hoat dong am nhac Tro choi am nhac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Cách chơi: Chia lớp làm 3 đội, lần lượt từng đội lên chọn ô, mỗi đội được phép chọn 2 ô, phía sau mỗi quả là những hình ảnh hoặc nhạc của bài hát hát nhiệm vụ của các đội Là phải nói được tên bài hát và thể hiện được bài hát, đội nào nói đúng tên và thể hiện được giai điệu của bài hát sẽ giành chiến thắng

Slide 2: 

Trò chơi âm nhạc 1 2 3 4 5 6

Slide 4: 

Quà mùng 8- 3 9 10

Slide 6: 

Nốt nhạc may mắn

authorStream Live Help