Α_11_Γνωριμία_με_το_Διαδίκτυο

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Α_11_Γνωριμία_με_το_Διαδίκτυο

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Κεφάλαιο 1 1: Γνωριμία με το Διαδίκτυο Λέξεις Κλειδιά : Διαδίκτυο (Ι nternet ), Παγκόσμιος Ιστός ( World Wide Web ), Υπηρεσίες Διαδικτύου, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο( e - mail ), Συνομιλία ( chat ), Ομάδες Συζητήσεων ( newsgroup ), Τηλεδιάσκεψη ( teleconference ). Εικόνα 11.1: Το Διαδίκτυο αποτελείται από υπολογιστές συνδεδεμένους μεταξύ τους ανά το κόσμο. Δια σύνδεση Δικτύων Διαδίκτυο Inter national Net work Internet

PowerPoint Presentation:

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Κεφάλαιο 1 1: Γνωριμία με το Διαδίκτυο Λέξεις Κλειδιά : Διαδίκτυο (Ι nternet ), Παγκόσμιος Ιστός ( World Wide Web ), Υπηρεσίες Διαδικτύου, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο( e - mail ), Συνομιλία ( chat ), Ομάδες Συζητήσεων ( newsgroup ), Τηλεδιάσκεψη ( teleconference ). Εικόνα 11.2: Οι υπολογιστές του Διαδικτύου επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των τηλεφωνικών γραμμών.

PowerPoint Presentation:

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Κεφάλαιο 1 1: Γνωριμία με το Διαδίκτυο Λέξεις Κλειδιά : Διαδίκτυο (Ι nternet ), Παγκόσμιος Ιστός ( World Wide Web ), Υπηρεσίες Διαδικτύου, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο( e - mail ), Συνομιλία ( chat ), Ομάδες Συζητήσεων ( newsgroup ), Τηλεδιάσκεψη ( teleconference ). Τι μπορούμε να κάνουμε στο Διαδίκτυο ; Παγκόσμιος Ιστός ( World Wide Web – WWW ) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( electronic mail – e-mail ) Συνομιλία Τηλεδιάσκεψη FTP Οι Υπηρεσίες του Διαδικτύου: υπερλεωφόρο των πληροφοριών ( super ­ highway )

PowerPoint Presentation:

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Κεφάλαιο 1 1: Γνωριμία με το Διαδίκτυο Λέξεις Κλειδιά : Διαδίκτυο (Ι nternet ) , Παγκόσμιος Ιστός ( World Wide Web ), Υπηρεσίες Διαδικτύου, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο( e - mail ), Συνομιλία ( chat ), Ομάδες Συζητήσεων ( newsgroup ), Τηλεδιάσκεψη ( teleconference ). Τι πρέπει να προσέχουμε στο Διαδίκτυο; Μεταφορά ιών ή κακόβουλων προγραμμάτων. Ιστοσελίδες με ανακριβείς πληροφορίες. Συζητήσεις με άγνωστα άτομα. www.saferinternet.gr (28/5/2006)

authorStream Live Help