Goi ten hinh chu nat hinh tam giac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG 3 4 5 6 7 8 9 27 26 25 24 23 22 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 GIÁO ÁN HỘI GIẢNG MÔN:NHẬN BIẾT GỌI ĐÚNG TÊN HÌNH CHỮ NHẬT - TAM GIÁC PHT:NG. THI LỆ Lớp: Mầm Bình Minh BRVT

Slide 12: 

HÌNH TAM GIÁC

Slide 13: 

HÌNH CHỮ NHẬT

Slide 14: 

HÌNH CHỮ NHẬT

Slide 15: 

HÌNH CHỮ NHẬT

Slide 16: 

Chọn hình theo tên gọi

Slide 20: 

Trò chơi : Về đúng số nhà

Slide 21: 

Kính chúc các cô dồi dào sức khoẻ - các cháu ngoan