thembot tao nhom co so luong 5

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài: thêm, bớt, tạo nhóm có số lượng 5 Đối tượng: Lớp Chồi KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

I.Mục Đích - Yêu Cầu : 

I.Mục Đích - Yêu Cầu 1) Kiến thức: Dạy trẻ thêm,bớt tạo nhóm có số lượng 5. Phát triển ngôn ngữ toán học. 2) Kỹ năng: Trẻ biết xếp từ trái qua phải, xếp tương ứng 1:1. Trẻ biết đếm không lặp lai, bỏ sót. Phát triển tư duy khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.

Slide 3: 

3) Giáo dục: Trẻ biết trật tự, chú ý trong giờ học. Trẻ biết yêu thương các loài vật. II. Chuẩn bị: Cô: máy vi tính, máy caset, băng nhạc. Trẻ: Thảm, bàn ghế. Mỗi trẻ 5 con mèo, 5 con cá. Tranh vẽ bong bóng.

Slide 4: 

III. Cách tiến hành: 1.Hoạt động 1: Ổn định, trò chuyện và giới thiệu bài Cô cùng trẻ hát: “gà trống, mèo con và cún con”: Trò chuyện về bài hát. Trò chơi: “ kể tên 5 con vật”. Trò chơi: “ ai tinh mắt”.

Slide 9: 

Giới thiệu bài mới. 2) Hoạt động 2: Dạy trẻ thêm, bớt, tạo nhóm có số lượng 5

Slide 11: 

Cho trẻ cùng thực hiện với 5 con cá và 5 con mèo.

Slide 12: 

3) Hoạt động 3: Trò chơi củng cố Trò chơi: ai nhanh nhất

Slide 13: 

1 2 3

Slide 14: 

1 2 3

Slide 15: 

Tạo hình: Vẽ thêm những quả bóng để bức tranh có đủ 5 quả bóng Trò chơi: “Nhanh chân, lẹ mắt”

Slide 16: 

Chào Tạm Biệt Các Bạn!