta baixa, pis i era. Antigament formava una unitat amb cal Gana i pertany al raval Torre Casugas.

Diapositiva 78:

CAL MALET Masia de dues plantes. A la façana hi ha una rajola amb data de 1877 però la casa és més antiga. De fet, es poden distingir dues parts, una més nova que l'altra. Antigament aqueta casa formava part, amb el núm. 3, de les masies propietat de Ferran puig.

Diapositiva 78:

CAL MONJO (Torre de l'estacada ) Masia del segle XV. És la més antiga de les que es conserven. Té forma basilical amb un cos central més elevat. Presenta una façana molt original, la part del mig té forma d'arc i els laterals d'arc invertit. Te dues plantes i golfes.

Diapositiva 78:

CAL CARLETS En estat d'abandonament. Té dues plantes i golfes. Sota la planta baixa ( i amb una part per sota del nivell del terreny) hi ha uns antics estables.

Diapositiva 78:

CAL MARC DE L'IXO És una masia de planta baixa i pis. És difícil saber quan es va construir però alguns elements ens permeten dir que és força antiga: el marc de la porta és de fusta, una part de la casa està soterrada per les riuades, encara té algunes parets de fang. La casa té una part afegida que data de 1841 o 1851. La masia conserva la imatge de sant Pau procedent de l'antiga ermita dedicada a aquest sant. Propietat de la família Ponsich.

Diapositiva 78:

CA L'ARANA ( cal Beites ) És un exemple perfecte de masia senyorial de grans dimensions formada per la casa dels propietaris, la casa dels masovers, uns grans estables, galliners . . . Amb uns elements arquitectònics que la singularitzen i diferencien de les construccions típiques de pagès del Delta. La casa presenta planta baixa i pis. Cal destacar un mirador que sobresurt pel damunt de tot el complex de construccions que formen aquesta masia. La finca de cá l Arana estava dedicada al conreu de l'arròs, un dels conreus tipis del Prat. Té encara en un perfecte estat de conservació un molí d'arròs de fusta de grans dimensions que es va mantenir en funcionament fins a finals de la dècada del any cinquanta .

Diapositiva 78:

TORRE LA RICARDA (cal Vallejo) Construcció feta fa 120 any en tres etapes. La darrera reforma es va fer l'any 1940. La casa té planta baixa i dos pisos, el segon pis inclou un terrat de 80 metres quadrats. Al costat de la torre hi ha la casa dels masovers d'una única planta. Antiga propietat de la família Bertrand i Serra.

Diapositiva 78:

CAL TUDELA Masia de dues plantes amb una façana molt reformada on es troba una inscripció de l'any 1943. Destaca un rellotge de sol amb un cap de lleó .

Diapositiva 78:

CAL JOANET DEL TIVÍS La masia és molt antiga encara que no se sap la data de construcció. La part més antiga de la casa és el galliner. Està formada per planta baixa i pis. A la façana es conserven uns antics finestrals gòtics que destaquen d´entre el conjunt de masies del delta caracteritzades per la seva sobrietat.

Diapositiva 78:

CAL SENYORET Masia construïda l'any 1946 de planta baixa i pis. Està situada al costat de l'antiga masia de cal Xicus que actualment es fa servir com a galliner.

Diapositiva 78:

CAL VILLA ( Courtelle ) Masia construïda l'any 1942 segons queda recollit en una placa. Ha estat molt reformada ja que s'ha convertit en una zona d'esbarjo. Actualment és propietat de la Courtelle .

Diapositiva 78:

CAL XIQUIRÍN Masia de dues plantes que es troba en un estat de conservació molt deficient. Formava part del grup de masies de Ferran Puig.

Diapositiva 78:

LA TELEGRAFIA No es pot considerar una masia però sí una mostra característica de les construccions de l’època. Va ser construïda per tècnics anglesos com a central telegràfica. Actualment està abandonada i molt deteriorada i els terrenys que l'envolten són aprofitats per guardar ramats de bens.

Diapositiva 78:

CAL CABEÇA (cal Segarra) Està formada per dues construccions. Una de 1940 i l'altra més antiga; han estat reformades totes dues. Forma part del raval Torre Casugas i ha quedat absorbida pel nucli urbà.

Diapositiva 78:

HOSTAL DE LA ROSA (cal Mia cal Potes de Conill) Al rellotge de sol hi ha una inscripció amb la data 1866. A la par superior del cos central encara es conserva una anella que servia per pujar el gra a les golfes; és una mostra del passat cerealista de la població. Aquest element ens permet dir que la casa és anterior a la data que apareix al rellotge. Antiga propietat de la família Bertrand i Serra.

Diapositiva 78:

CAL TERESETA (cal Montes, can Despujol ) No és pròpiament una masia. És una casa d'estiueig. És l'únic edifici que té planta baixa, dos pisos i golfes (igual que la Torre Balcells que era també una casa d'estiueig).

Diapositiva 78:

CAN BONIC Masia de grans dimensions construïda fa més de 150 anys. Només té planta baixa i pis. Aquesta masia era, al segle XIX, propietat de Domènec Dalit. Segon gran propietari platenc en aquest període.

Diapositiva 78:

CAL FARRÉS Formada per dues cases afligides. Té una galeria amb arcs de ferradura. Consta de planta baixa i pis. Actualment està deshabitada i aquest és el fet del seu avançat estat de deteriorament.

Diapositiva 78:

CA L'ENRIC DEL COSTELLETA (cal Roc ) Aqueta masia pateix un procés de degradació ja que no està habitada des de fa temps.

Diapositiva 78:

CAL MARIANO Masia de dues plantes que ha estat arreglada darrerament per poder-hi viure. Part de les seves terres han quedat dintre del recinte de l'aeroport. Manté, encara, el rellotge de sol.

