Chuc mung nam moi năm 2013 - Nguyen Hong Tran

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chúc mừng Năm mới 2013 Nguyễn Hồng Trân & Thái Lê Phương ở Huế xin kính chúc mừng quý vị năm mới an lành, hạnh phúc & có nhiều niềm vui mới trong đời sống và công việc!

PowerPoint Presentation:

No more champagne ,And the fireworks are through Here we are, me and you , Feeling lost and feeling blue Dịch nghĩa: Không còn rượu sâm panh nữa và pháo hoa cũng đã tắt rồi Chỉ còn chúng ta đây, em và anh,Cảm thấy lạc lõng và buồn lan CHÚC MỪNG Năm mới = 2013

PowerPoint Presentation:

Its the end of the party, And the morning seems so grey So unlike yesterday , Nows the time for us to say: Dịch nghĩa: Đã tàn cuộc liên hoan,Và bình minh vẫn ảm đạm Thật chẳng giống ngày hôm qua,Giờ đến lúc chúng ta nói ra: CHUÙC MÖØNG NAÊM MÔÙI

PowerPoint Presentation:

Happy new year! Happy new year! May we all have a vision now and then, Of a world where every neighbour is a friend. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Chúc cho mọi người sẽ được thấy hình ảnh bây giờ và mai sau, Về một thế giới mà láng giềng là thân hữu. Chúc mừng Năm mới = 2013 CHUÙC MÖØNG NAÊM MÔÙI

PowerPoint Presentation:

Happy new year! Happy new year! , May we all have our hopes, our will to try If we dont we might as well lay down and die ...You and I Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Chúc cho mọi người sẽ có những niềm tin, hy vọng để nỗ lực hết mình. Bởi nếu không, thì chúng ta anh và em sẽ nằm xuống mồ… Chúc mừng Năm mới = 2013

PowerPoint Presentation:

Sometimes I see, How the brave new world arrives, And I see how it thrives Đôi khi tôi thấy rằng, Thế giới mới thật can đảm biết bao! Và tôi hiểu làm sao nó được phồn vinh phát triển? CHUÙC MÖØNG NAÊM MÔÙI

PowerPoint Presentation:

In the ashes of our lives , Oh yes, man is a fool! And he thinks he’ll be okay. Tại chính những đám tro tàn của cuộc đời ta đó Ôi con người sao dại khờ đến vậy! Cứ nghĩ rằng rồi cũng sẽ ổn thôi. Chúc mừng Năm mới = 2013

PowerPoint Presentation:

Dragging on, feet of clay , Never knowing he’s astray, Keeps on going anyway ... Và vẫn lê những bước chân mệt mỏi .Chẳng hề biết rằng mình lạc lối mất rồi Để cứ vẫn luôn lầm lũi bước đi… Chúc mừng Năm mới = 2013

PowerPoint Presentation:

Happy new year! Happy new year! May we all have a vision now and then Of a world where every neighbour is a friend Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới ! Chúc cho mọi người sẽ được thấy hình ảnh bây giờ và mai sau Về một thế giới nơi mọi người láng giềng đều là bạn hữu. Chúc mừng Năm mới = 2013

PowerPoint Presentation:

Happy new year - Happy new year! May we all have our hopes, our will to try If we don’t we might as well lay down and die ... You and I Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Chúc cho mọi người sẽ đều có những niềm tin hy vọng để nỗ lực hết mình Bởi nếu không, thì chúng ta anh và em sẽ nằm xuống mồ… CHUÙC MÖØNG NAÊM MÔÙI

PowerPoint Presentation:

Chúc mừng Năm mới Nguyễn Hồng Trân& Thái Lê Phương ở Huế xin kính chúc mừng quý vị năm mới an lành, hạnh phúc & có nhiều niềm vui mới trong đời sống và công việc!

PowerPoint Presentation:

Seems to me now That the dreams we had before , Are all dead, nothing more Giờ đây với em cảm thấy rằng , Giấc mơ của chúng mình ngày xưa Đều tan mất tất cả rồi, chẳng còn gì nữa! Chúc mừng Năm mới 2013

PowerPoint Presentation:

Than confetti on the floor, It’s the end of a decade, In another ten years time Ngoài những bông hoa giấy rơi vãi trên sàn Vậy là kết thúc 1 thập kỷ rồi. Đã thêm mười năm trời lặng lẽ trôi qua Chúc mừng Năm mới = 2013

PowerPoint Presentation:

Who can say what we’ll find, What lies waiting down the line, In the end of eighty-nine.. Nhưng liệu ai nói được những gì ta tìm thấy Những gì vẫn ẩn mình dưới dòng chảy của thời gian Vào điểm cuối của năm 89. Chúc mừng Năm mới Nguyễn Hồng Trân & Thái Lê Phương ở Huế xin kính chúc mừng quý vị năm mới an lành, hạnh phúc & có nhiều niềm vui mới trong đời sống và công việc!

PowerPoint Presentation:

Happy new year! Happy new year! May we all have a vision now and then , Of a world where every neighbour is a friend Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Chúc cho mọi người sẽ được thấy hình ảnh bây giờ và mai sau Về một thế giới nơi mà mọi người láng giềng đều là thân hữu CHUÙC MÖØNG NAÊM MÔÙI

PowerPoint Presentation:

Happy new year! Happy new year! May we all have our hopes, our will to try If we don’t we might as well lay down and die .....You and I Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Chúc cho mọi người sẽ có những niềm tin, hy vọng để nỗ lực hết mình Bởi nếu không thì chúng ta anh và em sẽ nằm xuống mồ… Chúc mừng Năm mới = 2013

PowerPoint Presentation:

Chúc mừng Năm mới = 2013 Nguyễn Hồng Trân (cựu GV. Đại học Huế) xin kính chúc mừng quý vị năm mới an lành, hạnh phúc & có nhiều niềm vui mới trong đời sống và công việc!

PowerPoint Presentation:

I WISH YOU A HAPPY & GREAT NEW YEAR !!!! CHUÙC MÖØNG NAÊM MÔÙI