polarglare2012

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

SUN COLLECTION 2012

PowerPoint Presentation:

4 frame: Lens: GOLD G15 POLarIzeD frame GUn Lens smOkePOLarIzeD PG461 A PG461 PG462 frame: BLaCk Lens: G15 POLarIzeD frame BLaCk Lens G15POLarIzeD PG461 B PG462 B frame GOLD Lens G15POLarIzeD PG462 A frame GUn Lens smOkePOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

5 frame: Lens: BLaCk G15 POLarIzeD PG463 PG464 B frame: LIGhT GUn Lens: smOke POLarIzeD frame GOLD Lens G15POLarIzeD PG463 B frame GUn Lens smOkePOLarIzeD PG463 A PG464 frame GUn Lens smOkePOLarIzeD PG464 A frame BLaCk Lens G15POLarIzeD

PowerPoint Presentation:

6 frame: Lens: anTIqUe GUn smOke POLarIzeD 438 PG465 PG466 A frame: GUn Lens: BrOwn POLarIzeD PG437 A frame BLaCk Lens G15POLarIzeD frame GUn Lens G15POLarIzeD 465 PG465 B PG466 frame GUn Lens G15POLarIzeD PG466 B frame GUn Lens smOkePOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

7 frame: Lens: GUn G15 POLarIzeD PG467 PG467 A PG468 frame: GUn Lens: smOke POLarIzeD frame GUn Lens smOkePOLarIzeD frame GUn Lens BrOwnPOLarIzeD PG467 B PG468 A frame GUn Lens G15POLarIzeD PG468 B frame GUn Lens BrOwnPOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

8 frame: Lens: BLaCk G15 POLarIzeD PG443 PG469 A PG470 B frame: maT GUn Lens: smOke POLarIzeD frame GUn Lens smOkePOLarIzeD frame anTIqUeGUn Lens smOkePOLarIzeD 469 PG469 B PG470 A frame GUn Lens smOkePOLarIzeD PG470 A frame BLaCk Lens G15POLarIzeD

PowerPoint Presentation:

9 frame: Lens: m. anTIqUe GUn smOke POLarIzeD PG471 PG471 B PG472 B frame: GUn Lens: BrOwn POLarIzeD frame anTIqUeGUn Lens smOkePOLarIzeD frame GUn Lens G15POLarIzeD PG471 A PG472 frame GUn Lens smOkePOLarIzeD PG472 A frame BLaCk Lens G15POLarIzeD

PowerPoint Presentation:

10 frame: Lens: anTIqUe GUn smOke POLarIzeD / BLUe mIrrOr PG441 A 442 PG473 B PG474 frame: GUn Lens: smOke POLarIzeD frame GUn Lens smOkePOLarIzeD frame GUn Lens G15POLarIzeD 473 PG473 A PG474 A frame GUn Lens G15POLarIzeD PG474 B frame anTIqUeGUn Lens smOkePOLarIzeD/ BLUemIrrOr

PowerPoint Presentation:

12 frame: Lens: GUn G15 POLarIzeD PG447 448 PG475 A PG476 frame: GUn / maT BLaCk TemPLe Lens: smOke POLarIzeD frame GUn Lens smOkePOLarIzeD frame BrOwn Lens BrOwnPOLarIzeD 475 PG475 B PG476 A frame GUn/maTBLaCk TemPLe Lens G15POLarIzeD PG476 B frame GUn/shInyBLaCk TemPLe Lens smOkePOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

13 frame: Lens: GUn smOke POLarIzeD PG477 A PG477 PG478 B frame: GUn Lens: smOke POLarIzeD / BLUe mIrrOr frame BLaCk Lens G15POLarIzeD frame GUn Lens BrOwnPOLarIzeD PG477 B PG478 frame GUn Lens smOkePOLarIzeD PG478 A frame GUn Lens G15POLarIzeD

PowerPoint Presentation:

14 frame: Lens: GUn smOke POLarIzeD PG459 A 460 PG479 A PG480 B frame: BLaCk Lens: G15 POLarIzeD frame BLaCk Lens G15POLarIzeD frame DUmPGUn Lens smOkePOLarIzeD 479 PG479 B PG480 A frame DarkGUn Lens G15POLarIzeD PG480 frame GUn Lens smOkePOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

16 frame: Lens: GOLD G15 POLarIzeD PG451 452 PG481 B PG482 B frame: GUn Lens: G15 POLarIzeD frame BLaCk Lens G15POLarIzeD frame GUn Lens smOkePOLarIzeD 481 PG481 A PG482 A frame GUn Lens smOkePOLarIzeD PG482 A frame BLaCk Lens G15POLarIzeD