Diapositiva 78:

CAL SALOM Té dues construccions diferents una al costat de l'altra. Hi ha una casa feta pels amos per anar a pasar l'estiu i al costat la casa dels masovers, que és més antiga. La casa dels masovers té estable. Els dos edificis tenen planta baixa i pis. La casa dels masovers també era coneguda com can Cabeça.

Diapositiva 78:

CAL RECTORET ( cal Pepet Donyanna ) Masia del segle XIX. Està ubicada al districte de la Ribera i costa de dues plantes i golfes. Com a dada curiosa podem citar l'era: mentre que en la resta de masies s'abandonà, en perdre la seva funció pràctica.

Diapositiva 78:

CAL NOI CAMINS (Torre Morera ) Conjunt format per una masia i una torre adossada. Al damunt del dintell de la porta d'entrada de la masia hi ha la data de 1782. Aquesta edificació consta de planta baixa i pis.

Diapositiva 78:

CAL PAU PI La casa té uns 150 anys reformada diverses vegades, en especial la planta baixa que s'ha fet tota nova, la part vella ha quedat com a magatzem. El pis superior no ha estat tan reformat.

Diapositiva 78:

CAN JOSEP D´EN RIBAS Aquesta és una de les masies que es troba en procés de degradació a causa de l'abandonament. Pràcticament nomes queda en peu mitja casa.

Diapositiva 78:

CAL FAVES Ha perdut la identitat com a masia i actualment està habitada per diverses famílies que viuen en petites construccions que no tenen res a veure amb l'estructura de la masia. Quan es van fer obres es van trobar els fonaments de la casa a més de dos metres de profunditat. També era coneguda amb el nom de cal Siló.

Diapositiva 78:

CAL LLÍSSERA (cal Víctor ) Masia construïda l'any 1901. La família Bertrand i Serra, antics propietaris de la casa van fer ampliacions i van construir-hi un estable. És una masia formada per planta baixa i pis.

Diapositiva 78:

CAN PEIXO Va ser construïda el 1933 en substitució de l'antiga can Peixo Vell (masia del segle XVI, era la més gran del poble i va se enderrocada l'any 1957. Els finestrals gòtics es troben als jardins de la Torre Muntades). L'actual can Peixo és una masia gran de dues plantes i golfes. Durant la guerra civil va ser ocupada per l'aviació. Amb les pellerofes del blat de moro feien l'embolcall de les ampolles de rom Nègrida.

Diapositiva 78:

CAL MISSES L'any 1886 va ser reformada, però la casa és bastant més antiga. Té dues plantes i golfes, conserva encara l'antiga era de batre i l'estable. Com en altres masies no s'ha conservar el tradicional rellotge de sol de la façana.

Diapositiva 78:

CAL PICASSAL ( can Xarricó ) Masia convertida en restaurant. Ha estat molt reformada,malgrat tot, però, conserva l'estructura externa de masia. Un aspecte important que cal destacar i que diferencia de la resta és que consta de dos pisos a més de la planta baixa i les golfes.

Diapositiva 78:

CAL PATRONIO Construïda entre 1840 i 1850. Consta de planta baixa i pis i ha estat poc reformada. Forma part del raval Torre Casugas i ha quedat absorbida pel creixement urbà.

Diapositiva 78:

CAL CASET Masia construïda al segle XVIII. L'última reforma important és de 1912. Hi ha, a més del graner, una cambra per esteritzar llavors posant-les en un líquids per evitar que es podreixin .

Diapositiva 78:

CAL SERRA És una masia de nova construcció (va ser aixecada entre els anys 1920-30). Només té planta baixa. El fet de quedar integrada dins del nucli urbà ha modificar totalment la seva fesomia com a masia.

Diapositiva 78:

CAL CUBANO ( cal Menut ) Masia de planta baixa i pis. El balcó de la façana principal li dóna un cert aire colonial. Antiga propietat de Jaume Casanovas ( que va fer la seva fortuna a Cuba), es troba situada en el terrenys ocupats per l'aeroport. Actualment serveix de centre de la guàrdia Civil destacada a l'aeroport. En els plànols antics, en el lloc que ocupa aquesta masia hi figura el nom de cal Menut

Diapositiva 78:

CAL MIQUEL DE L´ÀGATA La casa es va construir probablement a començaments del segle XIX i des d'aleshores no ha sofert reformes importants. És una masia petita de planta baixa i pis.

Diapositiva 78:

CAL FERNANDO (La Primera Màquina) Actualment no està habitada i és usada com a estable. Es troba en molt mal estat de conservació Era la masia núm. 7 de Ferran Puig, que era el propietari més important de terres del Prat al segle XIX i que tenia al costum de numerar amb una placa, situada a la façana, cadascuna de les seves cases.

Diapositiva 78:

CAL XEIX ( cal Guiri ) Masia de planta baixa i pis. Conserva l'estable, que es fa servir per tancar-hi vaques. Hi ha una casa al carrer de Tarragona que manté el nom de la masia ja que n'eren els antics habitants.

Diapositiva 78:

GRANJA LA RICARDA (cal Torero ) Construïda l'any 1910. A la façana hi ha esgrafiats eines del camp. Hi havia 7 vivendes per als encarregats i un graner on podien dormir de 50 a 60 homes. Va ser una granja de producció de llet molt important. Hi havia vaques suïsses, holandeses i << jerseis >>. L'estable està format per dues immenses naus de 16 m d'amplada.

Diapositiva 78:

FI D´AQUESTA PESENTACIÓ El meu agraïment a totes les persones que m'han ajudat a fer aquest reportatge