Sikretong Malupit Ipinagkakait

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Tayutay:

Tayutay REILOURD E. MIRANDA

Tayutay:

Tayutay Isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan , mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag . Nakadaragdag ito sa kalinawan , kapamagitan at kagandahan ng isang katha , pasalita man o pasulat .

Metapora:

Metapora Siya’y langit na hindi kayang abutin ninuman Ito ay tuwirang paghahambing sapagkat hindi na gumagamit ng mga parirala .

PowerPoint Presentation:

Metapora Siya’y langit na hindi kayang abutin ninuman

PowerPoint Presentation:

Matigas na bakal ang kamao ng boksingero Metapora

Personipikasyon:

Personipikasyon Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin . Inaaring tao rito ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng pagkakapit sa mga ito ng mga gawi o kilos ng tao

Personipikasyon:

Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin . Personipikasyon

Personipikasyon:

Kumindat sa akin ang mga bituin Personipikasyon

Pagmamalabis:

Pagmamalabis Nadurog ang kanyang puso nang dahil sa pag-ibig . Lagpas sa katotohanan o eksaherado ang mga pahayag kung pakasusuriin .

PowerPoint Presentation:

Nadurog ang kanyang puso nang dahil sa pag-ibig . Pagmamalabis

PowerPoint Presentation:

Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman Pagmamalabis

Sinekdoki:

Sinekdoki Isang Rizal ang nag- buwis ng buhay alang-alang sa bayan Binabanggit dito ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan

PowerPoint Presentation:

Isang Rizal ang nag- buwis ng buhay alang-alang sa bayan Sinekdoki

PowerPoint Presentation:

Hanggang sa malibing ang mga buto ko . Sinekdoki

Ironiya:

Ironiya May layuning mangutya ngunit itinago sa paraang waring nagbibigay-puri

PowerPoint Presentation:

Napakaganda niya , Ironiya Kapag nakatalikod

PowerPoint Presentation:

Tahimik sa bahay na ito, maraming nag-aaway. Ironiya

Tayutay:

Tayutay REILOURD E. MIRANDA