hinh vuong hinh tron

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chủ đề :Bản thân Ngày dạy :21/10 /2010 Người thực hiện :Hà Bích Khuyên

Slide 2: 

ĐỀ TÀI: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác Hình chữ nhật

Hoạt động 1: Đố bé hình gì? : 

Hoạt động 1: Đố bé hình gì?

Đố bé hình gì? : 

Đố bé hình gì? Hình tam giác

Đố bé hình gì? : 

Đố bé hình gì? Hình vuông

Đố bé hình gì? : 

Đố bé hình gì? Hình chữ nhật

Đố bé hình gì? : 

Đố bé hình gì? Hình Tròn

Hoạt động 2: Trò chơi: Tìm hình vuông, hình trònhình chữ nhật, hình tam giác trong các bức tranh : 

Hoạt động 2: Trò chơi: Tìm hình vuông, hình trònhình chữ nhật, hình tam giác trong các bức tranh Tranh 1

Slide 10: 

Hoạt động 3: Tạo hình từ những mảnh hình rời

Slide 11: 

CHÚC CÁC BÉ LỚP NHỠ B CHĂM NGOAN HỌC GIỎI