Оцінювання навчальних досягнень - новий етап у житті другокласників

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень – н овий етап у шкільному житті другокласників

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Тематичні бали, на основі яких виставляється семестровий бал: Літературне читання – 4 Українська мова – 4 Англійська мова – 4 Математика – 5 Природознавство – 4 Трудове навчання – 2

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Швидкість читання вголос : наприкінці І семестру у темпі не менше 40 сл / хв наприкінці ІІ семестру – не менше 60 сл / хв Літературне читання Читання віршів напам ’ ять: н азивання автора і назви п равильність в иразність

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Літературне читання Домашнє завдання: ш видкість, правильність, виразність р озуміння значень усіх слів р озуміння змісту з нання літературознавчих понять Позакласне читання: в ідповідність підготовки п овнота підготовки у часть в роботі на уроці

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Українська мова Види перевірок: аудіювання д іалог у сний переказ з нання з мови д иктант списування

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Українська мова Аудіювання: Одноразове прослуховування тексту Обсяг тексту 120 – 200 слів 4 запитання з двома варіантами відповідей – по 3 бали Діалог: Обсяг – 3 – 4 репліки Зміст Виразність Використання слів мовного етикету

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Українська мова Обсяг переказів – 40 – 50 слів. Обсяг творів – близько 40 слів. Оцінюється зміст і грамотність (письмової роботи).

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Українська мова Знання з мови Обсяг : 5 завдань : 3 закритих (з трьома варіантами відповідей ) 2 відкритих Оцінювання: – за закрите завдання – 2 бали – за відкрите завдання – 3 бали – у відкритих завданнях за орфографічні і пунктуаційні помилки на вивчені правила знімається 1 бал за грамотність

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Українська мова Диктант 12 балів – без помилок і виправлень ; 11 балів – 1 виправлення ; 10 балів – 1 негруба помилка або 2-3 виправлення ; 9 балів – 1 помилка ; 8 балів – 2 помилки ; 7 балів – 3 помилки ; 6 балів – 4 помилки ; 5 балів – 5 помилок ; 4 бали – 6 помилок ; 3 бали – 7 помилок ; 2 бали – 8 помилок ; 1 бал – 9 і більше помилок .

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Українська мова Списування Виставляється 2 оцінки: 1) по 1 – 2 бали за – форму букв; – розмір; – нахил; – поєднання літер; – культуру оформлення роботи; – швидкість письма. 2) за грамотність (оцінюється за критеріями диктанту).

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Математика Оцінювання контрольної роботи: 12 балів – без помилок і виправлень ; 11 балів – 1 виправлення ; 10 балів – 1 негруба помилка або 2-3 виправлення ; 9 балів – 1 помилка ; 8 балів – 2 помилки ; 7 балів – 3 помилки ; 6 балів – 4 помилки ; 5 балів – 5 помилок ; 4 бали – 6 помилок ; 3 бали – 7 помилок ; 2 бали – 8 помилок ; 1 бал – 9 і більше помилок .

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Математика Оцінювання усної відповіді Враховується: п равильність; с амостійність; з нання правил і закономірностей.

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Ведення зошитів Виставляється від 1 до 3 балів за: – каліграфію ; – грамотність ; – культуру оформлення робіт ; – роботу над помилками .

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Природознавство Оцінюються: у сні відповіді (правильність, зв ’ язність , послідовність , приклади) – 4 – 5 речень; с амостійні роботи; в едення зошита; п роекти.

PowerPoint Presentation:

Оцінювання навчальних досягнень Трудове навчання Враховується: п ідготовка до уроку; с лідування вказівкам та інструкціям; с тупінь закінчення роботи; о хайність; в ияв творчості.