Daskal Andon - Galena Koseva

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Будители на моя роден край

1828 - 1857 : 

Даскал Андон 1828 - 1857

Slide 3: 

Антоний Еневич, известен под името Даскал Андон, е роден в с. Подвис - край Карнобат, през 1828 г. Това е родното село и на много заслужилият църковно - училищен деец поп Димитър Денкович.

Slide 4: 

Изглежда това старо българско село, разположено в пазвите на Стара планина, при входа на историческия проход "Сидира“, било в онова време със запазен буден национален дух.

Slide 5: 

Даскал Андон се преселил с родителите си в Карнобат през ония размирни времена, когато живота в село започва да става несигурен, поради честите разбойнически нападения, и много български семейства биват принудени да търсят закрила на властта в града.

Slide 6: 

За Даскал Андон няма запазени много писмени сведения. Знае се подписа му под едно писмо от карнобатските старейшини, отправено до Александър Екзарх в Стара Загора с дата 2 юни 1853г.

Slide 7: 

За Даскал Андон разказвали, че бил високоинтелигентен човек за времето си.

Slide 8: 

Учил в Карнобат, Котел, а според други източници в Елена, където са били най - хубавите български училища в онова време. През 1844 г. той е ученик в Карнобат на славянобългарския учител Денко Денкович (поп Димитър).

Slide 9: 

Като се връща от учение в Карнобат, става учител, като замества Денкович и прави големи промени в тогавашното "Килийно" училище, което било в "Метоха" - при църквата.

Slide 10: 

Той пръв започнал преподаването на новобългарски по буквара на Д-р Берон, като си е служил и с взаимноучителната метода: на учителската му работа помагат някои от по - напредналите му ученици, които обучават по - малките по негови указания.

Slide 11: 

На всеки чин имало по един помощник. В училището - метох е имало четири неподвижни чина с амфитеатрални седалищни и писалищни дъски, последните с прегради, насипани с пясък, по които учениците пишели с пръст.

Slide 12: 

По четмо и писмо той е започнал с механическото изучаване на "Азбуката" (аз, буки, веди, глаголи, добро, ест и др.) и преминавал веднага към "Абето" - сричната метода:

Slide 13: 

бе+а=ба, бе+о=бо, ве+а=ва, ве+о=во, ге+а=га, ге+о=го, бе+ре+а=бра, ве+ре+а=вра и т. н. в хорово изпяване.

Slide 14: 

По стените на учебната стая имало окачени печатни "таблици" с букви и срички. Тия таблици по съдържание са наподобявали буквара за първолаците. Даскал Андон учил учениците си (само момчета и повечето синове на еснафи), на четене, писане и Божи Закон.

Slide 15: 

Помощниците на даскала, по един на всеки чин, подред застават пред таблиците и с дълга показалка показват печатния текст по тях, който учениците трябва да повтарят гласно.

Slide 16: 

След Таблиците във втората година на учениците се давала Наустница след нея Псалтиря, после Светчето и с Апостола и Псалтикията се е завършвал курса на учението.

Slide 17: 

Смятането – изучавали са само четирите аритмически действия: събиране, изваждане, умножение и деление.

Slide 18: 

По Закон – Божи са изучавали наизуст десетте Божи заповеди:Кръстна молитва “Свети Боже”,Господна молитва “Отче наш”и символа на Вярата “Вярово единаго Бога – Отца.

Slide 19: 

Учениците не си отивали за обяд, а се хранели в училището. След обяд насила ги карали да спят под наблюдението на помощниците.

Slide 20: 

Дисциплинарните средства са били доста сурови. Телесното наказание се е използвало не само за непослушание, а и за незнание на урок.

Slide 21: 

За Даскал Андон се разказва, че водил обучението на децата с много усърдие и с добри резултати. Пеел “херовикото” и чел “апостола” в църквата.

Slide 22: 

На един Великден гръцкия свещеник – монах прочел на гръцки в църквата евангелието, а Даскал Андон извикал на български “Христос Воскресе!”

Slide 23: 

Като един от най – добрите учители на времето си, предлагано му било учителско място и в околните градове Айтос и Сливен.

Slide 24: 

Неговата съпруга била Рада Николова, сестра на многозаслужилия на града първенец Тодорчо чорбаджи. Но животът на даскала не бил дълготраен – той умира млад.

Slide 25: 

Единствената наследница на Даскал Андон и Баба Андоница е била осиновената им дъщеря Гана, омъжена за Иван Косев – първият кмет на Карнобат след Освобождението и най – прилежния ученик на Даскал Андон.

Slide 26: 

Даскал Андон починал през 1857 г. по време на “севастополската” война през 1857 г. на 29 г. от болестта “холера”. Заразил се на погребението на свой роднина.

Slide 27: 

Голямото и светло народно полезно дело на заслужилия народен будител Даскал Андон му отрежда едно от първите места в спомените на карнобатчани.

Slide 28: 

Галена Събева КосеваIV “а” класСОУ ”Св. св. Кирил и Методий”гр. Карнобат

authorStream Live Help