PowerPoint Presentation:

17 frame: Lens: GUn BrOwn POLarIzeD 454 PG483 PG484 B frame: GOLD Lens: smOke POLarIzeD frame GUn Lens G15POLarIzeD frame GOLD Lens smOkePOLarIzeD PG453 A 483 PG483 B PG484 A PG484 A frame GUn frame GUn Lens BrOwnPOLarIzeD Lens G15POLarIzeD

PowerPoint Presentation:

18 frame: Lens: BLaCk G15 POLarIzeD PG455 A 456 PG485 A PG486 B frame: GUn Lens: smOke POLarIzeD frame sILver Lens smOkePOLarIzeD frame GUn Lens smOkePOLarIzeD 485 PG485 B PG486 A frame sILver Lens smOkePOLarIzeD PG486 A frame BLaCk Lens G15POLarIzeD

PowerPoint Presentation:

19 frame: Lens: BLaCk smOke POLarIzeD PG620 A PG620 PG621 A frame: maT BLaCk Lens: G15 POLarIzeD frame maTBLaCk Lens G15POLarIzeD PG621 frame BLaCk Lens smOkePOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

20 frame: Lens: maT BLaCk G15 POLarIzeD 601 PG622 A PG623 frame: BLaCk Lens: smOke POLarIzeD PG600 frame TransGreywIThBLaCkfrOnT Lens smOkePOLarIzeD 622 PG623 A frame maTBLaCk Lens G15POLarIzeD

PowerPoint Presentation:

21 frame: Lens: BLaCk smOke POLarIzeD PG624 A PG624 PG625 frame: BLaCk Lens: G15 POLarIzeD frame maTBLaCk Lens G15POLarIzeD PG625 A frame BLaCk Lens smOkePOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

22 frame: Lens: CrysTaL Dark Grey smOke POLarIzeD PG604 A 605 PG626 A PG627 A frame: CrysTaL Dark Grey Lens: smOke POLarIzeD frame BLaCk Lens smOkePOLarIzeD 626 PG627 A frame BLaCk Lens smOkePOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

23 frame: Lens: maT BLaCk smOke POLarIzeD PG628 PG628 A PG629 frame: maT BLaCk Lens: G15 POLarIzeD frame BLaCk Lens smOkePOLarIzeD PG629 A frame maTBLaCk Lens smOkePOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

24 frame: Lens: BLaCk smOke POLarIzeD PG608 A 609 PG640 PG641 A frame: DemI Lens: BrOwn POLarIzeD frame DemI Lens BrOwnPOLarIzeD 640 PG641 frame BLaCk Lens smOkePOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

25 frame: Lens: DemI BrOwn POLarIzeD PG642 A PG642 A PG643 frame: BLaCk Lens: smOke POLarIzeD frame BLaCk Lens smOkePOLarIzeD PG643 A frame DemI Lens BrOwnPOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

26 frame: Lens: DemI BrOwn POLarIzeD PG612 613 PG644 A PG645 frame: BLaCk Lens: smOke POLarIzeD frame BLaCk Lens smOkePOLarIzeD 644 PG645 A frame DemI Lens BrOwnPOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

27 frame: Lens: CrysTaL wITh BrOwn frOnT GraDIenT BrOwn POLarIzeD PG646 PG646 A PG647 frame: CrysTaL wITh BLaCk frOnT Lens: GraDIenT smOke POLarIzeD frame CrysTaLwIThBLaCkfrOnT Lens GraDIenTsmOkePOLarIzeD PG647 A frame CrysTaLwIThBrOwnfrOnT Lens GraDIenTBrOwnPOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

28 frame: Lens: BrOwn PaPer wraP GraDIenT BrOwn POLarIzeD PG616 A 617 PG648 A PG649 frame: BLaCk Lens: smOke POLarIzeD frame GreyPaPerwraP Lens GraDIenTsmOkePOLarIzeD 648 PG649 A frame DemI Lens BrOwnPOLarIzeD

PowerPoint Presentation:

29 PG650 A PG651 A frame: BrOwn TransParenT Lens: GraDIenT BrOwn POLarIzeD frame: Lens: CrysTaL Grey GraDIenT smOke POLarIzeD PG650 frame CrysTaLwIThBLaCkLIne Lens GraDIenTsmOkePOLarIzeD PG651 frame GreyTransParenT Lens GraDIenTsmOkePOLarIzeD

authorStream Live Help